Corona en onze betalingsregelingen

30 mrt 2020
5 minuten
Corona

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen en antwoorden over corona in relatie tot onze betalingsregelingen. Heeft u andere vragen over corona en verzekeringen? 

Betalingsregelingen

Mijn relatie kan de premie niet (op tijd) betalen. Is er een betalingsregeling mogelijk?

 • Is de achterstand ontstaan in de maanden maanden maart t/m december 2020 en is het een gevolg van de coronacrisis (bijvoorbeeld als gevolg van bedrijfssluiting)? Dan bieden wij de mogelijkheid om uitstel van betaling te verlenen tot maximaal 90 dagen. In plaats van de huidige betaaltermijn van 30 dagen. En mogelijk dat uw relatie al een deelbetaling kan voldoen. Onze collega’s van Debiteuren Management kijken graag samen met u en uw relatie naar de mogelijkheden. U bereikt hen via telefoonnummer 058 297 75 45. Of mail uw verzoek naar schade.financieel@avero.nl
 • Het betreft een individuele beoordeling die uw relatie rechtstreeks bij ons of via u aanvraagt.
 • De aanvraag voor het oprekken van de betalingstermijn moet zijn gedaan binnen 30 dagen na factuurdatum. 
 • De coulance is niet van kracht als er sprake is van een betalingsachterstand vóór maart 2020, een lopende betalingsregeling of van regelmatige achterstanden bij uw relatie.
 • Is de achterstand niet het gevolg van de coronacrisis? Dan geldt de reguliere betalingstermijn. Dit geldt ook als u of uw relatie het verzoek om coulance niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft aangevraagd.

Welke betalingsregeling is er mogelijk voor zelf incasserende adviseurs (TP-incasso)?

Dezelfde uitgangspunten als hiervoor beschreven, gelden ook voor zelf incasserende adviseurs.

 • Lukt het u als zelf incasserende adviseur niet om de premies op tijd bij uw relatie te incasseren? Dan kunt u ons daarvan binnen 90 dagen na de premievervaldatum op de hoogte stellen. Wij crediteren de premies dan in de rekening-courant en nemen het premie-incasso van de betreffende polis over. En maken aanvullende afspraken met uw relatie.

Welke betalingsregeling is er mogelijk voor gevolmachtigd agenten?

 • Als deelnemer aan een pool gaan wij akkoord met het beleid van de leidende verzekeraar.
 • Als leader op een pool / 100% risicodrager geven wij de volmacht toestemming de betalingstermijn te verlengen naar 90 dagen. 
 • Hier gelden ook de volgende voorwaarden: 
  o De achterstand moet zijn ontstaan in de maanden maart, april, mei, juni, juli en augustus 2020 en een gevolg zijn van de coronacrisis (bijvoorbeeld als gevolg van bedrijfssluiting).
  o Het betreft een individuele beoordeling die de adviseur of relatie zelf moet aanvragen. 
  o De aanvraag voor het oprekken van de betalingstermijn moet zijn gedaan binnen 30 dagen na factuurdatum. 
  o De coulance is niet van kracht als er sprake is van een betalingsachterstand vóór maart 2020, een lopende betalingsregeling of van regelmatige achterstanden. 
  o Is de achterstand niet het gevolg van de coronacrisis? Dan geldt de reguliere betalingstermijn. Dit geldt ook als de adviseur of de relatie het verzoek om coulance niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft aangevraagd.
 • We handhaven wel het beleid rond afdracht van het saldo rekening-courant zoals in de volmacht overeenkomsten schade en inkomen zijn opgenomen. Indien dit voor u tot problemen leidt of u nadere afstemming wenst, neemt u dan contact op met uw accountmanager. 

Welke betalingsregeling geldt er voor omzetting van de betalingstermijn?

 • Belangrijk om te vermelden is dat Avéro Achmea producten heeft, die wel en geen betalingstermijntoeslag kennen. De toeslagen zijn ingeregeld in de tarieven van de rekenboxen in de diverse systemen. Deze blijven van toepassing.
 • Betalingstermijnen kunnen per hoofdpremievervaldatum aangepast worden. Bijvoorbeeld van kwartaal- naar maandbetaling. Afhankelijk van het product, is de ingeregelde toeslag voor termijnbetaling van toepassing. Het is niet mogelijk betalingstermijnen met terugwerkende kracht aan te passen.

Welke financiële regelingen zijn er vanuit de overheid voor ondernemers?

 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) 
  Met deze regeling ondersteunt de overheid zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni. Lees meer over de TOZO.
 • Doe de TOZO-check
  Met deze vragenlijst kan de ondernemer zelf beoordelen of hij of zij in aanmerking komt voor de TOZO en voldoet aan de voorwaarden. De ondernemer weet dan of het zin heeft om via de gemeente een aanvraag in te dienen. Doe de TOZO-check.
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) 
  Met deze maatregel kan de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen, als het bedrijf 3 maanden lang minstens 20% omzetverlies heeft. Deze tegemoetkoming is gekoppeld aan het omzetverlies. Voorwaarde is wel dat de werkgever de medewerkers hun reguliere salaris blijft betalen. En tijdens de subsidieperiode geen aanvraag doet voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Lees meer over de NOW.
 • Veelgestelde vragen NOW-regeling
  Door de uitbraak van het coronavirus deden veel werkgevers een aanvraag voor Werktijdverkorting (wtv-regeling). Doordat deze regeling hierop niet berekend was, is de regeling ingetrokken. Daarvoor in de plaats is de NOW-regeling gekomen. Met deze regeling kunnen meer werkgevers sneller financieel een tegemoetkoming ontvangen. Naar veelgestelde vragen NOW.

Nog een aantal tips en adviezen in geval van betalingsproblemen

 • U kunt altijd advies inwinnen bij onze afdeling Debiteurenmanagement. U bereikt hen via telefoonnummer 058 297 75 45 of stuur een e-mail naar schade.financieel@avero.nl.
 • Verwijs zakelijke klanten met vragen over de coronacrisis of betalingsproblemen naar de overheidshulplijn 0800 2117 of naar de website van de KvK
 • De belastingdienst biedt mogelijkheden voor uitstel van betalingen. 
 • Ook (enkele) divisies hebben informatie over de coronacrisis op hun site(s) beschikbaar. 
 • Verwijs zakelijke klanten naar hun eigen bank voor eventuele financiële mogelijkheden en hulp. 
 • Gemeenten bieden misschien ook ondersteuning en/of financiële mogelijkheden aan. 
 • Verwijs zakelijke klanten bij problematische schulden naar geldfit.nl, komuitjeschulden.nl, mkbdoorgaan.nl.
 • Avéro Achmea heeft inmiddels ook afspraken gemaakt met deurwaarders die met ons werken. Zoals coulance op het aantal toe te passen regelingen, voorkomen van beslag, verwijzen naar gemeentelijke schuldhulp en voorkomen van stapeling van kosten.

Contact met een deskundige

Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem gerust contact met ons op

Debiteuren Management
Bel onze collega's van Debiteuren Management als u vragen heeft over bepaalde regelingen of het aanvragen van uitstel (max 90 dagen) voor uw relatie: 058 297 75 45. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is: schade.financieel@avero.nl.