Corona en onze inkomensverzekeringen

17 mrt 2020

30 minuten

Corona

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen en antwoorden over corona in relatie tot een aantal specifieke inkomensverzekeringen. Heeft u andere vragen over corona en verzekeringen, kijk dan op onze themapagina corona

De WIA- en Verzuimverzekeringen

Wat als de medewerker door het coronavirus ziek blijft en uiteindelijk in de WIA terechtkomt? Is er dan dekking op de WIA-verzekering(en)?

Ja. De oorzaak van de ziekte die heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid voor de WIA maakt daarbij niet uit.

De medewerker is ziek omdat hij of zij besmet is met het coronavirus (COVID-19) en kan daardoor niet werken. Dekt de Verzuimverzekering dit?

Ja, de oorzaak van de ziekte maakt niet uit.

De medewerker is niet ziek, maar kan niet werken omdat hij of zij in quarantaine zit. Dekt de Verzuimverzekering dit?

Nee, de Verzuimverzekering dekt alleen de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij of zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling. 

De werkgever wil de medewerker naar een risicogebied sturen. Dekt de Verzuimverzekering de loondoorbetalingsverplichting als hij of zij ziek wordt?

De werkgever moet zelf de mogelijke (noodzakelijke) maatregelen treffen om te voorkomen dat medewerkers ziek worden. Bijvoorbeeld door reizen naar risicogebieden te annuleren. Gebeurt dit niet, dan loopt de werkgever het risico dat een daardoor ontstaan verzuimgeval niet gedekt wordt. 

De werkgever heeft door het coronavirus geen werk (meer) voor de medewerkers. Wat nu?

De werkgever kan medewerkers minder laten werken. Of helemaal laten stoppen met werken. Voor de doorlopende loonkosten van de uren die niet gewerkt worden, kan de werkgever een vergoeding krijgen vanuit de overheid. Het kabinet heeft de regeling Werktijdverkorting (Wtv) stopgezet. Deze regeling is vervangen door een andere, ruimere maatregel: de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). 

De medewerkers zitten tijdelijk thuis zonder werk. Kan de werkgever de polis opschorten of premierestitutie krijgen? 

Bij ziekte heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Ook als medewerkers tijdelijk thuis zitten. De werkgever kan daarom de polis niet (door ons laten) opschorten en geen premierestitutie krijgen. 

Wat als medewerkers door de coronamaatregelen andere werkzaamheden uitvoeren dan de hoofdactiviteit van het bedrijf? Of als de hoofdactiviteit is veranderd door de genomen maatregelen?

Als de hoofdactiviteit binnen het bedrijf verandert, dan horen wij dat graag. Wij begrijpen dat deze situatie nu vaker voorkomt door de genomen coronamaatregelen. Als de nieuwe hoofdactiviteit van tijdelijke aard is (dus tijdens de periode van coronamaatregelen) en niet heel erg afwijkt van de normale hoofdactiviteit die bij ons verzekerd is, dan hoeft dat niet aan ons gemeld te worden. Twijfelt u? Bel ons gerust.

Wat als medewerkers ziek worden door/tijdens het uitvoeren van werkzaamheden anders dan de hoofdactiviteit, omdat deze zijn veranderd door de genomen coronamaatregelen?

Het is belangrijk dat de werkgever altijd zorgt voor een veilige werkomgeving. Dat is wettelijk zo bepaald. Voeren de medewerkers andere werkzaamheden uit? Dan gelden deze regels natuurlijk nog steeds. Het is ook belangrijk dat de medewerkers gekwalificeerd zijn om de veranderde werkzaamheden uit te voeren. Voldoen de werkgever en de medewerkers aan deze wettelijke regels? En wordt een medewerker tijdens de periode van coronamaatregelen ziek? Dan heeft de werkgever dekking op de Verzuimverzekering.

Heeft een vergoeding vanuit de NOW gevolgen voor (een uitkering uit) de Verzuimverzekering?

Nee, de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) heeft geen gevolgen voor de Verzuimverzekering. Het zijn 2 verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en dient een economisch belang. Het is een vergoeding voor alle medewerkers. Ziek of niet ziek. De Verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een medewerker door ziekte zijn werk niet kan doen. Krijgt de werkgever een vergoeding vanuit de NOW voor een zieke medewerker? Dan ontvangt de werkgever ook (volgens de voorwaarden) uit de Verzuimverzekering een vergoeding voor deze zieke medewerker.

De werkgever heeft meer dan 20% omzetverlies en zal in aanmerking komen voor vergoeding van de loonkosten via de NOW. Mag de verzekerde loonsom op de Verzuimverzekering nu verlaagd worden?

Nee. Komt de werkgever in aanmerking voor de NOW? Dan blijft de verzekerde loonsom gelijk en mogen er geen aanpassingen gedaan worden in de Verzuim- en/of WIA-verzekeringen. De NOW overbruggingsregeling is erop gericht om werkgelegenheid te behouden. Met als voorwaarde dat de werkgever de loonsom zoveel mogelijk stabiel houdt door medewerkers in dienst te houden en salarissen volledig door te betalen. Is er toch sprake van een loonsomdaling? Dan past UWV bij de definitieve vaststelling van de NOW-vergoeding een correctie toe.

Precies weten wat wel en niet verzekerd is met de WIA- en Verzuimverzekering?

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Wat moet mijn relatie doen als die vermoedt een drager te zijn van het coronavirus?

Meteen melden bij de huisarts. Dat is noodzakelijk voor een eventuele uitkering.

