sparen banner

Spaarverzekering

Spaarverzekering – wat is verzekerd?

Met de spaarverzekering spaart u bijvoorbeeld voor de aflossing van een hypotheek of de studie van uw kind. De spaarverzekering keert een vast bedrag uit op de einddatum. Daarnaast kan er sprake zijn van een uitkering uit de spaarverzekering als u overlijdt.

Avéro Achmea heeft nog de volgende spaarverzekeringen:

  • Avéro Garantieverzekering
  • Avéro Hypotheekplan Productvariant A

Avéro Achmea verkoopt geen spaarverzekeringen meer. Voor bestaande klanten loopt de verzekering gewoon door.

 

Spaart u in het Hypotheek Rentefonds?

De renteopbrengst is dan gelijk aan de rente die u betaalt voor uw hypotheek. Wij bepalen de premie zodat op de einddatum van de verzekering het verzekerde bedrag wordt gehaald. Wij passen de premie aan als: 

  • De rente van de hypotheek wijzigt; 
  • U extra aflost op de hypotheek; 
  • U een extra storting doet.

Duurzaam beheer

Heeft u een winstdelende kapitaalverzekering? Dan moeten wij u informeren over de duurzaamheid van uw opgebouwde kapitaal dat wij voor u beheren. De Europese Unie stelde hiervoor regels op. 

 

Europese regels voor duurzame beleggingen

De Europese Unie stelde regels op over hoe wij u moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De regels staan in 2 verordeningen:

 

  • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
  • Taxonomy Regulation (TR)

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. In de SFDR staan 3 categorieën van duurzaamheid. Het hangt af van de categorie of beleggingen meer of minder ESG-kenmerken hebben. De 3 categorieën zijn:

 

1. Grijs beleggingsproduct (artikel 6 SFDR). Een grijs beleggingsproduct heeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen. We sluiten wel beleggingen uit. We beleggen niet in bepaalde landen en bedrijven. Daarover leest u meer in het MVB-beleid.

2. Lichtgroen beleggingsproduct (artikel 8 SFDR). Een lichtgroen beleggingsproduct bevordert ecologische en sociale kenmerken en goed bestuur. Maar heeft duurzaamheid niet als doel.

3. Donkergroen beleggingsproduct (artikel 9 SFDR). Een donkergroen beleggingsproduct heeft een duurzame belegging als doel.


Informatie over de duurzaamheid van uw belegging

Heeft u een winstdelende kapitaalverzekering? Dan is uw belegging lichtgroen. Ofwel een artikel 8 beleggingsproduct.
U leest hier of uw opgebouwde kapitaal ecologische en/of sociale kenmerken heeft. En of uw opgebouwde kapitaal een duurzame beleggingsdoelstelling heeft.


Lees in onze verklaring hoe wij rekening houden met ongunstige gevolgen op duurzaamheid

Wilt u weten hoe wij omgaan met de identificatie, prioritering en verwerking van de belangrijkste ongunstige gevolgen van onze beleggingsbeslissingen? Lees dan de ‘Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren’.


Uw spaarverzekering wijzigen

Als u uw spaarverzekering wilt wijzigen, neem dan contact op met uw adviseur. Als u nog geen adviseur heeft, kunt u een adviseur bij u in de buurt vinden. Met een wijzigingsformulier kunt u eenvoudig uw verzekering veranderen, afkopen of het overlijden van de verzekerde doorgeven. 

Vind een adviseur