Service hero

Klacht doorgeven

U wilt een klacht indienen​​​​​​

Wij helpen u zo goed mogelijk. Toch kunt u het oneens zijn met een beslissing of bent u niet tevreden over onze service.

Neem contact op met uw adviseur

Als u ergens ontevreden over bent, kunt u contact opnemen met uw adviseur. De adviseur kent uw persoonlijke situatie het best en kan u goed begeleiden.

Een klacht indienen bij Avéro Achmea

Wilt u een klacht indienen over ons, een verzekering of over uw adviseur?
Vul dan online ons klachtenformulier in.

Of stuur uw brief naar:

Avéro Achmea
Klantsignaalmanagement
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn

Wij reageren zo snel mogelijk op uw klacht

Nadat u een klacht bij ons heeft ingediend, ontvangt u binnen 5 werkdagen onze eerste reactie. Kunnen wij uw klacht niet binnen deze termijn beantwoorden, dan laten wij u dit schriftelijk of per e-mail weten. Natuurlijk leest u in dit bericht ook op welke termijn u wel een reactie van ons ontvangt.

U kunt altijd om een 2e beoordeling vragen
Bent u het niet eens met onze beoordeling van uw klacht? Laat het ons weten. Wij nemen uw klacht dan nog een keer met veel aandacht door. En kijken of wij misschien iets over het hoofd gezien hebben in onze beoordeling. Hiervoor kunt u het klachtenformulier gebruiken, of stuur een brief naar:

Avéro Achmea
Klantsignaalmanagement
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn

Komen we er samen niet uit?
Als u niet tevreden bent over onze reactie op uw klacht, neem dan binnen 3 maanden contact op met:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 333 89 99
Internet: www.kifid.nl

Tuchtraad Financiële Dienstverlening
In het reglement van de Tuchtraad (www.tuchtraadfd.nl) staat beschreven wie met welke soort klachten terecht kan bij de Tuchtraad.

Consumenten kunnen in het algemeen niet rechtstreeks bij de Tuchtraad klagen over de eigen verzekeraar. Ook tuchtklachten moet u dus eerst bij het Kifid indienen. Ook de voorzitter van de Commissie van Beroep van Kifid, de Ombudsman Pensioenen en de Letselschaderaad kunnen klachten doorsturen naar de Tuchtraad. 

Europees ODR-Platform
Het ODR-Platform is door de Europese Commissie in het leven geroepen om ontevreden consumenten te helpen. Hier komt geen rechter aan te pas. Kijk op ec.europa.eu voor meer informatie. 

U kunt ook naar de rechter gaan
Als u direct naar de rechter stapt, kiest u ervoor om niet naar Kifid en/of de Tuchtraad te gaan. Let op: U kunt uw klacht daarna niet meer bij Kifid voorleggen. En als u naar de rechter gaat, kost dat geld. Terwijl bemiddeling door Kifid veelal gratis is. Op 
www.rechtspraak.nl vindt u hierover meer informatie. Daar leest u onder meer ook bij welke rechtbank u terecht kunt.

Klacht indienen