Veelgestelde vragen over onze AOV
En de antwoorden

Veelgestelde vragen over onze AOV

Het antwoord op uw AOV-vragen

Heeft u een vraag over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering? De veelgestelde vragen en antwoorden vindt u hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met een onafhankelijk adviseur. De adviseur kent uw bedrijf en uw bedrijfsrisico’s. Zo bent u verzekerd van een goed advies.

Veelgestelde vragen

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

U bent arbeidsongeschikt als u niet meer of beperkt kunt werken door ziekte of een ongeval. U kunt tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering? 

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een vast inkomen als u niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval. Het maakt niet uit of uw ziekte of ongeval met uw werk te maken heeft. Zo zijn sportongevallen ook meeverzekerd. 

Heb ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig? 

Dat is afhankelijk van uw financiële situatie. Hoeveel heeft u nodig om uw vaste lasten te betalen of uw levensstandaard op peil te houden bij arbeidsongeschiktheid? Misschien is het mogelijk om (tijdelijk) terug te vallen op het inkomen van een partner. Met spaargeld is het soms mogelijk korte periodes van arbeidsongeschiktheid op te vangen. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer? Dan beschikken maar weinig mensen over genoeg spaargeld. Als u bijvoorbeeld €1.500 per maand kwijt bent aan vaste lasten, heeft u €180.000 spaargeld nodig om een periode van 10 jaar te overbruggen tot aan uw AOW.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht? 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is nog niet verplicht, maar wel aan te raden wanneer:

 • Uw onderneming uw belangrijkste bron van inkomsten is.
 • U hoofdkostwinner bent en een gezin heeft dat afhankelijk is van uw inkomen.
 • U hoge vaste lasten heeft zoals een hypotheek of opgroeiende of studerende kinderen.
 • U bij arbeidsongeschiktheid uw manier van leven niet te veel wilt aanpassen.
De overheid en de sociale partners spreken wel over het invoeren van een verplichte AOV. Het zal enige jaren duren voor een dergelijk verzekering er ook echt is. Tot die tijd kan u al iets overkomen waardoor u tijdelijk of helemaal niet meer kunt werken. Daarom is het slim om nu al iets te regelen. Onze adviseurs helpen u daar graag bij.  

Er wordt gesproken over een verplichte AOV. Is al bekend hoe die er uit komt te zien? 

De overheid en de sociale partners spreken over het invoeren van een verplichte AOV. De Stichting van de Arbeid is gevraagd om een advies te geven aan de minister over hoe deze verzekering er uit zou moeten zien. Aan de hand van dat advies komt de minister voor de zomer 2020 met een voorstel. Het advies van de Stichting van de Arbeid houdt het volgende in:

 • Een uitkering van maximaal €1.650 bruto per maand (huidige minimum loon).
 • De premie is maximaal €220 bruto per maand; de premie is aftrekbaar.
 • De Belastingdienst int de premie en UWV is verantwoordelijk voor uitvoering van de verzekering.
 • Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog zou kunnen uitvoeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
 • De eigenrisico periode is standaard 52 weken, maar dit mag aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie.
 • Zzp’ers die al een verzekering hebben of die zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.
 • De nieuwe verplichte verzekering gaat naar verwachting pas in 2024 in.
  De agrarische sector zit in een speciale situatie. Of de agrarische sector wordt uitgesloten van de verzekeringsplicht, is een politieke keuze. Deze keuze is aan het kabinet, de oppositiepartijen en de Stichting samen.

Er kan u nu al iets overkomen waardoor u een paar maanden of langer niet meer kunt werken. Als de nieuwe regeling er is, kunt u uw oplossing aanpassen op de nieuwe situatie. Vraag uw adviseur om advies die bij uw persoonlijke situatie past. Hij of zij helpt u graag.

Hoe stel ik mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering samen? 

U bepaalt samen met uw adviseur het volgende:

Eigenrisicoperiode
Met de eigenrisicoperiode bepaalt u hoe snel u een uitkering wilt ontvangen als u niet meer kunt werken. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie: heeft u pas na enkele maanden een uitkering nodig? Of misschien al eerder? Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie. 

Indexering
Met indexering kiest u of uw uitkering of uw verzekerd inkomen jaarlijks moet groeien. Of misschien is indexering helemaal niet nodig.

Eindleeftijd
Met de eindleeftijd bepaalt u tot welke leeftijd u een uitkering nodig heeft wanneer u niet meer kunt werken.

Beoordeling van arbeidsongeschiktheid
U bepaalt zelf hoe wij vaststellen of u arbeidsongeschikt bent en in welke mate. U heeft 2 keuzes:

 • Beroepsarbeidsongeschiktheid: we kijken of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Kunt u uw eigen beroep niet meer uitoefenen? Dan krijgt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering. Ook als u nog wel een ander beroep kunt uitoefenen. U verzekert dus het inkomen van uw specifieke beroep.
 • Passende arbeid: we kijken welke beroepen u nog kunt uitoefenen die passen bij uw opleiding en ervaring.

Percentage van uw inkomen dat u verzekert
Met dit percentage bepaalt u hoeveel u van uw huidige inkomen nodig heeft als u niet meer kunt werken. 

Mate van arbeidsongeschiktheid
Hiermee bepaalt u zelf wat het minimale percentage is dat u arbeidsongeschikt moet zijn om een uitkering te ontvangen. Is uw mate van arbeidsongeschiktheid gelijk of hoger dan dat percentage? Dan ontvangt u een uitkering. Het laagste percentage dat u kunt kiezen is 25%. 

Is de premie fiscaal aftrekbaar? 

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak een behoorlijk bedrag. Maar deze premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Stel: u verdient €40.000 of minder per jaar. Dan krijgt u (per 1-1-2020) 37,35% van de premie terug van de belasting. Zit u in de hoogste belastingschijf? Dan krijgt u bijna de helft van de premie terug: 49,50%. Netto is de premie dus minder hoog dan u denkt. De uitkering die u ontvangt van uw verzekeraar is wel belast. Deze “loonbelasting” houden wij voor u in en wordt direct afgedragen aan de Belastingdienst. 

Premiekorting
Tot slot is het ook goed om te weten dat we de eerste 3 jaar korting geven op de premie: het 1e jaar 35%, het 2e jaar 20% en het 3e jaar 10%. Dat scheelt dus ook weer.

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.