Lege kas? Verklein kans op schade door winterweer

Agrarisch

Staat de kas leeg tijdens de winter? Verklein de kans op schade met onze tips

10 nov 2022 2 minuten

Winterweer vergroot de kans op schade aan de kas. Als een kas - tijdelijk of voor een langere periode - leeg staat om bijvoorbeeld energie te besparen, vraagt het extra aandacht om de kas schadevrij en gebruiksklaar te houden. Hoe uw agrarische relatie dit doet? Lees hieronder onze tips om schade door winterweer te voorkomen.

Gebruik de kas en installaties, zeker in de winter, op de juiste manier
Bekijk de gebruikshandleiding van de kas en installaties. Of vraag advies bij de kassenbouwer, installateurs en leveranciers. Ook zij weten veel over het gebruik van de kas en installaties. Zeker bij winterse omstandigheden en stilstand.

Stook als de weersomstandigheden daar om vragen
Ook in een lege kas is het nodig om snel te kunnen stoken. Kassen kunnen een beperkte hoeveelheid sneeuw dragen. Het gewicht van een pak sneeuw, zeker als het blijft liggen of als er ook regen valt, loopt flink op. Door dit gewicht kunnen ruiten breken, kan de kasconstructie beschadigen, of de kas instorten. Door vorst in een onverwarmde kas kan schade ontstaan aan ruiten, buizen, schermen en installaties.

Gaat het sneeuwen? Start direct met afstoken van het kasdek
Dit verkleint de kans op ruitbreuk en schade aan de kasconstructie.

 • Kijk vooruit, zeker als de kas koud is en het langer duurt voordat deze op temperatuur is.
  Breng de kas voordat het gaat sneeuwen op temperatuur. Voor de meeste kassen geldt dat er direct onder het kasdek 12 graden Celsius gestookt moet worden om de sneeuw te laten afsmelten.
 • Zet schermdoeken open. Sluit het scherm pas volledig als de sneeuw van het kasdek is gesmolten.

Lees meer over hoe je schade door sneeuw kunt voorkomen. 

Gaat het vriezen? Stook voldoende
Dit voorkomt vorstschade aan ruiten, installaties, schermen en buizen. En daarmee hoge kosten en vertragingen bij het opstarten van een nieuwe teelt.

 • Maak het kasdek en de gevels zo snel mogelijk ijsvrij. Dit voorkomt ruitbreuk.
 • Open de luchtramen niet als ze vastgevroren zitten.
 • Voorkom dat de computer alsnog de ramen opent, behoud de vorstbeveiliging op de procescomputer.
 • Controleer of het doek is vastgevroren voordat het rolscherm opent. Is het niet nodig om het rolscherm te openen? Laat hem dan dicht.

Lees meer over hoe je schade door vorst kunt voorkomen. 

Een 'actieve kas' voorkomt schade door vorst en sneeuw

 • Houd installaties actief.
 • Onderhoud gebouwen en installaties zodat die in goede conditie blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het controleren van de fundatie, staalconstructie en de hemelwaterafvoer.
 • Repareer gebroken ruiten, eventuele lekkages en houd de kas vrij van onkruid.
 • Blijf de watersilo en elektra inspecteren als het daar tijd voor is.
 • Loop elke dag een ronde door de kassen om te controleren of alles nog in orde is. Kijk bijvoorbeeld of er geen schade aan leidingen is ontstaan door knaagdieren.
 • Volg alarmmeldingen direct op.
 • Bekijk ook onze checklist kasonderhoud


Zorg goed voor de kas en de installaties
Wij vragen uw agrarische relatie om te zorgen voor goed onderhoud van de kas en installaties. Een vanzelfsprekendheid voor ondernemers. De verzekering is bedoeld voor onvoorziene en plotselinge schades.

Stilzetten van installaties is niet wenselijk voor de bedrijfscontinuïteit en de verzekeringsdekking
Onderhoud van de kas en de installaties is dan niet of onvoldoende mogelijk. Kiest uw agrarische relatie toch voor stilstand?

 • Zet de installaties op de juiste wijze stil. De installateur kan hierbij adviseren.
 • Blijf de gebouwen en installaties onderhouden. Bekijk hiervoor de checklist kasonderhoud.
 • Loop elke dag een ronde door de kassen om te controleren of alles nog in orde is. Kijk bijvoorbeeld of er geen schade aan leidingen is ontstaan door knaagdieren.
 • Volg alarmmeldingen direct op.


Meer weten over preventie in de glastuinbouw? Bel ons gerust
Neem contact op met onze collega’s van de afdeling Acceptatie & Risicodeskundigheid via telefoonnummer 071 568 98 90.

Ook interessant voor u