Vermogensopbouw

Hoe bouwt u vermogen op?

U legt periodiek, bijvoorbeeld elke maand, een vast bedrag in. Of u heeft aan het begin van de looptijd eenmalig een bedrag ingelegd. Dit noemen we een koopsom. Het geld wordt belegd in beleggingsfondsen.

De fondsen waarin Achmea belegt:

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Duurzaamheidsinformatie

U belegt met uw beleggingsverzekering in beleggingsfondsen. Ook kan uw kapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Op Informatiedocument Beleggingsbeleid Achmea leest u er meer over ons beleggingsbeleid. 

Europese regels voor duurzame beleggingen

De Europese Unie stelde regels op over hoe wij u moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De regels staan in 2 verordeningen:
  • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
  • Taxonomy Regulation (TR)

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. In de SFDR staan 3 categorieën van duurzaamheid. Het hangt af van de categorie of beleggingen meer of minder ESG-kenmerken hebben. De 3 categorieën zijn:


  1. Grijs beleggingsproduct (artikel 6 SFDR). Een grijs beleggingsproduct heeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen. We sluiten wel beleggingen uit. We beleggen niet in bepaalde landen en bedrijven. Daarover leest u meer in het MVB-beleid.
  2. Lichtgroen beleggingsproduct (artikel 8 SFDR). Een lichtgroen beleggingsproduct bevordert ecologische en sociale kenmerken en goed bestuur. Maar heeft duurzaamheid niet als doel.
  3. Donkergroen beleggingsproduct (artikel 9 SFDR). Een donkergroen beleggingsproduct heeft een duurzame belegging als doel.

Wat betekenen de kleuren grijs, lichtgroen en donkergroen voor uw belegging?

Hieronder leest u een aantal voorbeelden wat de verschillende kleuren kunnen betekenen voor uw belegging:

  • Belegt u in Achmeafondsen, Robecofondsen, het Avéro Achmea Garantiefonds, RendementPlus en/of het Avéro Staatsleningen Depot? Dan is uw belegging lichtgroen. Ofwel een artikel 8 beleggingsproduct.
  • Staat uw kapitaal helemaal op de Achmea variabele renterekening? Dan is uw beleggingsverzekering een artikel 6 beleggingsproduct volgens de SFDR. Een grijze belegging.
  • Belegt u helemaal in aandelen? Dan is uw beleggingsverzekering een artikel 6 beleggingsproduct volgens de SFDR. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economisch activiteiten.

Informatie over de duurzaamheid van uw belegging

U vindt hier informatie over de mate waarin de Achmeafondsen ecologische en/of sociale kenmerken of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. Wilt u precontractuele informatie? Kijk dan in de prospectussen van de Achmeafondsen. De periodieke informatie vindt u in de bijlage SFDR Annex informatie van de jaarverslagen van de Achmeafondsen.

 

Wilt u weten hoe duurzaam de Robecofondsen zijn? Lees dan de precontractuele informatie in de prospectussen van de Robecofondsen fondsen. De periodieke informatie vindt u in de bijlage Sustainability disclosures van de jaarverslagen van de Robecofondsen.


U vindt hier informatie over de mate waarin het Avéro Achmea Garantiefonds ecologische en/of sociale kenmerken of een duurzame beleggingsdoelstelling heeft. Wilt u precontractuele informatie? Kijk dan in het prospectus van het Avéro Achmea Garantiefonds. De periodieke informatie vindt u in de bijlage SFDR informatie van het jaarverslag van het Avéro Achmea Garantiefonds.


Wilt u weten hoeveel ecologische en/of sociale kenmerken RendementPlus of het Avéro Staatsleningen Depot heeft? Of wilt u weten of RendementPlus of het Avéro Staatsleningen Depot een duurzame beleggingsdoelstelling heeft? Lees dan de precontractuele informatie en de periodieke informatie.

Lees in onze verklaring hoe wij rekening houden met ongunstige gevolgen op duurzaamheid

Wilt u weten hoe wij omgaan met de identificatie, prioritering en verwerking van de belangrijkste ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen? Lees dan de ‘Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren’.

U krijgt 1 keer per jaar een waardeoverzicht

Op het waardeoverzicht ziet u de actuele waarde van uw verzekering. En hoe de waarde zich heeft ontwikkeld. Ga naar MijnLeven om uw waardeoverzicht te bekijken.

Bekijk ook: