Waarom arbeidsongeschiktheid de hele onderneming aangaat

18 jun 2020
10 minuten
Arbeidsongeschiktheid

Ondernemers werken keihard om van hun bedrijf een succes te maken Sommigen staan alleen aan het roer, anderen doen het samen met mede-eigenaren of andere ondernemers. Wie iets regelt voor langdurige uitval (ziekte, een ongeluk) doet dat vaak individueel om het privé-inkomen op te vangen. Maar wat doet uitval voor langere tijd met een onderneming met meerdere kapiteins op een schip? Kan die door blijven draaien als 1 van de eigenaren er niet is? Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt uitkomst.

De kans op arbeidsongeschiktheid wordt nog vaak onderschat
Gemiddeld raakt 1 op de 8 ondernemers voor langere tijd arbeidsongeschikt (bron: onderzoek MWM2 in opdracht van Centraal Beheer, maart 2019). De overheid is bezig met plannen om ondernemers te verplichten iets te regelen voor inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Deze verplichte regeling is een basisregeling en houdt geen rekening met beroepsarbeidsongeschiktheid. Een chirurg die door een ongeval vingers moet missen, kan niet meer opereren, maar wel voor de klas staan. In de verplichte regeling is hij dan niet arbeidsongeschikt. Veel ondernemers zullen daarom nog gebaat zijn met aanvullende regelingen.

Steeds meer ondernemers willen samen iets regelen ‘voor het geval dat’
Sommigen sluiten zich aan bij broodfondsen of initiatieven binnen de beroepsgroep. Dit laat zien dat een deel van de ondernemers zoekt naar een betaalbare verzekeringsoplossing, inclusief een vorm van solidariteit. Een Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals die van Avéro Achmea, voldoet aan beide wensen.

Maak als adviseur het belang zichtbaar om te kiezen voor een collectiviteit
Lang niet elke ondernemer is zich bewust van de mogelijkheid om samen met partners of aandeelhouders de risico’s in de grip te houden. Het schept duidelijkheid. Hier liggen kansen voor adviseurs. Zij kunnen met ondernemers het gesprek aangaan over arbeidsongeschiktheid, individuele gevolgen, de bedrijfsrisico’s en duurzaam herstel.

“Want dat is wat adviseurs vandaag de dag doen: onderwerpen benaderen vanuit risicoperspectief”

Adviseurs zijn de experts in risicomanagement
De adviessector is hiervoor bij uitstek de geschikte partij: ze heeft zich de laatste jaren stevig doorontwikkeld tot een branche die verder kijkt dan alleen de verzekeringspolis. Die flink heeft geïnvesteerd in het leren kennen van haar klanten en de markten waarin deze actief zijn. Gecombineerd met bedrijfskundige en financiële kennis voegen adviseurs onmiskenbaar waarde toe aan risicomanagement. Want dat is wat adviseurs vandaag de dag doen: onderwerpen benaderen vanuit risicoperspectief. Dat brengt snel aan het licht of het wegvallen van kennis of capaciteit gevolgen heeft voor andere eigenaren in een onderneming. Met die integrale benadering bieden adviseurs ondernemers inzicht in de waarde van de individuele inbreng. Maar ook of de bedrijfscontinuïteit onder druk staat als een unieke kwaliteit, kennis of capaciteit onverhoopt wegvalt.

Het collectief beslist samen
Waar het advieswerk vooral inzicht biedt, is een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering een effectieve oplossing om risico’s te beheersen. Ook hierin is het de adviseur die ondersteuning kan bieden bij de juiste samenstelling van het pakket. Zo kan deze de vermogenspositie van het bedrijf aan de verzekering linken. Of met de verschillende eigenaren praten over de bereidheid om niet de premie als leidend te beschouwen, maar het varende houden van het schip. Op deze manier maakt hij een Collectieve AOV voor ondernemers ook echt eigendom van ‘het collectief’. Daarin speelt solidariteit een belangrijke rol.

Bedrijfscontinuïteit begint bij preventie
Een Collectieve AOV vangt het privé-inkomen van een ondernemer op, maar zorgt ook voor duurzaam herstel. Dat doet een normale AOV ook. Hoe eerder en beter een ondernemer immers herstelt, hoe sneller het bedrijf weer op volle sterkte kan draaien. Vandaar dat preventie en re-integratie belangrijke pijlers onder de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn. Daarmee maakt deze oplossing overduidelijk dat arbeidsongeschiktheid geen individuele kwestie is, maar de hele onderneming aangaat.

Meer informatie? Bekijk dan de ervaringsverhalen, tips en feiten over de Collectieve AOV.