Beleggingsverzekering - wat is verzekerd?

Beleggen

Beleggingsverzekering

Wat is verzekerd?

Een beleggingsverzekering is een combinatie van een belegging en een (levens)verzekering - meestal een overlijdensrisicoverzekering. De eindwaarde van uw beleggingsverzekering is vooral afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Met een beleggingsverzekering bouwt u vermogen op door te beleggen. Met beleggen loopt u altijd risico. U kunt uw inleg (deels) verliezen.

Avéro Achmea heeft nog de volgende beleggingsverzekeringen:

  • Avero BeleggingsVerzekering Koopsom
  • Avéro Koopsom BeleggingsPlan
  • Avéro BeleggingsPlan
  • Avéro Premie BeleggingsPlan
  • Avéro BeleggingsVerzekering Premie
  • Avéro HypotheekPlan Productvariant C
  • Avéro Hypotheekverzekering

Avéro Achmea verkoopt geen beleggingsverzekeringen meer. Voor bestaande klanten loopt de verzekering gewoon door.

Hoe bouwt u vermogen op?

U legt periodiek, bijvoorbeeld elke maand, een vast bedrag in. Of u heeft aan het begin van de looptijd in 1 keer het hele bedrag ingelegd. Dit noemen we een koopsom. Het geld wordt belegd in beleggingsfondsen:  

U ziet de koersen van de afgelopen 5 dagen.

Duurzaamheid beleggingen

U belegt met uw beleggingsverzekering in beleggingsfondsen. In de prospectussen van de beleggingsfondsen leest u hoe duurzaam het beleggingsfonds is. Ook kan uw kapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Bij Beleggingsbeleid Achmea leest u er meer over. U vindt daar ook informatie over de mate waarin beleggingen ecologische of sociale kenmerken of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. De samenstelling van de beleggingen in uw verzekering bepaalt de duurzaamheid ervan.

Uw waardeoverzicht

Jaarlijks informeren wij al onze klanten met een beleggingsverzekering over de ontwikkeling van de waarde van de verzekering. Naast de actuele waarde ziet u hoe de waarde van uw verzekering zich over de afgelopen periode heeft ontwikkeld. 

Is uw verzekering verpand?
De pandhouder heeft dan het 1e recht op de uitkering. U heeft bij wijzigingen op een verpanding ook altijd de toestemming nodig van uw pandhouder. Als uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan een hypotheek, is deze ook altijd verpand aan de hypotheekverstrekker. 

Controleer uw verzekering regelmatig

U wilt dat uw beleggingsverzekering op de einddatum een bepaald bedrag uitkeert. Dit bedrag is uw beleggingsdoel. Het kan zijn dat u uw beleggingsdoel niet haalt. Bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsresultaten. Het is daarom belangrijk om regelmatig te controleren of u uw beleggingsdoel nog haalt. En of uw verzekering nog past bij uw wensen en verwachtingen. Daar helpen we u graag bij. Door u inzicht te geven in hoe u ervoor staat en in wat u kunt doen.

Wilt u weten hoe u ervoor staat?
Ga dan naar Denkvooruit.nl en log in om te zien hoe het gaat met uw beleggings-verzekering. U doorloopt 4 stappen om te controleren hoe u ervoor staat en welke mogelijkheden u heeft om de verzekering aan te passen. U kunt ook zien welke gevolgen de aanpassingen hebben voor uw verzekering.

U kreeg de inlogcodes voor Denkvooruit van ons per brief. Heeft u geen inlogcodes (meer)? Bel dan met Achmea Verzekering Service op nummer (055) 579 80 15. Zij helpen u graag verder.

Hoe bepaalt u hoeveel risico u wilt lopen?

Het risico dat u wilt lopen hangt af van een aantal dingen. Bijvoorbeeld van uw financiële situatie, uw ervaring met beleggen, of u graag risico’s neemt in uw leven, of juist niet. De reden waarom u wilt beleggen, bepaalt ook hoeveel risico u bereid bent te lopen. Dit heet risicobereidheid. Uw risicobereidheid bepaalt voor een belangrijk deel uw doelrisicoprofiel. Op basis van uw doelrisicoprofiel beleggen wij uw geld in een van onze fondsen.

Met dit formulier bepaalt u uw risicoprofiel dat past bij een beleggingsverzekering.

Welke risicoprofielen zijn er?
U heeft keuze uit 5 risicoprofielen. Elk met hun eigen kenmerken als het gaat om (de verhouding tussen) risico en rendement. Van zeer defensief (voorzichtig) beleggen, met minder risico en lager verwacht rendement. Tot zeer offensief (risicovol) beleggen, waarbij u niet bang bent om meer risico te lopen. 

Zeer defensief
U wilt het liefst zo weinig mogelijk risico nemen. Zodat u meer zekerheid heeft over het rendement van uw beleggingen. Bij dit risicoprofiel past het Achmea mixfonds zeer defensief.

Defensief
U wilt en kunt met beleggingen een klein risico nemen. Bij dit risicoprofiel past het Achmea mixfonds defensief.

Neutraal
U wilt en kunt meer risico nemen, maar wel binnen bepaalde grenzen. Bij dit risicoprofiel past het Achmea mixfonds neutraal.

Offensief
U streeft naar een hoog rendement over een langere periode. En weet dat daar grotere risico's bij horen. Bij dit risicoprofiel past het Achmea mixfonds offensief.

Zeer offensief
U streeft naar een zo hoog mogelijk rendement op uw beleggingen. U wilt en kunt daarbij veel risico nemen. Bij dit risicoprofiel past het Achmea mixfonds zeer offensief.

Achmearegeling beleggingsverzekeringen

In 2009 heeft Achmea, waar Avéro Achmea deel van uitmaakt, een regeling getroffen voor haar klanten met een particuliere beleggingsverzekering. 

Wat zijn Unit Linked Beleggingsverzekeringen?

Wij bieden u Unit Linked Beleggingsverzekeringen. Hierbij legt u een premie in waarvan eerst de kosten en risicopremies afgaan. Het bedrag dat overblijft, wordt gebruikt om beleggingseenheden aan te kopen in de gewenste fondsen. Op dit punt verschilt de Unit Linked Beleggingsverzekering van een Universal Lifeverzekering. Hierbij worden de kosten en risicopremies namelijk niet eerst van de premie afgetrokken, maar pas verrekend met de beleggingsopbrengst. Hoe hoog de uitkering van uw Unit Linked Beleggingsverzekering is, hangt uiteraard af van de waarde van de beleggingen op het uitkeringsmoment. Lees meer

Uw beleggingsverzekering wijzigen

Als u uw beleggingsverzekering wilt wijzigen, neem dan contact op met uw adviseur. Als u nog geen adviseur heeft, kunt u een adviseur bij u in de buurt vinden. Met een wijzigingsformulier kunt u eenvoudig uw verzekering veranderen, afkopen of het overlijden van de verzekerde doorgeven. U vindt hier de mogelijkheden om uw beleggingsverzekering aan te passen. 

Vind een adviseur

Ieder mens is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs.
Vind een adviseur die bij u past: