uitvaart

Uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Neem uw nabestaanden financiële zorg uit handen

Met een uitvaartverzekering verzekert u de kosten van uw uitvaart. Zo neemt u uw nabestaanden financiële zorgen uit handen. De Avéro Uitvaartverzekering loopt levenslang. Het doel van de verzekering is om met het bedrag (een deel van) de uitvaartkosten te betalen.

Avéro Achmea verkoopt geen uitvaartverzekeringen meer. Voor bestaande klanten loopt de verzekering gewoon door.

Wilt u een overlijden melden?
Wij wensen u veel sterkte met het verlies. Neem contact met ons op. U kunt ons bellen op 088 462 75 75 of vul het formulier in.

Kijk regelmatig of uw Avéro Uitvaartverzekering nog aansluit bij uw wensen

Past het verzekerd bedrag nog?

Volgens het Nibud kost een uitvaart gemiddeld € 7.500,-. U kunt zelf de kosten van uw uitvaart berekenen, bijvoorbeeld op monuta.nl/uitvaartkosten.

Is de begunstiging nog naar wens?

De begunstigde in de polis is de persoon die de uitkering krijgt. Wilt u iets veranderen in de begunstiging? Kijk bij veelgestelde vragen.


Uw Avéro Uitvaartverzekering wijzigen

Wilt u uw uitvaartverzekering wijzigen? Neem dan contact op met uw adviseur. Als u geen adviseur (meer) heeft, kunt u op advieskeuze.nl een adviseur bij u in de buurt vinden. Wilt u de verzekering veranderen of, afkopen? Ga dan naar MijnLeven of vul een wijzigingsformulier in. 

Veelgestelde vragen

Wat is er verzekerd?

Uw Uitvaartverzekering keert een bedrag uit na overlijden van de verzekerde. Daarmee kunnen uw nabestaanden een uitvaart regelen. Uw nabestaanden zijn niet verplicht de uitkering voor uw uitvaart te gebruiken.

Kan ik mijn verzekerd bedrag verlagen?

Dat kan. Het verzekerd bedrag mag na de verlaging niet lager zijn dan € 5.000,-. De premie daalt door het verlagen van het verzekerd bedrag.

U vraagt een verlaging van het verzekerd bedrag aan met het formulier ‘Wijzigen verzekerd bedrag of premie Uitvaartverzekering’.

Kan ik de premie van mijn Uitvaartverzekering van de inkomstenbelasting aftrekken?

De premie van uw Uitvaartverzekering is niet fiscaal aftrekbaar.

Moet ik mijn Uitvaartverzekering meenemen in mijn aangifte voor de Belastingdienst?

Uitvaartverzekeringen hebben een eigen fiscale vrijstelling in box 3. U leest hier meer over op de website van de Belastingdienst.

Hoe kan ik mijn begunstiging veranderen?

Met de begunstiging legt u vast wie recht hebben op de uitkering. Ook als er iets anders in het testament staat. De begunstigde kan een persoon, bedrijf of instelling zijn. Bij een bedrijf of instelling moet u de statutaire naam en vestigingsplaats invullen. U wijzigt de begunstiging met het formulier ‘Wijzigen begunstiging’. 
Houd rekening met het volgende:

  • De begunstigde op nummer 1 heeft het 1e recht op de uitkering. We keren pas uit aan de begunstigde(n) op nummer 2 als we niet kunnen uitkeren aan de begunstigde(n) op nummer 1.
  • Is de verzekering verpand? Dan heeft de pandhouder altijd het 1e recht op de uitkering.
  • Soms moet de begunstigde inkomsten-, schenk- of erfbelasting over de uitkering betalen.

Ik wil stoppen met premie betalen. Wat zijn de gevolgen?

Wilt u geen premie meer betalen voor uw Uitvaartverzekering? Dan kan de verzekering misschien nog tegen een lager verzekerd bedrag doorlopen. Dit hangt af van de waarde die u al heeft opgebouwd. Het nieuwe verzekerde bedrag moet minimaal € 5.000,- zijn.
Als u wilt stoppen met premie betalen kunt u dit aangeven op het formulier ‘Wijzigen verzekerd bedrag of premie Uitvaartverzekering’ en stuur dit als bijlage in een e-mail naar levensverzekering@avero.nl.

Ik wil mijn Uitvaartverzekering stoppen. Wat zijn de gevolgen?

