Stel de bedrijfscontinuïteit veilig met een Collectieve AOV

6 jan 2022
10 minuten
Arbeidsongeschiktheid

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering staat het veiligstellen van het eigen inkomen centraal. Een AOV is dan ook gericht op het afdekken van individuele risico’s. Maar wanneer ondernemers onderdeel uitmaken van een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld als ze verenigd zijn in een besloten vennootschap, heeft een langdurige uitval mogelijk ook verstrekkende gevolgen voor andere bestuurders. Voor u als adviseur ligt er een belangrijke kans om ondernemers daar bewust van te maken, en te wijzen op de verschillende mogelijkheden om te verzekeren. Waaronder de Collectieve AOV.

Arbeidsongeschiktheid is niet, zoals in de regel vaak wordt verondersteld, een individuele kwestie, maar het gaat de hele onderneming aan. Bij een Collectieve AOV  wordt een beroep gedaan op het samenwerkingsverband tussen ondernemers, met 1 gezamenlijk doel voor ogen: het schip varende houden. Doordat iedereen valt onder dezelfde verzekering, en op de hoogte is van de gemaakte afspraken, voorkom je verrassingen wanneer er sprake is van (langdurige) uitval van een van de partners. Hoe dat in de praktijk werkt, schetsen we graag aan de hand van een voorbeeldcase:

Mark, 54 jaar en een van de eigenaren van een succesvol reclamebureau, wordt getroffen door een burn-out. De situatie is zorgelijk, en zeker is dat hij voor langere tijd is uitgeschakeld. In zijn rol als creatief directeur, is Mark de draaiende motor achter alle creatieve concepten voor de klanten van het bureau. Zijn afwezigheid kan in potentie voor de nodige onrust zorgen, zowel in- als extern. 

Toch blijft de rust in de organisatie bewaard. Mark en de andere eigenaren hebben namelijk 1 jaar eerder op advies van hun adviseur een Collectieve AOV afgesloten. Daarin is de individuele vergoeding bij uitval vastgelegd. Daarnaast zijn met een bedrijfsscan de mogelijke risico’s in kaart gebracht wanneer 1 van de partners uitvalt. Op basis daarvan zijn er in samenwerking met de adviseur verschillende scenario’s uitgewerkt om de bedrijfscontinuïteit veilig te stellen in geval van arbeidsongeschiktheid van 1 van de partners. Op het moment dat Mark uitviel, lag er dus al een plan van aanpak klaar. Direct na de constatering van een burn-out, zijn de werkzaamheden van Mark voor een deel ondergebracht bij collega’s en daarnaast is beroep gedaan op een al bekende interimmanager. Er is zorgvuldig en transparant gecommuniceerd naar medewerkers en klanten, waardoor er geen onnodige ruis ontstond. Ondertussen werkte Mark hard aan zijn herstel, waarbij hij werd ondersteund door een personal coach. Na een aantal maanden kon Mark weer langzaam aan het werk, en inmiddels is hij weer volledig aan de slag.

Naast het feit dat de burn-out voor Mark persoonlijk uiteraard erg veel impact heeft gehad, is de schade op de bedrijfscontinuïteit dankzij de Collectieve AOV en de onderlinge afspraken zeer beperkt gebleven. Benieuwd wat er kan gebeuren als er van te voren geen afspraken zijn gemaakt? Beluister dan de podcast.

 

De verschillen tussen een Collectieve AOV en een individuele AOV 
Net als bij een individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering is bij een Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering het privé-inkomen verzekerd. Het verschil zit hem in de aanvullende diensten. Bij een Collectieve AOV is, dankzij een uitgebreid dienstenpakket gericht op het voorkomen en verkorten van uitval, ook de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd. Denk hierbij aan bedrijfskundig advies over de organisatiestructuur en bedrijfsprocessen, mediation voor het oplossen van conflicten en coaching voor persoonlijke groei. Een Collectieve AOV kan, zoals in het voorbeeld van Mark, rust brengen. Niet alleen bij het individu, maar ook bij zijn zakelijke partners. 

Elke situatie vraagt om een ander advies
Nu de verschillen tussen een AOV en een Collectieve AOV zijn geschetst, kunt u het gesprek aangaan over arbeidsongeschiktheid. Vraag naar hoe de situatie nu is en bespreek de wenselijke situatie. Wilt u meer weten over de voordelen van de Collectieve AOV, de voorwaarden en hoe u hierover in gesprek gaat met uw relatie? Bezoek dan de themapagina.