beleggen banner

Overzicht beleggingsfondsen

Overzicht beleggingsfondsen

U heeft een beleggingsverzekering bij AvĂ©ro Achmea. Via deze verzekering kunt u beleggen in mixfondsen en/of aandelen. U ziet op uw polis in welke fondsen u nu belegt. Afhankelijk van uw product kunt u switchen naar andere fondsen. U geeft in het switchformulier aan of u uw beleggingsmix en/of uw stortingsmix wilt aanpassen. In uw beleggingsmix is uw huidige waarde  belegd. Uw stortingsmix bepaalt hoe u de toekomstige premies belegt.

Wilt u uw verzekering of uw beleggingen aanpassen? Of heeft u een vraag? Ga dan naar uw adviseur.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De fondsen waarin Achmea belegt: