pensioen

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Word je arbeidsongeschikt? Geheel of gedeeltelijk? Dan kan dit gevolgen hebben voor je pensioen. En ook voor je huidige inkomsten. In dit filmpje leggen wij uit wat de gevolgen zijn van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen.

Salaris bij arbeidsongeschiktheid is twee jaar lang minstens 70% van uw loon

Bent u in loondienst en wordt u arbeidsongeschikt? Dan betaalt uw werkgever 2 jaar lang minstens 70% van uw loon. Uw pensioenbouw loopt in deze periode door. Tenzij u geen contract voor onbepaalde tijd heeft. Dan krijgt u dit tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst. In de cao of de arbeidsovereenkomst kunnen andere afspraken gemaakt zijn over de hoogte van het loon bij arbeidsongeschiktheid. Bent u na 2 jaar nog steeds gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt? Dan kunt u een Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) uitkering aanvragen bij het UWV.

Arbeidsongeschiktheid kan gevolgen hebben voor uw toekomstige pensioenopbouw

Als u arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioenopbouw meestal gewoon door. Voor het deel dat u nog werkt, betaalt u zelf (of samen met uw werkgever) de pensioenpremie. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent betalen wij de premie. Dit heet Premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid (PVA). Hoeveel vrijstelling van de premie u krijgt is afhankelijk van uw pensioenregeling. Bent u niet voor PVA verzekerd? Dan bouwt u voor het deel dat u na twee jaar arbeidsongeschikt bent geen pensioen meer op.

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid kan in de pensioenregeling zijn opgenomen

U kunt recht hebben op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Dit noemen wij het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP). Heeft u een Uitkomst Zeker Pensioen? Dan kan uw werkgever ervoor gekozen hebben om dit voor u te verzekeren. Op uw polis en Uniform Pensioenoverzicht kunt u zien of dit voor u is verzekerd. Is het arbeidsongeschiktheidspensioen voor u verzekerd? Dan krijgt u deze uitkering naast de WIA-uitkering van het UWV. Deze uitkering ontvangt u uiterlijk tot u met pensioen gaat of niet meer aan de voorwaarden voor uitkering voldoet. Heeft u een Waardewijs Pensioen? Dan is het AOP niet voor u verzekerd.

Heeft u vragen?

Hieronder leest u de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Heeft u andere vragen over de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid? Stel deze dan aan uw adviseur. Uw werkgever weet wie uw adviseur is.

Hoe weet ik of ik premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA) krijg?

Heeft u 1 van deze pensioenproducten?
 • Waardewijs Pensioen
 • Waardewijs Pensioen Compact
 • Waardewijs Pensioen Basis
 • Uitkomst Zeker Pensioen
 • Uitkomst Zeker Pensioen CDC

Dan bent u voor PVA verzekerd. Weet u niet welk pensioenproduct u heeft? Op uw polis en Uniform Pensioenoverzicht staat de naam van het product vermeld. U kunt dit ook navragen bij uw werkgever of adviseur.

Heeft u een andere pensioenregeling? Dan krijgt u soms premievrijstelling. Overleg dat met uw werkgever of adviseur.

Hoeveel premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA) krijg ik? En hoelang?

Bent u verzekerd voor PVA? Dan hangt de hoogte van uw vrijstelling af van:
 • hoe arbeidsongeschikt u bent. Het UWV bepaalt dat;
 • het percentage vrijstelling in uw pensioenregeling dat hoort bij uw arbeidsongeschiktheid.

De PVA krijgt u zolang u arbeidsongeschikt bent. Maar niet langer dan het moment dat u de pensioenleeftijd heeft bereikt. En ook niet langer dan wanneer uw AOW uitkering ingaat.

Hoe weet ik of ik een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) heb?

Dat leest u in:

 • de startbrief en polis die u kreeg toen uw pensioenregeling begon of werd aangepast
 • het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt
 • Uw Pensioen 1-2-3 of startbrief en polis die u kreeg toen uw pensioenregeling begon of werd aangepast

Hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) krijg ik? En hoelang?

Bent u verzekerd voor een AOP? Dan hangt de hoogte van uw uitkering af van:
 • hoe arbeidsongeschikt u bent. Het UWV bepaalt dat;
 • de voorwaarden in uw pensioenregeling.

Het AOP krijgt u zolang u arbeidsongeschikt bent. Maar niet langer dan het moment dat u de pensioenleeftijd heeft bereikt. En ook niet langer dan wanneer uw AOW uitkering ingaat.

Wat kan ik doen als ik in de pensioenregeling niet verzekerd ben voor arbeidsongeschiktheid (PVA)?

 • Is PVA niet voor u verzekerd? Dan bouwt u geen pensioen meer op over het deel dat u arbeidsongeschikt bent geworden. Om dit verlies aan inkomen vanaf uw pensioenleeftijd zo klein mogelijk te houden kunt u dan zelf een extra voorziening voor later afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente zijn.
 • Heeft u geen arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan krijgt u na twee jaar ziekte een gedeeltelijke of volledige WIA-uitkering van het UWV. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent krijgt u geen WIA-uitkering. Krijgt u wel een WIA-uitkering? Dan is deze lager dan het loon dat u had voordat u ziek werd. Dit verlies aan inkomen kunt u verzekeren met bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wij raden u aan om samen met een onafhankelijk financieel adviseur te bespreken wat in uw situatie het beste is. De adviseur zal met u bepalen wat de financiĆ«le gevolgen zijn. Ook zal hij met u kijken of u het risico op minder inkomsten wel of niet wilt en kunt accepteren. Samen kunnen jullie bespreken welke voorzieningen u kunt treffen om het risico op financiĆ«le tegenvallers bij arbeidsongeschiktheid zo klein mogelijk te houden.

Weet u niet wie de adviseur is voor uw pensioenregeling? Dan kunt u dit bij uw werkgever navragen.