Collectieve Arbeidsongeschiktheids-verzekering
Al vanaf 3 deelnemers zijn uw relaties verzekerd van inkomen

Collectieve AOV

Onze oplossing om bedrijfscontinuïteit te waarborgen

Samen met zakelijke partners, maten of mede aandeelhouders werkt uw relatie hard en vol passie aan zijn of haar onderneming. Maar wat gebeurt er als uw relatie, of 1 van de partners, arbeidsongeschikt wordt? Gemiddeld gebeurt dit bij 1 op de 8 ondernemers. Gaat alles dan nog goed? Of heeft het wegvallen van kennis of capaciteit gevolgen voor de andere eigenaren of zelfs de de continuïteit van het bedrijf? De Collectieve AOV van Avéro Achmea regelt de continuïteit van organisaties door het voorkomen van uitval van ondernemers. Wordt uw relatie toch ziek? Dan is hij of zij verzekerd van een inkomen en helpen we de ondernemer om snel en duurzaam terug te keren naar werk. Een collectieve win dus!

De voordelen van de Collectieve AOV

 • Uitgebreide dienstverlening gericht op continuïteit van de onderneming en het voorkomen en verkorten van uitval van ondernemers, zakelijke partners of maten
 • Af te sluiten vanaf 3 deelnemers
 • Keuzevrijheid voor een verzekerd bedrag tot €300.000
 • Geschikt voor vennoot- en maatschappen, franchisegevers, coöperaties en los/vast verbanden

Bekijk wat u verzekert met onze Collectieve AOV

Wel verzekerd

 • arbeidsongeschiktheid door ongelukken, ziekte en psychische klachten
 • inkomen uit het huidige beroep van uw relatie, ook al zijn andere werkzaamheden nog wel mogelijk

Niet verzekerd

 • zwangerschapsuitkering
 • arbeidsongeschiktheid door opzet of grove schuld
 • arbeidsongeschiktheid door gebruik van alcohol en/of drugs  


Ga voor tips en weetjes naar onze actiepagina

Bent u op zoek naar tips, weetjes en inspirerende praktijkverhalen? Ga dan naar onze speciale Collectieve AOV actiepagina. Hier vindt u niet alleen artikelen van andere adviseurs, maar ook verhalen uit de praktijk. Zo kunt u uw relatie nog beter informeren over de risico’s rondom arbeidsongeschiktheid en bedrijfscontinuïteit. En uw meerwaarde als trusted advisor versterken.

Professionele dienstverlening 

Een inkomen bij arbeidsongeschiktheid is belangrijk om financiële problemen voor de zieke ondernemer te voorkomen. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de onderneming door blijft draaien wanneer er toch sprake is van uitval. Ook voor mede ondernemers, maten en zakelijke partners. Avéro Achmea helpt uw relatie verder. Ook bij arbeidsongeschiktheid. Met diensten die de ondernemers en organisaties ondersteunen, gericht op preventie, terugkeer naar werk en bedrijfscontinuïteit. Diensten aangeboden door onafhankelijke specialisten. Zodat uw relatie door kan met wat voor hem of haar belangrijk is; ondernemen!

Onze diensten gericht op preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom bieden en vergoeden wij verschillende preventiediensten die uw relatie direct en op ieder gewenst moment in kan zetten. Zonder onze tussenkomst. De preventiediensten worden geleverd door onafhankelijke, gespecialiseerde organisaties. Alles dat wordt besproken, is vertrouwelijk en blijft tussen uw relatie en de betrokken dienstverlener.

Zakelijke check-up: online ondernemersscan

Met de online scan kunnen ondernemers op verschillende aspecten checken hoe hun bedrijf en zijzelf als ondernemer ervoor staan.

 • Door antwoord te geven op vragen over bijvoorbeeld werk, leefstijl, werkbeleving en fysieke belasting, krijgt uw relatie een rapport waarin staat hoe hij of zij ervoor staat. Uiteraard ontvangt alleen uw relatie dit rapport.
 • Uw relatie krijgt tips en suggesties als daar aanleiding voor is.
 • Uw relatie kan er voor kiezen om in een vervolggesprek met een expert dieper in te gaan op de in het rapport gepresenteerde uitkomsten. 

Counseling- en adviesdienst: HANDS

Als uw relatie in het dagelijks functioneren vanuit werk en/of privé wordt gehinderd, bestaat de mogelijkheid om de onafhankelijke experts van HANDS te raadplegen. Denk daarbij aan problemen met opdrachtgevers, conflicten met medewerkers of dilemma’s in de privésfeer. Een afspraak maken kan via 0800 022 29 99 of via info@hands24x7.nl

 • Ervaren specialisten helpen om zorgen en problemen zo goed mogelijk op te lossen.
 • Zij adviseren de ondernemer over zaken als gezondheid, opvoeding, werk en inzetbaarheid. 
 • Ook als er intensievere ondersteuning nodig is.
 • Vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld en Avéro Achmea heeft geen inzage in wat uw relatie met de experts van Hands bespreekt. 

Online leren: e-learnings GoodHabitz

Met de e-learnings van GoodHabitz kan uw relatie zelf zijn of haar vaardigheden trainen. Bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met stress, het delegeren van taken, vitaliteit of mindfulness. Uw relatie bepaalt zelf wanneer, wat en hoe hij of zij leert. Een account of meer informatie aanvragen over GoodHabitz kan via onze preventiedesk: 055 200 25 45.

 • Wordt productiever, reduceer stress, verbeter eet-, beweeg- en slaappatronen.
 • Praktisch toepasbare e-learnings op veel verschillende gebieden.
 • Op elk gewenst moment te volgen.

