sparen banner

Spaarverzekering

Spaarverzekering – wat is verzekerd?

Met de spaarverzekering spaart u bijvoorbeeld voor de aflossing van een hypotheek of de studie van uw kind. De spaarverzekering keert een vast bedrag uit op de einddatum. Daarnaast kan er sprake zijn van een uitkering uit de spaarverzekering als u overlijdt.

Avéro Achmea heeft nog de volgende spaarverzekeringen:

  • Avéro Garantieverzekering
  • Avéro Hypotheekplan Productvariant A

Avéro Achmea verkoopt geen spaarverzekeringen meer. Voor bestaande klanten loopt de verzekering gewoon door.

 

Spaart u in het Hypotheek Rentefonds?

De renteopbrengst is dan gelijk aan de rente die u betaalt voor uw hypotheek. Wij bepalen de premie zodat op de einddatum van de verzekering het verzekerde bedrag wordt gehaald. Wij passen de premie aan als: 

  • De rente van de hypotheek wijzigt; 
  • U extra aflost op de hypotheek; 
  • U een extra storting doet.

Duurzaam beheer

Heeft u een winstdelende kapitaalverzekering? Dan moeten wij u informeren over de duurzaamheid van uw opgebouwde kapitaal dat wij voor u beheren. De Europese Unie stelde hiervoor regels op. 

 

Europese regels voor duurzame beleggingen

De Europese Unie stelde regels op over hoe wij u moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is 1 van deze regels. Hierin staat dat wij u moeten informeren over hoe wij in onze beleggingsbeslissingen omgaan met duurzaamheidsrisico's en -kansen. 

Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. In de SFDR staan 3 categorieën van duurzaamheid. Het hangt af van de categorie of beleggingen meer of minder ESG-kenmerken hebben. De 3 categorieën zijn:

 

  1. Grijs beleggingsproduct (artikel 6 SFDR). Een grijs beleggingsproduct heeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen. We sluiten wel beleggingen uit. We beleggen niet in bepaalde landen en bedrijven. Daarover leest u meer in het MVB-beleid.
  2. Lichtgroen beleggingsproduct (artikel 8 SFDR). Een lichtgroen beleggingsproduct promoot ecologische en sociale kenmerken en goed bestuur. Maar heeft duurzaamheid niet als doel.
  3. Donkergroen beleggingsproduct (artikel 9 SFDR). Een donkergroen beleggingsproduct heeft een duurzame belegging als doel.

 

Informatie over de duurzaamheid van uw winstdelende kapitaalverzekering

Heeft u een winstdelende kapitaalverzekering? Dan is uw belegging lichtgroen. Uw kapitaalverzekering promoot ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur. Uw kapitaalverzekering is volgens de SFDR een artikel 8 beleggingsproduct. U krijgt van ons informatie over de duurzaamheid van je verzekering. U krijgt de informatie voordat u de verzekering neemt en zolang u verzekerd bent. Wij noemen dit de precontractuele en periodieke informatie.


Precontractuele informatie over de duurzaamheid van uw verzekering.
In de precontractuele informatie staat of en in hoeverre de beleggingen van uw winstdelende kapitaalverzekering ecologische en/of sociale kenmerken en goed bestuur promoten. En of de beleggingen een duurzame belegging als doel hebben. U vindt de precontractuele informatie hier.

 

Periodieke informatie over de duurzaamheid van uw verzekering.

In de periodieke informatie staat in hoeverre de gepromote ESG-kenmerken zijn bereikt. En of eventuele duurzame beleggingsdoelstellingen van de beleggingen in uw winstdelende kapitaalverzekering zijn gehaald. U vindt de periodieke informatie hier.

 

Wilt u meer informatie over hoe wij omgaan met duurzaamheid? Lees dan de duurzaamheidsinformatie van Achmea Pensioen- & Levensverzekeringen N.V

 

Uw spaarverzekering wijzigen

Als u uw spaarverzekering wilt wijzigen, neem dan contact op met uw adviseur. Als u nog geen adviseur heeft, kunt u een adviseur bij u in de buurt vinden. Met een wijzigingsformulier kunt u eenvoudig uw verzekering veranderen, afkopen of het overlijden van de verzekerde doorgeven. 

Vind een adviseur