In gesprek over collectieve AOV

De Collectieve AOV van Avéro Achmea: dit moet u weten over de premie

Arbeidsongeschiktheid

De Collectieve AOV van Avéro Achmea: dit moet u weten over de premie

19 jan 2021 10 minuten

Ondernemers zijn zich, mede door corona, steeds meer bewust van gezondheidsrisico’s. Om die onzekerheid te besparen kan een Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering een uitkomst zijn. Met een Collectieve AOV zijn uw relatie en diens partners bij uitval door ziekte of een ongeval zeker van inkomen. Natuurlijk zijn de kosten voor de premie belangrijk in het gesprek met uw relatie. Daarom vertellen we wat u moet weten over de premie voor de Collectieve AOV van Avéro Achmea. Zodat u het begrijpelijk kunt uitleggen aan uw relaties. Met concrete voorbeelden uit de praktijk.

Zo werkt de premieberekening bij Avéro Achmea in het kort

Hoe hoog de premie is voor de Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt af van 2 dingen:
  1. Iedere deelnemer kiest de hoogte van zijn eigen verzekerd bedrag. Dat is bij Avéro Achmea maximaal €300.000.
  2. Daarnaast is het premiepercentage van belang. Dat is vanuit de solidariteitsgedachte voor alle deelnemers gelijk, maar de premie kan verschillen per deelnemer. De premie die uw relatie betaalt, is namelijk gelijk aan het premiepercentage maal het verzekerd bedrag.
Dit klinkt misschien abstract. Terwijl juist een begrijpelijk verhaal over hoe de premie werkt voor uw relatie zeer waardevol is. Daarom leggen we de premieberekening in meer detail uit. U kunt dan ook de kosten meenemen in uw adviesgesprek. Zodat uw relatie weet wat hij kan verwachten.

De Collectieve AOV werkt met een vaste dooreenpremie

Een dooreenpremie is een vast premiepercentage dat geldt voor alle deelnemers, met dezelfde dekkingskeuze. Dat percentage is bepalend voor de premie die uw relatie betaalt. Het vaste premiepercentage wordt vermenigvuldigd met het verzekerd bedrag dat hij of zij kiest. De berekening van het premiepercentage verschilt per contract. Dat werkt zo. Het bedrijf sluit de verzekering af. Voor het bepalen van de hoogte van het premiepercentage kijken we naar verschillende factoren die het risico bepalen. Het verzekerd beroep, de leeftijdssamenstelling van het collectief en de sector waarin men werkzaam is. Deze factoren bepalen in belangrijke mate het te verzekeren risico. De gekozen dekkingskenmerken zoals bijvoorbeeld de eindleeftijd, de eigenrisicoperiode en de uitkeringsduur zorgen voor een verhoging of verlaging van de aangeboden premie. 

De hoogte van de premie hangt ook af van het verzekerd bedrag

Het bedrijf sluit de verzekeringsovereenkomst en ontvangt als verzekeringnemer dus ook de factuur. Bij de factuur zit een premieoverzicht per deelnemer. De premie kan verschillen per persoon als niet iedereen hetzelfde verzekerd bedrag kiest. Maar hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Een voorbeeld:

Het bedrijf Finzione Elektro Holding (1) is gespecialiseerd in elektrotechniek. Het bedrijf bestaat uit 10 elektrotechnische specialisten. Allemaal samen zijn ze eigenaar van het bedrijf. De 10 vennoten besluiten een Collectieve AOV te nemen bij Avéro Achmea. De leeftijden van de deelnemers liggen tussen de 35 en de 50 jaar. De holding kiest voor een eigenrisicoperiode van 3 maanden en een eindleeftijd 68 jaar. 5 deelnemers kiezen voor een verzekerd bedrag van €40.000. De andere 5 deelnemers hebben een verzekerd bedrag van €50.000. Het totale verzekerde bedrag is daarmee €450.000.

We berekenen de dooreenpremie op basis van de leeftijdssamenstelling en de gekozen dekkingskenmerken. Daar komt in het voorbeeld van Finzione Elektro Holding een premiepercentage van 4% uit. De premie ziet er dan zo uit:
  • De totale premie voor de holding is 4% x €450.000 = €18.000 per jaar
  • De 5 deelnemers met een verzekerd bedrag van €40.000 betalen per deelnemer in dat geval 4% x €40.000 = €1.600 per jaar
  • De 5 deelnemers met een verzekerd bedrag van €50.000 betalen per deelnemer in dat geval 4% x €50.000 = €2.000 per jaar
Het rekenvoorbeeld van dit fictieve bedrijf kunt u gebruiken bij de uitleg over de premie. Zo maakt u het verhaal rondom de kosten tastbaarder voor uw relatie.


(1) Finzione Elektro Holding is een fictief bedrijf. Het gaat hier om een rekenvoorbeeld.

Premies worden alleen aangepast als dat nodig is

De premie staat vast voor de duur van het contract. Toch kan de premie soms worden gewijzigd. Zo’n aanpassing gebeurt nooit zomaar. Alleen als het nodig is, bijvoorbeeld omdat:

  • het risico op arbeidsongeschiktheid van een beroep verandert;
  • rente en inflatie dat nodig maken;
  • de samenstelling van het collectief meer dan 20% verandert.

Uw relatie hoeft natuurlijk niet akkoord te gaan met een wijziging. In dat geval eindigt de verzekering zonder opzegtermijn. Een verzekerde krijgt ten minste 2 maanden van tevoren bericht als we de premie moeten aanpassen. Dat gebeurt in principe alleen aan het eind van de contractperiode. Voor u als adviseur is dat natuurlijk ook een goed moment om met uw relatie in gesprek te gaan. Over verlenging en de eventuele aanpassingen die gewenst zijn. En uiteraard om uitleg te geven wanneer de premie is veranderd.

Ook interessant voor u