Beperk kasschade door wateroverlast

Agrarisch

Tips voor uw glastuinbouw relaties om kasschade door wateroverlast te beperken

6 sep 2021 2 minuten

Extreme buien zoals in juli waarbij er meer regenwater viel dan de afvoerleidingen van de kas aankonden, zullen steeds vaker voorkomen. We geven uw relaties graag een paar tips om de kans op gewasschade, overlopen goten of verzakkingen te verkleinen en om schade door overtollig water te beperken.

Tip 1: Maak de goten 3 tot 4 keer per jaar schoon

 • Als er veel bomen in de omgeving staan, doe dit dan 5 tot 6 keer per jaar. 
 • Controleer meteen de goot en de afdichtingsdoppen.

Tip 2: Controleer het kasdek op breuk en ontbrekende ruiten

 • Zitten de laatste dekruit(en) aan de afvoerzijde nog in het dek? Zijn ze nog heel?
 • Plaats bij weggevallen ruiten (in aluminium goten) tijdelijk kunststof plaatjes: net zo breed als de dekruit en ongeveer 30 centimeter hoog. Hiermee voorkomt u dat water van de goot rechtstreeks de kas inloopt.

Tip 3: Controleer de fundering van uw kas

 • Doe dit in elk geval voor of na een flinke bui. Dan kunnen er gaten ontstaan in de grond onder uw kas door ongedierte of door inklinken van de grond.
 • Vul gaten aan met grond.
 • Leg de grond naast de kas goed 'op schot' naar een sloot.
 • Monteer bij nieuwbouw folie tegen en ruim onder het fundament. Hiermee voorkomt u dat overtollig water in uw kas terechtkomt.

Tip 4: Zit het leidingwerk nog goed in elkaar?

 • Loop voor en na een flinke bui een inspectierondje over uw bedrijf.
 • Controleer dan de hemelwaterafvoer en bochten/moffen en leidingwerk vanaf standleiding in de kas tot in het bassin. Zit het leidingwerk nog goed in elkaar? Zit de verbinding nog op de juiste plaats? Als dit niet zo is, herstel dit of laat het herstellen door uw kassenbouwer. Zo voorkomt u verzakkingen.
 • Controleer de grond rondom de standleidingen. Liggen de leidingen nog bedekt? Is uw kas van buiten nog goed bereikbaar? Zijn er spoelsporen van zand of grond te zien? Herstel dit of laat het herstellen door uw kassenbouwer. Zo voorkomt u verzakkingen.
 • Voorzie de hemelwaterafvoerleidingen van een extra drainage. Overtollig water kan dan snel worden afgevoerd.

Tip 5: Zet kwetsbare goederen niet onder de goten

 • Voor tuincentra: zet goederen in uw verkoopruimte altijd op stellingen of pallets.

Tip 6: Heeft u bouwplannen? Laat u adviseren
Er komen de laatste jaren meer weerextremen (water, storm, hagel, droogte) voor. Als u investeert in een nieuwe kas of bedrijfsruimte, is het verstandig om hier rekening mee te houden. Bijvoorbeeld door gehard glas te gebruiken, of goed na te denken over een optimale oplossing voor waterafvoer. De technische specialisten van Avéro Achmea adviseren u hier graag over. Uw adviseur kan u met hen in contact brengen. 

Tip 7: Toch wateroverlast? Stop onmiddellijk met recirculeren!
U voorkomt hiermee dat ziektes zich over uw bedrijf verspreiden. Doe dit zeker wanneer u uw drainwater recirculeert zonder een ontsmetter die bacteriën, schimmels en virussen doodt. Neem direct contact met Avéro Achmea op via 071 568 98 88. Start pas weer met recirculeren na overleg met de taxateur of onze experts.

Tip 8: Neem bij wateroverlast de volgende maatregelen:

 • Begin direct met het wegpompen van overtollig water.
 • Haal de stengels van de grond als dat kan. Leg de matten bijvoorbeeld op de buis.
 • Gebruik wortelbevorderende gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdt schimmels.
 • Pas het klimaat tijdelijk aan: stook het gewas direct droog door meer ventilatie en hogere buistemperaturen. Zo beperkt u schimmelziekten als Botrytis, Phytophthora en valse meeldauw.
 • Pas de bemesting en de watergift aan. Neem extra monsters: het watergehalte, de EC en pH kunnen sterk afwijken.

Tip 9: Heeft u schade, ook al is de omvang beperkt? Meld dit direct
Stel direct uw adviseur op de hoogte of meld uw schade bij Avéro Achmea. U kunt dit doen via 071 568 98 88, kies de optie ‘kassen en gewassen’. Doe dit ook als u denkt dat de schade aan uw gewassen wel meevalt. Wij kunnen dan samen met u bepalen welke maatregelen u het beste voor uw bedrijf kunt nemen.

Ook interessant voor u