Online opleiding Business Continuity Management

Als adviseur bent u er vaak op het moment dat er schade is. Maar hoe zou het zijn om het met uw relatie te hebben over de bedrijfscontinuïteit vóórdat een calamiteit zich voordoet? Met een onderbouwd advies en een vakkundige toepassing van Business Continuity Management (BCM) kunnen kritische bedrijfsactiviteiten van uw relatie zo snel mogelijk doorgaan. Zo blijft de schade beperkt wanneer zich een crisissituatie voordoet.

In 4 ochtenden aan de slag met continuïteits- en crisismanagement
Online leren met Microsoft Teams, voor iedereen toegankelijk
Te volgen vanaf de plek die u wenst 

Met kennis over BCM levert u toegevoegde waarde voor uw relaties

De opleiding BCM geeft u als adviseur handvatten om uw relaties te helpen met het waarborgen van bedrijfscontinuïteit en crisismanagement in onverwachte noodsituaties. Zo kunnen kritische bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk weer doorgaan. Benieuwd wat BCM precies is? En wat het verschil is met risicomanagement? Bekijk dan onze animatiefilm.

 

Wat levert de online opleiding Business Continuity Management u op
Na afloop van de opleiding kunt u:

  • uw relatie overtuigen van de toegevoegde waarde van BCM;
  • risico-inventarisaties uitvoeren;
  • risicobeoordelingen maken;
  • bedrijfscontinuïteitsplannen opstellen;
  • uw relatie adviseren over crisismanagement;
  • uw relatie helpen om een crisisteam op te zetten.

De online opleiding BCM bevat nu ook het onderdeel crisismanagement
In de online opleiding BCM is crisismanagement een onmisbaar onderdeel. Bedrijfscontinuïteit en crisismanagement zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Crisismanagement omvat procedures en organisatorische voorzieningen om de gevolgen van een crisis te beheersen en de bedrijfscontinuïteit veilig te stellen.

De eerstvolgende 4-daagse opleiding start op 12 mei  2021
We ontmoeten elkaar niet in een klassikale omgeving maar in Microsoft Teams. U heeft hier geen abonnement voor nodig. U kunt de opleiding dus gewoon vanuit huis of kantoor volgen. Bent u benieuwd hoe online leren bevalt? Lees het ervaringsverhaal van Norbert Bakker van B2Bsure.

We bieden de online opleiding BCM aan voor €1.299 (excl. BTW)
Dit is inclusief gebruik van de BCM-software gedurende de opleiding.

Ontdek het programma

De online training is ingedeeld in 4 ochtenden van 9.00 tot 12.30 uur

12 mei: inleiding in BCM

De 1ste dag begint met een inleiding in Business Continuity Management. We gaan aan de slag met de basisprincipes van BCM en hoe u dit toepast binnen organisaties.

19 mei: het bedrijfscontinuïteitsplan

Tijdens de 2e dag maakt u kennis met het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP). Met een BCP geeft u uw relatie handvatten om tijdens noodsituaties adequaat te kunnen handelen.

26 mei: de praktijkcase

Vandaag gaat u zelf aan de slag met het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan. 

2 juni: crisismanagement

Op dag 4 gaan we in op crisismanagement en de relatie tot bedrijfscontinuïteit. U leert meer over de fases in crisisbeheersing en het samenstellen van een crisisteam. 

Bekijk ook