adviseur brandblusser

Schadebeperking geen taak van de brandweer

Coassurantie

De brandweer redt uw gebouw niet meer: wat nu?

4 okt 2023 2 minuten

Een stevige stelling. Een onderwerp dat u misschien niet in onze nieuwsbrief verwacht. Maar de impact van brand kan enorm zijn, de nasleep net zo indrukwekkend. We vinden het daarom een goed idee om wat rook op te trekken. Over wat de brandweer kan en mag doen om schade bij brand te beperken.

De brandweer is er voor de veiligheid van mens en dier
Brand en wateroverlast bestrijden. Dat is de taak van de brandweer. Maar de brandweer is er primair om mens en dier te redden. Natuurlijk werkt de brandweer waar dat kan mee om schade aan gebouwen, inboedel en de omgeving te beperken. Op verschillende manieren en met verschillende en steeds innovatievere technieken. Toch is schadebeperking geen wettelijke taak van de brandweer. Schade beperken is zelfs geen uitgangspunt bij de (minimale) brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit.

Brand loopt vaker snel uit de hand
Elektrische auto’s, woonblokken vol glimmende zonnepanelen op het dak, nieuwe manieren van isoleren. De energietransitie is mooi en gaat snel. Maar er komen ook nieuwe risico’s bij kijken. We hoeven de enorme branden die de afgelopen tijd de media haalden hier niet te herhalen.

Ook andere maatschappelijke ontwikkelingen confronteren de brandweer met branden die moeilijk te beheersen zijn. Denk aan de bouw van enorme bedrijfshallen en parkeergarages, zonder compartimenten die het verspreiden van vuur voorkomen. Voor meer woonruimte kunnen we tegenwoordig het dak op. We zetten extra verdiepingen op bestaande gebouwen, met vaak verouderde brandveiligheidseisen. Ook dat zorgt bij brand al snel voor meer schade omdat de brandweer alleen gebouwen tot ongeveer 30 meter hoog kan blussen.

Hoe worden we ook schade preventief brand meester?
We moeten de brandweer helpen. Zodat ze bij calamiteiten regressief actie kúnnen nemen. Met voorzieningen die verder gaan dan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Zolang die eisen niet zwaarder worden, blijven schadebeperkende maatregelen voor rekening van de ondernemer of opdrachtgever. Investeringen die natuurlijk op gespannen voet staan met het rendement of de haalbaarheid van een project.

Tips voor ondernemers komen eraan
Natuurlijk, een goed onderhoudsprogramma verlaagt de kans op schade door brand. Dat is evident. Maar de omvang van schade verkleinen vraagt om een heel andere mindset. Dat vraagt om oplossingen die ook de brandweer meer handelingsperspectief geven. Denk aan kiezen voor onbrandbare bouwmaterialen, compartimentering in ruimtes, betere brandmeldinstallaties, automatische brandblussystemen en eigen bluswaterbronnen. In de komende nieuwsbrieven vertellen we graag meer over deze oplossingen die helpen zware schade door brand te voorkomen. 
Rudo Meuleman
Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op
Rudo Meuleman - senior risicodeskundige Groot Zakelijk en Transport 

Ook interessant voor u