Risico’s in beeld: medische check-up

Deze check-up helpt om gezondheidsrisico’s bij uw relatie op te sporen. Uitgevoerd door de eigen huisarts. Liever niet bij de eigen huisarts? Een afspraak maken bij een andere arts is ook mogelijk.

 • Uw relatie vult dit formulier in en neemt dit mee naar de (huis)arts naar keuze.
 • Uw relatie krijgt verschillende testen zoals een gehoortest, oogmeting, bloedonderzoek, hartslagmeting.
 • Uw relatie krijgt de uitslag en een advies van de (huis)arts. 

Goede conditie: Fysiofitheidscan

Hoe fit is de ondernemer? Uw relatie kan zich laten testen bij een fysiotherapeut. Op fysiofitheidscan.nl vindt de ondernemer makkelijk een fysiotherapeut in de buurt.

 • Via een test onderzoekt de fysiotherapeut conditie, kracht en lenigheid van uw relatie. 
 • Na de test krijgt uw relatie meteen een persoonlijk advies om de conditie op peil te houden of te verbeteren. 

Gezond gewicht: Weight Watchers

Heeft uw relatie hulp nodig bij het afvallen? Weight Watchers kan daarbij helpen met een online cursus of op locatie. Via weightwatchers.nl vindt de ondernemer meer informatie. 

 • Uw relatie volgt een cursus op locatie of online.
 • Op locatie vergoedt Avéro Achmea de inschrijfkosten en een abonnement voor 4 maanden.
 • Online vergoedt Avéro Achmea de inschrijfkosten en een abonnement voor 8 maanden. 

Eenvoudige financiële afhandeling van de preventiediensten

Uw relatie kan zelf en op ieder gewenst moment een afspraak maken met 1 van onze preventiedienstverleners. De rekening van de geleverde diensten betaalt de ondernemer eerst zelf. Uw relatie ontvangt een vergoeding voor de gemaakte kosten door een kopie van de rekening te sturen naar avero.dsz@achmea.nl of naar: 

AOV Preventiediensten 
Antwoordnummer 69487 
5000 VN Tilburg

Onze diensten gericht op terugkeer naar werk

Is er toch sprake van uitval van een ondernemer? Dan is het belangrijk dat de organisatie door kan en dat de zieke ondernemer duurzaam terugkeert naar werk. Ook hiervoor biedt Avéro Achmea uitgebreide ondersteuning. 

Bedrijfskundig advies
Soms zijn veranderingen binnen de organisatie noodzakelijk. Om toekomstige uitval te voorkomen of om de organisatie te laten voortbestaan als 1 van de ondernemers zijn werkzaamheden anders in wil richten. Professionele en onafhankelijke dienstverleners zijn dan beschikbaar voor ondersteuning bij het oplossen van bedrijfseconomische- en beleidsmatige vragen. Maar ook bij het analyseren van bedrijfsproblemen vanuit organisatorisch, financieel, commercieel of HRM perspectief.

Personal Coaching
Ondernemen is topsport. En de druk op ondernemers kan hoog zijn. Wanneer burn-out of mentale druk zorgen voor uitval, helpt een coach ondernemers bij terugkeer naar werk door persoonlijke groei en ontwikkeling. Coaching wordt altijd afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van de ondernemer en de organisatie. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van individuele coaching, teamcoaching, burn-out coaching of executive coaching. 

Mediation 
Binnen organisaties kunnen strijdige belangen leiden tot conflicten. Tussen samenwerkende ondernemers of tussen ondernemers en hun werknemers. Regelmatig leidt dit soort conflicten tot uitval van (1 van) de betrokkenen. Dit kan ook grote gevolgen hebben voor zakelijke partners of medewerkers die niet bij het conflict betrokken zijn. Zij missen hierdoor specifieke kennis of moeten harder werken om de capaciteit van een uitgevallen collega te compenseren. Het snel en goed oplossen van conflicten is dan ook belangrijk. Voor alle betrokkenen en de continuïteit van de organisatie. Speelt er een conflict bij uw relatie, dan helpen in de zakelijke markt gespecialiseerde mediators bij het oplossen hiervan. 

Downloads en voorwaarden

Precies weten wat wel en niet verzekerd is? Bekijk de voorwaarden van de Collectieve AOV.

U stemt de dekking af op de wensen en situatie van uw relatie

Uw relatie heeft de keuze uit de volgende productkenmerken:

 • keuze uit 2 eindleeftijden
 • per individu keuzevrijheid voor een verzekerd bedrag tot €300.000
 • keuze uit een contractduur van 1, 3 of 5 jaar
 • keuze voor een premiegarantie van maximaal 3 jaar
 • optierecht om het verzekerd bedrag elk kalenderjaar met maximaal 15% te verhogen, zonder medische waarborgen
 • uitgebreide dienstverlening gericht op continuïteit van de onderneming en het voorkomen en verkorten van uitval van ondernemers, zakelijk partners of maten

Alles over de deelname:

 • meedoen vanaf 3 deelnemers
 • aanvangsleeftijd tot 62 jaar
 • eindleeftijd tot en met 68 jaar 
 • individuele voortzetting mogelijk
 • flexibele deelnamegraad en medische waarborgen
 • 1 polis(contract) voor de verzekeringnemer en een deelnamebewijs per deelnemer

Contact met een deskundige

Bel onze Commerciële Binnendienst als u vragen heeft: 055 579 21 00
Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is: inkomen.avero@achmea.nl.