Alles over verzuim en de vangnetregeling op een rij

Volmachten

Antwoord op vragen over verzuim en de vangnetregeling

28 apr 2021 2 minuten

In sommige situaties kunnen werkgevers voor medewerkers die ziek zijn een ziektewetuitkering aanvragen. Dit vangnet geldt bijvoorbeeld voor zwangere vrouwen, bij orgaandonatie, of als iemand onder een no-riskpolis valt. ArboNed zet voor werkgevers op een rij voor wie de vangnetregeling bedoeld is en wat er komt kijken bij het aanvragen van een ziektewetuitkering.

Wanneer kan ik een ziektewetuitkering aanvragen voor mijn zieke medewerker?
Werkgevers kunnen in deze situaties een ziektewetuitkering aanvragen voor een zieke medewerker:

 1. Ziek door zwangerschap of bevalling
  Als uw werkneemster voor of na haar verlof ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling, kunt u een ziektewetuitkering voor haar aanvragen.
 2. Ziek door orgaandonatie
  Ook voor een werknemer die ziek wordt door orgaandonatie kunt u een ziektewetuitkering aanvragen. Dat kan ook als de werknemer een vooronderzoek heeft om te beoordelen of hij geschikt is voor orgaandonatie (mits dat onderzoek minimaal een halve dag duurt).
 3. Uw zieke werknemer heeft een no-riskpolis
  Een werknemer met een ziekte of handicap kan recht hebben op de no-riskpolis.
 4. Uw werknemer valt onder de compensatieregeling en is ziek
  Tot slot kunt u soms voor oudere, voormalig werkloze werknemers een ziektewetuitkering aanvragen.

De ziektewetuitkering duurt uiterlijk tot de werknemer 2 jaar ziek is. U als werkgever blijft deze periode verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. Een uitgebreidere toelichting op de vangnetbepalingen vindt u op de website van UWV.

Zo weet u of uw werknemer onder een vangnetbepaling valt
Meldt uw werknemer zich ziek? Dan mag u niet zomaar alles vragen en vastleggen. Hoe kunt u dan te weten komen of uw werknemer onder 1 van de vangnetbepalingen valt?

De enige manier om hierachter te komen, is dit concreet te vragen aan uw werknemer: “Val je onder een vangnetbepaling?” Dit is 1 van de vragen die u wettelijk gezien wél mag stellen. U mag namelijk alleen vragen en registreren wat noodzakelijk is voor u als werkgever om te weten. Informatie die nodig is om te weten of u het loon moet doorbetalen, is noodzakelijke informatie.

Uw werknemer is verplicht antwoord te geven, maar hoeft niet te vertellen om welke vangnetsituatie het gaat. Hij hoeft dus alleen ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen.

Is uw werknemer 2 maanden of langer in dienst? Dan mag u vragen of hij in aanmerking komt voor de no-riskpolis van de ziektewet. Ook nu hoeft uw werknemer niet te vertellen over welke ziekte of beperking het gaat, of welke uitkering het is. De (bedrijfs)arts mag alleen met toestemming van uw werknemer aan u als werkgever doorgeven of er sprake is van een vangnetsituatie.

Voordelen vangnetregeling werkgever

 • U hoeft het loon van uw zieke werknemer niet door te betalen.
 • De ziektewet- en WGA-uitkeringen die deze werknemers ontvangen, zijn niet van invloed op de hoogte van de door u als werkgever te betalen gedifferentieerde ziektewetpremie respectievelijk gedifferentieerde WGA-premie voor deze vangnetters.
 • U kunt de ziektewetuitkering voor uw werknemer aanvragen via een formulier dat u eenvoudig kunt downloaden via UWV.

Bron: ArboNed

Ook interessant voor u