pensioen

Nieuwe werkgever

Nieuwe werkgever

Als u van baan verandert dan betekent dit vaak dat u ook een nieuwe pensioenregeling krijgt. Er zijn meerdere mogelijkheden voor uw pensioen. Dit hangt van de hoogte van uw pensioen af.

Is uw pensioen meer dan € 497,27 (2020) per jaar? Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt

Of pensioen meenemen al dan niet gunstig is, is moeilijk van tevoren te zeggen. Pensioen meenemen noemen wij waardeoverdracht.
Bij deze keuze is onder meer van belang:

  • Het soort pensioenregeling dat u heeft. Uitleg daarover vindt u bij ‘Wat is pensioen?’.
  • Of er in de oude of nieuwe regeling een toeslagregeling is. En wat de verwachting is voor de toekomstige toeslagen.
Laat u hier vooraf goed over informeren.

Geef door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder als u uw pensioen wilt meenemen
U kunt uw pensioen ook bij uw oude pensioenuitvoerder laten staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

Is uw pensioen minder dan € 497,27 (2020) per jaar en meer dan € 2 per jaar? Dan gaat het pensioen mee

Wij zorgen ervoor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Wij controleren bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij ons. U hoeft niets te doen.

Zeer kleine pensioenen vervallen

Stopte uw pensioenopbouw en is uw pensioen € 2 of minder per jaar? Dan vervalt dit pensioen. Dat staat in de wet.

Is waardeoverdracht verstandig voor u?

Of waardeoverdracht voor u verstandig is, hangt van een aantal factoren af. Let hierop:
  • Het soort pensioenregeling dat u heeft. Uitleg daarover vindt u bij ‘Wat is pensioen?’.
  • Of het pensioen bij uw oude en nieuwe werkgever geïndexeerd wordt. Dat betekent dat uw pensioen meestijgt met de prijzen of lonen.
Uw adviseur helpt u graag om te bepalen of waardeoverdracht voor u verstandig is. Dit is namelijk niet altijd zo.

Uw adviseur helpt u graag om te bepalen of waardeoverdracht voor u verstandig is

Wij raden u aan om samen met een onafhankelijk financieel adviseur te bespreken wat in uw situatie het beste is. De adviseur bepaalt met u of het verstandig is om uw pensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenregeling. Het is namelijk niet in alle gevallen verstandig om dit te doen. Het kan ook zo zijn dat het verstandig is om niet van al uw eerdere werkgever het pensioen over te dragen. Maar wel van enkele. Een adviseur kan dit aan u uitleggen en u hierin bijstaan.

Weet u niet wie de adviseur is voor uw pensioenregeling? Dan kunt u dit bij uw werkgever navragen.

Uw nieuwe baan kan gevolgen hebben voor uw nabestaandenpensioen

Als u verandert van werkgever dan kan dit ook gevolgen hebben voor het nabestaandenpensioen. Er zijn 2 soorten nabestaandenpensioen:

  • nabestaandenpensioen op opbouwbasis
    Gaat u uit dienst? Het nabestaandenpensioen dat u tot dat moment heeft opgebouwd blijft bestaan.
  • nabestaandenpensioen op risicobasis
    Dit nabestaandenpensioen vervalt als u uit dienst gaat. U kunt dit deel van uw pensioen dus niet meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Sommige pensioenuitvoerders zetten al een deel van het ouderdomspensioen om in partnerpensioen, zodat er wel een nabestaandenpensioen is verzekerd als u uit dienst bent. Het ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. Het kan zijn dat u en uw partner geen partnerpensioen wensen nadat u uit dienst bent gegaan. Het kan zijn dat u en uw partner geen partnerpensioen wensen nadat u uit dienst bent gegaan. U kunt er dan voor kiezen om deze omzetting ongedaan te maken. Dit moet u binnen enkele maanden doorgeven aan de pensioenuitvoerder.
Een gesprek met een onafhankelijk financieel adviseur helpt om te bepalen wat de gevolgen van uitdiensttreding zijn voor u en uw partner. De adviseur kan aangeven of het verstandig is om bijvoorbeeld een extra verzekering tegen de gevolgen van uw overlijden af te sluiten. En hij kan ook aangeven wat de gevolgen zijn voor het nabestaandenpensioen bij waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenregeling.

Heeft u vragen?

Hieronder leest u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat moet ik doen als ik gebruik wil maken van waardeoverdracht?

Geef dit aan bij uw adviseur. Uw werkgever weet wie dit is. De adviseur kan u helpen met het invullen van het formulier voor waardeoverdracht. Dit formulier vraagt u aan uw adviseur of werkgever.

Wanneer moet ik uiterlijk doorgeven dat ik waardeoverdracht wil?

Bent u bij uw huidige werkgever na 1 januari 2015 in dienst getreden? Dan hoeft u dit niet meer voor een bepaalde termijn aan ons door te geven.

Krijg ik een offerte voor de waardeoverdracht? Wanneer?

Als u heeft aangegeven gebruik te willen maken van waardeoverdracht naar de pensioenregeling bij ons dan vragen wij bij uw vorige verzekeraar of het pensioenfonds gegevens op. Zij heeft maximaal twee maanden de tijd om ons uw gegevens door te geven. Daarna hebben wij maximaal twee maanden om u een offerte te verstrekken.

Moet ik definitief doorgeven dat ik de waardeoverdracht wil laten doorgaan?

Ja, nadat u een offerte van ons kreeg. U stuurt dan binnen 2 maanden de offerte ondertekend naar ons terug.

Krijg ik een bevestiging als mijn pensioen is overgedragen?

Ja. Van ons krijgt u een bevestiging als het pensioen van uw vorige pensioenuitvoerder naar ons is overgedragen. Uw oude pensioenuitvoerder moet uiterlijk binnen één week nadat u onze offerte hebt ondertekend het geld aan ons overmaken. Zodra wij dit ontvangen hebben ontvangt u van ons een overzicht van uw pensioen.

Wanneer gaat mijn waardeoverdracht niet door?

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Heeft u bijvoorbeeld uw pensioengeld bij een pensioenfonds? Dan kan uw pensioen niet worden overgedragen als de ‘dekkingsgraad’ te laag is. Dat heet ‘onderdekking’. Wanneer dit het geval is, dan krijgt u hier bericht over. Zodra het pensioenfonds weer aan alle wettelijke eisen voldoet, dan kan uw pensioen alsnog worden overgedragen.

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u andere vragen over de gevolgen van uw nieuwe baan op uw pensioen? Stel deze dan aan uw adviseur. Uw werkgever weet wie uw adviseur is.