Heeft mijn relatie recht op een uitkering als hij of zij het coronavirus (COVID-19) draagt?

Dezelfde regels gelden als bij andere virus- of bacterie-infecties. Uw relatie heeft alleen recht op een uitkering als er door ziekte lichamelijke beperkingen optreden. En hij of zij daardoor niet in staat is om te werken. Heeft uw relatie milde klachten, zoals verkoudheid, dan is er geen recht op uitkering.

Als mijn relatie ziek is door het coronavirus, krijgt hij of zij dan direct een uitkering?

Nee, op de verzekering is een eigenrisicoperiode van toepassing. In veruit de meeste gevallen zal uw relatie herstellen van het coronavirus (COVID-19) voor het einde van de eigenrisicoperiode. En krijgt hij of zij dus geen uitkering meer.
Is uw relatie op dit moment al gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan geldt de eigenrisicoperiode niet meer. Uw relatie krijgt dan mogelijk een hogere uitkering.

Krijgt mijn relatie een uitkering als hij of zij in quarantaine of thuisisolatie moet omdat iemand in de directe omgeving besmet is?

Nee. Deze verzekering is een persoonlijke verzekering. Uw relatie kan alleen een uitkering krijgen als hij of zij zelf ziek is en daardoor lichamelijk niet in staat is om te werken.

Krijgt mijn relatie een uitkering als hij of zij door de overheid of opdrachtgever beperkt wordt in zijn of haar werkzaamheden, bijvoorbeeld omdat hij of zij niet mag reizen? Of thuis moet blijven omdat scholen sluiten?

Nee, de verzekering keert dan niet uit. Uw relatie kan alleen een uitkering krijgen als hij of zij zelf ziek is en daardoor lichamelijk niet in staat is om te werken. 

Mijn relatie komt in de problemen door de coronacrisis en wil graag advies. Kan Avéro Achmea hierbij helpen?

Ja, wij kunnen uw relatie zeker helpen. Wij bieden 2 mogelijkheden: 

Ondernemersadvieslijn voor zakelijke vragen: 020 740 05 55
Heeft uw relatie vragen over de zakelijke kant van zijn of haar onderneming? Bijvoorbeeld over het wegvallen van inkomsten door de coronamaatregelen. En heeft uw relatie hierbij hulp nodig of iemand die hierover met hem of haar meedenkt? Of heeft uw relatie vragen over het invullen van een document of over het contract met een opdrachtgever of verhuurder? Voor deze en andere vragen kan uw relatie terecht bij de Ondernemersadvieslijn. Vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld door een deskundig team met verschillende achtergronden en specialisaties. Hieraan zijn geen kosten verbonden, behalve de gebruikelijke telefoonkosten. De Ondernemersadvieslijn is bereikbaar tussen 8.00 en 18.00 uur via 020 740 05 55.

HANDS 24/7 hulp voor zakelijke of privé vraagstukken:  0800 022 29 99
Zijn er problemen die uw relatie bezighouden door de coronamaatregelen? Of ziet uw relatie even door de bomen het bos niet meer? Dan kan uw relatie rekenen op de ervaren specialisten van HANDS. Zij adviseren uw relatie en zijn of haar gezinsleden. Over gezondheid, opvoeding en loopbaan. Maar ook over huisvesting, juridische en financiële vragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, behalve de gebruikelijke telefoonkosten. HANDS is 24 uur per dag bereikbaar via 0800 022 29 99. Een e-mail sturen mag ook naar info@vraaghethands.nl.

Voor een vlotte afwikkeling van beide advieslijnen hoeft uw relatie alleen het polisnummer van zijn of haar AOV door te geven. 

Precies weten wat wel en niet is verzekerd met de AOV?

Bekijk meer informatie over de AOV of ga direct naar de voorwaarden.

Mijn relatie voert vanwege de coronacrisis tijdelijk andere werkzaamheden uit dan de werkzaamheden die omschreven staan op zijn verzekeringsbewijs. Heeft dat gevolgen voor zijn uitkering? 

Nee, dit heeft geen gevolgen voor zijn uitkering. Uw relatie hoeft tijdelijke taakaanpassingen en verschuivingen vanwege de coronacrisis niet te melden. Wij snappen dat uw relatie tijdens deze crisis zoekt naar andere manieren om inkomen te krijgen. Wij kijken tijdens de coronacrisis bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid naar de beste uitkomst voor uw relatie. Kan uw relatie zijn oorspronkelijke beroep niet meer uitvoeren, dan meldt hij dit. Uw relatie kan ook dan een uitkering krijgen. Zodra uit communicatie van de overheid blijkt dat de coronacrisis voorbij is, beoordelen we de mate van arbeidsongeschiktheid opnieuw. En dan altijd op basis van het beroep dat op het verzekeringsbewijs staat. 
Let op. Past uw relatie structureel zijn werk aan? Dan moet hij dit wel altijd melden.

Contact met een deskundige

Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem gerust contact met ons op

Commerciële Binnendienst Inkomen
Bel onze Commerciële Binnendienst Inkomen als u vragen heeft: 
055 579 21 00. Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is: inkomen.avero@achmea.nl.

Afdeling Volmachten Inkomen
Bent u gevolmachtigd agent? Stuur onze Volmachtspecialisten Inkomen een e-mail als u vragen heeft. Ons e-mailadres is: avero.volmachten.inkomen@achmea.nl. U kunt ons ook bellen. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Onze Volmachtspecialisten Inkomen zijn: