beleggen banner

Overige fondsen

Achmea Variabele Renterekening

Op de Achmea Variabele Renterekening vergoeden wij een variabele rente. De Achmea Variabele Renterekening is ook bekend als het Avéro Achmea Stallingsfonds.

Vanaf 24-11-2023 gewijzigd naar 2,10%

RendementPlus

Het RendementPlus is alleen beschikbaar voor klanten die dit nu al hebben.


Bij RendementPlus garanderen wij over het opgebouwde saldo een rendement van 3% per jaar
In de laatste 5 jaar van de looptijd kunt u de inleg in het RendementPlus niet meer verhogen.


Naast het gegarandeerde rendement kunnen wij overrente bijschrijven
Ieder jaar bepalen we aan de hand van het U-rendement of er sprake is van overrente. De hoogte van het U-rendement is gebaseerd op het rendement van een geselecteerd pakket staatsleningen met looptijden van 2 tot 15 jaar. Het Verbond van Verzekeraars stelt elke maand de nieuwe U-rendementen vast en publiceert deze op verbondvanverzekeraars.nl.


Wanneer schrijven we overrente bij?
We schrijven overrente bij als het gemiddelde U-rendement over de laatste 5 jaar hoger is dan 3,75%. Dit is het garantierendement van 3% plus een marge van 0,75%. De marge is voor kosten en om het risico af te dekken dat we niet altijd het garantierendement halen. De afgelopen jaren was de overrente door de lage rente 0%

Avéro Achmea Garantiefonds

Het Avéro Achmea Garantiefonds belegt in een mix van bedrijfsobligaties en euro staatsobligaties met een goede kredietwaardigheid (‘investment grade’).

Koers

Koersen garantiefonds

Meer informatie
Avéro Achmea Garantiefonds Prospectus
Avéro Achmea Garantiefonds Factsheet
Avéro Achmea Garantiefonds Jaarverslag
Avéro Achmea Garantiefonds Duurzaamheidsinformatie


Verhogen van de premie of switchen
Het is niet mogelijk om de inleg van uw Avéro Achmea Garantiefonds te verhogen. Kiest u ervoor om hier niet meer in te beleggen? Dan kunt u daarna niet meer terug naar dit fonds.


Belegde u eerder in het Garantiedepot?
Dan belegt u nu ook in het Avéro Achmea Garantiefonds. Hieronder vindt u de specifieke kenmerken die gelden voor de verzekeringen die zijn overgegaan.


Rendementsgarantie bij afkoop
Op uw polis staat eventueel informatie over het afkopen van uw verzekering. Hierin staat dan of u een garantierendement heeft op het moment van afkopen.

Rendementsgarantie op einddatum
Ook op einddatum heeft u een rendementsgarantie. Hierover bent u geïnformeerd. Deze garantie geldt alleen op de huidige einddatum van uw verzekering. Wilt u de verzekering verlengen? Dan vervalt dit garantierendement. De rendementsgarantie is een samengestelde interest. Dit houdt in dat over het bijgeschreven rendement u weer rendement ontvangt.

Avéro Staatsleningen Depot

Het Avéro Staatsleningen Depot volgt de ontwikkeling van het T-rendement waarvan een geselecteerd pakket staatsleningen de basis vormt. Bij afkoop van uw verzekering ontvangt u de huidige waarde van uw verzekering. De rendementsgarantie geldt niet bij afkoop van uw verzekering.

Rendementsgarantie op einddatum
Op de einddatum van uw verzekering heeft u een rendementsgarantie. Deze garantie geldt alleen op de huidige einddatum van u verzekering. Wilt u de verzekering verlengen? Dan vervalt dit garantierendement.

Verhogen van de premie of switchen
Het is niet mogelijk om de inleg van uw garantiefonds(en) te verhogen. Kiest u ervoor om niet meer in het Avéro Staatsleningen Depot te beleggen? Dan kunt u daarna niet meer terug naar dit fonds.