Als u uw Uitvaartverzekering stopt, dan keert deze geen bedrag meer uit bij overlijden van de verzekerde. U krijgt bij het stopzetten van de verzekering de afkoopwaarde. Soms is er toestemming nodig van een andere partij. Dat geldt bijvoorbeeld bij faillissement, bewindvoering of beslaglegging. Is dat van toepassing? Neem dan contact met ons op: 088 462 75 75.

Wilt u uw Uitvaartverzekering stoppen? Vul dan het formulier ‘Afkoop Uitvaartverzekering’ in.

In plaats van de verzekering te stoppen, kunt u ook de premiebetaling stoppen. Kijk dan hierboven bij ‘Ik wil stoppen met premie betalen’.

Overweegt u een nieuwe verzekering af te sluiten? Houd er dan rekening mee dat u meestal opnieuw medische gegevens aan moet leveren.

Ik heb een Uitvaartverzekering met winstdeling. Hoe werkt dit?

Het verzekerd bedrag is berekend met een rente van 4,00%. Door winstdeling kan uw verzekerd bedrag stijgen. Dit is vooral afhankelijk van de rente op de kapitaal- en geldmarkt over de afgelopen jaren. Is die rente gemiddeld hoger dan 4,00%? En laten de resultaten van deze groep verzekeringen het toe? Dan heeft u recht op winstdeling.

Heeft u een uitvaartverzekering met winstdeling? U ontvangt dan ieder jaar bericht of u winstdeling krijgt.
 
De rente op de kapitaal- en geldmarkt is de laatste jaren laag. Net zoals de rente op bijvoorbeeld een spaarrekening. Daarom heeft u de afgelopen jaren geen winstdeling gekregen. We verwachten dat dit de komende jaren zo blijft. En dat uw verzekerd bedrag niet stijgt.

Zijn mijn kinderen verzekerd?

U leest op uw polis of u een kinderdekking heeft meeverzekerd. Kinderen zijn meeverzekerd tot 21 jaar. Controleer of uw kinderen nog aan de voorwaarden voldoen. 
Heeft u geen kinderdekking? Het is dan helaas niet mogelijk om kinderen mee te verzekeren. 

Kijk op uw polis wat u heeft verzekerd. Uw polis vindt u op MijnLeven.

Als uw kind overlijdt tijdens de zwangerschap of direct na de geboorte is er helaas geen dekking voor de uitvaartkosten. We willen u in zo’n situatie toch graag helpen en bieden u een tegemoetkoming van maximaal € 1.000 voor de uitvaartkosten. Bel ons gerust even, dan helpen wij u graag. Ons telefoonnummer is 088 462 75 75.

Duurzaam beheer

Duurzaam beheer

Heeft u een winstdelende kapitaalverzekering? Dan moeten wij u informeren over de duurzaamheid van uw opgebouwde kapitaal dat wij voor u beheren. De Europese Unie stelde hiervoor regels op. 

 

Europese regels voor duurzame beleggingen

De Europese Unie stelde regels op over hoe wij u moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De regels staan in 2 verordeningen:

 

  • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
  • Taxonomy Regulation (TR)

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. In de SFDR staan 3 categorieën van duurzaamheid. Het hangt af van de categorie of beleggingen meer of minder ESG-kenmerken hebben. De 3 categorieën zijn:

 

1. Grijs beleggingsproduct (artikel 6 SFDR). Een grijs beleggingsproduct heeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen. We sluiten wel beleggingen uit. We beleggen niet in bepaalde landen en bedrijven. Daarover leest u meer in het MVB-beleid.

2. Lichtgroen beleggingsproduct (artikel 8 SFDR). Een lichtgroen beleggingsproduct bevordert ecologische en sociale kenmerken en goed bestuur. Maar heeft duurzaamheid niet als doel.

3. Donkergroen beleggingsproduct (artikel 9 SFDR). Een donkergroen beleggingsproduct heeft een duurzame belegging als doel.


Informatie over de duurzaamheid van uw belegging

Heeft u een winstdelende kapitaalverzekering? Dan is uw belegging lichtgroen. Ofwel een artikel 8 beleggingsproduct.

U leest hier of uw opgebouwde kapitaal ecologische en/of sociale kenmerken heeft. En of uw opgebouwde kapitaal een duurzame beleggingsdoelstelling heeft.


Lees in onze verklaring hoe wij rekening houden met ongunstige gevolgen op duurzaamheid

Wilt u weten hoe wij omgaan met de identificatie, prioritering en verwerking van de belangrijkste ongunstige gevolgen van onze beleggingsbeslissingen? Lees dan de ‘Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren’.