Collectieve Arbeidsongeschiktheids-verzekering
Al vanaf 3 deelnemers zijn uw relaties verzekerd van inkomen

Collectieve AOV

Onze oplossing om bedrijfscontinuïteit te waarborgen

Samen met zakelijke partners, maten of mede aandeelhouders werkt uw relatie hard en vol passie aan zijn of haar onderneming. Maar wat gebeurt er als uw relatie, of 1 van de partners, arbeidsongeschikt wordt? Gemiddeld gebeurt dit bij 1 op de 8 ondernemers. Gaat alles dan nog goed? Of heeft het wegvallen van kennis of capaciteit gevolgen voor de andere eigenaren of zelfs de de continuïteit van het bedrijf? De Collectieve AOV van Avéro Achmea regelt de continuïteit van organisaties door het voorkomen van uitval van ondernemers. Wordt uw relatie toch ziek? Dan is hij of zij verzekerd van een inkomen en helpen we de ondernemer om snel en duurzaam terug te keren naar werk. Een collectieve win dus!

De voordelen van de Collectieve AOV

  • Uitgebreide dienstverlening gericht op continuïteit van de onderneming en het voorkomen en verkorten van uitval van ondernemers, zakelijke partners of maten
  • Af te sluiten vanaf 3 deelnemers
  • Keuzevrijheid voor een verzekerd bedrag tot €300.000
  • Geschikt voor vennoot- en maatschappen, franchisegevers, coöperaties en los/vast verbanden

Bekijk wat u verzekert met onze Collectieve AOV

Wel verzekerd

  • arbeidsongeschiktheid door ongelukken, ziekte en psychische klachten
  • inkomen uit het huidige beroep van uw relatie, ook al zijn andere werkzaamheden nog wel mogelijk

Niet verzekerd

  • zwangerschapsuitkering
  • arbeidsongeschiktheid door opzet of grove schuld
  • arbeidsongeschiktheid door gebruik van alcohol en/of drugs  


Ga voor tips en weetjes naar onze actiepagina

Bent u op zoek naar tips, weetjes en inspirerende praktijkverhalen? Ga dan naar onze speciale Collectieve AOV actiepagina. Hier vindt u niet alleen artikelen van andere adviseurs, maar ook verhalen uit de praktijk. Zo kunt u uw relatie nog beter informeren over de risico’s rondom arbeidsongeschiktheid en bedrijfscontinuïteit. En uw meerwaarde als trusted advisor versterken.

Zakelijke check-up: online ondernemersscan

Counseling- en adviesdienst: HANDS

Online leren: e-learnings GoodHabitz

Risico’s in beeld: medische check-up

Goede conditie: Fysiofitheidscan

Gezond gewicht: Weight Watchers