Klacht doorgeven

U wilt een klacht indienen​​​​​​

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kunt u het oneens zijn met een beslissing of bent u niet tevreden over onze service. Wij nemen uw klacht altijd serieus. Binnen Achmea is de definitie van een klacht: Iedere uiting van onvrede.

Uw adviseur 
Als u ergens ontevreden over bent, kunt u contact opnemen met uw adviseur. De adviseur kent uw persoonlijke situatie het best en kan u goed bij uw klacht begeleiden.

Een klacht indienen bij Avéro Achmea 
Dat kan door online ons klachtenformulier in te vullen.
 
Per brief kunt u ook een klacht indienen. Het adres is: 

Avéro Achmea 
Klantsignaalmanagement 
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn

Voor klachten over uw zorgverzekering kunt u bellen naar 071 751 00 22. De maximale wachttijd aan de telefoon is 5 minuten.
 
In de brochure klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen leest u hoe u een klacht kunt indienen over onze zorgverzekeringen.


Een klacht indienen over uw adviseurs 

Een klacht over een adviseur met wie Avéro Achmea samenwerkt, kunt u ook naar het bovengenoemde adres sturen.
 
Wij reageren zo snel mogelijk op uw klacht 
Nadat u een klacht bij ons heeft ingediend, ontvangt u binnen 10 werkdagen onze eerste reactie. Kunnen wij uw klacht niet binnen deze termijn beantwoorden, dan laten wij u dit schriftelijk of per e-mail weten. Natuurlijk leest u in dit bericht ook op welke termijn u wel een reactie van ons ontvangt.


Niet tevreden over de afhandeling?

Als u niet tevreden bent over onze reactie op uw klacht, dan kunt u contact opnemen met: 

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 

Postbus 93257 
2509 AG Den Haag, 
Telefoon: 070 333 89 99 
Internet: www.kifid.nl

Dit kan alleen als u reageert als een natuurlijk persoon en niet als bedrijf of werknemer.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht over uw zorgverzekering? 
Als u niet tevreden bent over onze reactie op uw klacht over uw zorgverzekering, dan kunt u contact opnemen met:
 
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) 
Postbus 291 
3700 AG Zeist 

Online verkopen van goederen en diensten vallen onder de Europese verordening. Meer informatie hierover leest u op het ODR-platform.

 

Burgerlijk rechter
Het staat u altijd vrij om naar de burgerlijk rechter te stappen, zelfs nadat de Kifid een bindend advies heeft uitgebracht. In dit laatste geval zal de rechter alleen procedureel naar de klacht kijken. Meer informatie vindt u op de site www.rechtspraak.nl. Ook kunt u hier nagaan bij welke rechtbank u eventueel terechtkunt.


Leg uw klacht altijd eerst voor aan ons 

Kifid en SKGZ nemen uw klacht niet in behandeling als wij ze niet eerst hebben gezien. Heeft u uw klacht nog niet bij ons ingediend? Vul dan eerst ons klachtenformulier in.


Uw klacht indienen met het Klachtenformulier 

Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Deze gegevens zullen wij alleen voor uw klacht gebruiken.


Klachtenrapportage 

Wij zijn graag open over de klachten die wij ontvangen en afhandelen. Bekijk hieronder de rapportage van de ontvangen en afgehandelde klachten in 2019.