Waarom adviseurs de rol van sparringpartner aan moeten nemen

Arbeidsongeschiktheid

Waarom adviseurs de rol van sparringpartner aan moeten nemen

8 jul 2019 10 minuten

Arbeidsongeschiktheid heeft niet alleen invloed op het privé-inkomen van uw relaties. Het heeft óók een behoorlijke impact op hun onderneming en de bedrijfscontinuïteit. Maar lang niet iedere ondernemer is zich daarvan bewust. Hier liggen kansen voor adviseurs, stellen Registeradviseur Verzuim en Inkomensmanagement Arjan van der Korst en Avéro Achmea directeur Volmachtbedrijf Jaap de Louw.

Blijf op de hoogte van de trends in de verzekeringsmarkt en versterk uw meerwaarde als adviseur

Download het trendrapport

Ondernemers vaak niet voorbereid op arbeidsongeschiktheid

We weten allemaal: een ongeluk zit in een klein hoekje. En ziek worden? Dat kan de beste overkomen. Toch heeft 4 op de 5 zzp’ers géén AOV (bron: CBS). En dat terwijl 1 op de 8 ondernemers te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid dat gemiddeld 6 jaar duurt. Zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Centraal Beheer onder 525 ondernemers begin dit jaar. Hebben deze ondernemers dan wel voldoende financiële reserves? Bijna driekwart geeft aan van wel. Hiervan heeft 40% genoeg buffer om de financiële terugval tot maximaal 1 jaar te overbruggen. En slechts 19% heeft dit voor de gemiddelde uitkeringsduur van 6 jaar. Daar staat tegenover dat 26% helemaal niet is voorbereid op arbeidsongeschiktheid (bron: onderzoek MWM2 in opdracht van Centraal Beheer, maart 2019).

Als adviseur ook bedrijfsrisico’s bij arbeidsongeschiktheid onder de aandacht brengen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor ondernemers dus zeker geen overbodige luxe. Maar hierbij is wél de juiste focus van belang. Dat stelt Arjan van der Korst, eigenaar van verzekerings- en adviesbureau Advies en Kies. “Meestal neemt een ondernemer een AOV om het privé-inkomen op te vangen”, vertelt hij. “Maar aan adviseurs de taak om verder te denken. En óók het bedrijfsrisico dat arbeidsongeschiktheid met zich mee brengt onder de aandacht te brengen. Stel: 1 van uw relaties heeft met een paar partners – verenigd in een rechtspersoon een akkerbouwbedrijf. Als hij arbeidsongeschikt raakt, heeft dat niet alleen ingrijpende gevolgen op zijn privé-situatie. Er staat ook oogst op het land, wat verpietert als er niks mee gedaan wordt. Bovendien is er simpelweg 1 man minder. Er komt dus meer op het bordje van anderen. Bij een AOV gaat het er dus ook om een bepaald bedrijfsbudget te verzekeren. Om zo de continuïteit van de onderneming te waarborgen.”

Met een Collectieve AOV zijn risico’s zowel privé als zakelijk gedekt

Goed nieuws: met een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt in deze bedrijfscontinuïteit voorzien. Zonder daarbij in te boeten op de individuele behoefte van de ondernemer. “Risico’s worden namelijk zowel zakelijk als privé gedekt”, aldus Jaap de Louw, directeur Volmachtbedrijf bij Avéro Achmea. Met deze Collectieve AOV hoopt Avéro Achmea dat de behoeftes van de markt worden opgevuld. De Louw vervolgt: “Je ziet dat ondernemers steeds vaker zélf naar oplossingen zoeken. Bijvoorbeeld via broodfondsen. Of via initiatieven binnen de beroepsgroep. Kennelijk is er behoefte aan een betaalbare variant, waarbij de solidariteit belangrijk is. Samen met onze adviseurs hebben we gezocht naar een manier om hierop in te springen. Daar is een flexibele, collectieve AOV uit voortgekomen. Die de individuele behoefte invult én tegelijk naar de bedrijfscontinuïteit kijkt. En waarbij mensen worden verzekerd vanuit een solidariteitsgedachte.”

Jarenlang gold in onze branche: ‘u vraagt, wij draaien’. Maar tegenwoordig is het noodzakelijk dat we juist kritisch de risico’s van onze relaties toetsen. Meedenken, vooruitdenken. Daar ligt een taak voor ons adviseurs.

Adviseur kan toegevoegde waarde vergroten als sparringpartner

Volgens De Louw is deze AOV een product waarbij adviseurs hun toegevoegde waarde kunnen laten gelden. “Zij zijn immers degenen met kennis van zowel de markt als het samenwerkingsverband. Een adviseur kan in kaart brengen wat de vermogenspositie van een bedrijf is. De juiste termijn van het eigen risico bepalen. Evenals de premie berekenen en de impact op de zelfstandigenaftrek.”
Adviseur Van der Korst beaamt deze meerwaarde. “Jarenlang gold in onze branche: ‘u vraagt, wij draaien’. Maar tegenwoordig is het noodzakelijk dat we juist kritisch de risico’s van onze relaties toetsen. Meedenken, vooruitdenken. Daar ligt een taak voor ons adviseurs. We moeten onze verantwoordelijkheid als sparringpartner pakken. Ik vergelijk een AOV vaak met een Boeing 747. Elke knop die je daarin aandraait, heeft gevolgen. Ik zeg altijd: geef het overzicht terug aan de ondernemer. Want hij heeft vaak géén idee. Geef hem de mogelijkheid om in de cockpit van die Boeing plaats te nemen. Weer in control te zijn. Bewust te zijn van wat hij doet en de keuzes die hij maakt.”

Ook preventieve diensten van groot belang bij arbeidsongeschiktheid

In de verzekeringswereld gaat het vaak over producten. Maar preventie of re-integratie is minstens zo belangrijk als het op arbeidsongeschiktheid aankomt, meent De Louw. Want: “een ondernemer wordt pas écht blij als hij kan doorwerken. Of weer aan de slag kan. Een collectieve AOV levert daarin een belangrijke bijdrage. Ondernemers kunnen namelijk rekenen op een breed scala aan preventiediensten. Denk aan medische begeleiding, mediation, coaching en bedrijfskundig advies.” Van der Korst vindt deze preventieve diensten van grote waarde. “Mooi dat Avéro Achmea die aanbiedt. Want ook daarmee breng je als adviseur een toegevoegde waarde. Bij arbeidsongeschiktheid loopt iedereen op zijn tenen. En er is vaak veel stress. Dan vraagt het nogal wat om helder te blijven denken. Met bijvoorbeeld mediation of coaching kun je problemen vaak vóór zijn. En ingrijpen voordat het écht mis gaat. Daar is iedereen bij gebaat!”

Als adviseur kunt u inspelen op recente ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt. Wat houdt uw relatie bezig? Blijf op de hoogte van de laatste trends en voorzie uw relaties van goed onderbouwd advies.

Bekijk het trendrapport

Ook interessant voor u