Zo werkt onze Verhaalservice

Nieuws

Standaard Verhaalservice bij Verzuimverzekering

17 apr 2023 1 minuut

Met een verzuimverzekering verzekeren werkgevers de kosten waarmee ze te maken krijgen als een medewerker verzuimt door ziekte. Maar wat als iemand anders dit verzuim veroorzaakt? Dan kan uw relatie rekenen op onze Verhaalservice. Dat extra stapje zetten we graag voor werkgevers met een verzuimverzekering van Avéro Achmea.

Avéro Achmea claimt de eigen uitkering en re-integratievergoeding
Is arbeidsongeschiktheid (mogelijk) veroorzaakt door een aansprakelijke 3e partij? Dan kan de werkgever via het Meldloket onze Verhaalservice inschakelen. Een standaard onderdeel van de Verzuimverzekering.

Wij stellen de schade vast en claimen namens de werkgever de eigen uitkering en de re-integratievergoeding bij de aansprakelijke partij. In die verhaalactie nemen we de netto loonschade én de gemaakte re-integratiekosten mee. Onze uitkering en re-integratievergoeding trekken we daarvan af. De loondoorbetalingskosten die we verhalen, tellen niet mee als schadelast bij de prolongatie. Dat is dus weer gunstig voor de premie.
 
Dit valt onder de dekking van de Verhaalservice
Nettoloon tijdens de eigenrisicoperiode van de Verzuimverzekering.
Nettoloon van verzuim dat bij een Stoploss-module binnen het eigenrisicobedrag valt (eigen risico in geld).
Nettoloon dat boven het dekkingspercentage van de Verzuimverzekering uitkomt (bij minder dan 100% dekking).
Re-integratiekosten die voor de betreffende medewerker gemaakt zijn.

We gaan uit van het nettoloon omdat de schade van de werkgever volgens de wet gelijk staat aan de inkomensderving van de medewerker.
 
Dit valt niet onder de Verhaalservice
Is arbeidsongeschiktheid van de medewerker niet verzekerd met de loondoorbetalingsverzekering (vangnet bijvoorbeeld)? Dan kunnen we deze schade niet verhalen bij de aansprakelijke partij. Uw relaties kunnen dan eventueel wel een beroep doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Heeft u vragen? Bel uw vaste contactpersoon: 055 579 21 00
Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Of stuur een e-mail naar inkomen.avero@achmea.nl.

Ook interessant voor u