We wijzigen de acceptatieregels voor BAP

24 sep 2020
Volmachten

Binnen de BedrijfActiefPolis (BAP) kan u kiezen uit een groot aantal bedrijfsactiviteiten. Aan deze bedrijfsactiviteiten zijn acceptatieregels gekoppeld. Deze regels bepalen mede of een verzekering voor een bedrijfsactiviteit online acceptabel is, acceptabel kan worden via onze brancheconsultants, of niet acceptabel is. We passen de acceptatieregels voor BAP aan om het acceptatieproces sneller te laten verlopen. We verwerken de nieuwe regels in Atosi VPI Acceptatie.

Wijzigingen voor de aansprakelijkheidsverzekering gelden vanaf 1 oktober 2020 
We informeerden u al eerder over de aangepaste acceptatieregels voor de aansprakelijkheidsverzekering voor veel bedrijfsactiviteiten binnen BAP. Hierbij herinneren we u graag aan de ingangsdatum van 1 oktober. 

De volgende wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2021
Voor de brandverzekering binnen BAP passen we de acceptatieregels voor veel bedrijfsactiviteiten aan. Hierdoor kunnen een groot aantal bedrijfsactiviteiten sneller online geaccepteerd worden, vaak zonder tussenkomst van onze brancheconsultants. Voor een beperkt aantal bedrijfsactiviteiten geldt dat ze minder snel of niet meer acceptabel zijn.

We verwerken de nieuwe regels vanaf deze datum ook in Atosi. 

Aantallen bedrijfsactiviteiten Acceptatieregel huidig Acceptatieregel nieuw
77 Accepteren via brancheconsultant Online acceptabel
3 Niet acceptabel Accepteren via brancheconsultant
11 Online acceptabel Accepteren via brancheconsultant
4 Accepteren via brancheconsultant Niet acceptabel
Voorbeelden van bedrijfsactiviteiten die wijzigen per 1 januari 2021 
1. Veel sportverenigingen (bijv. volleybalvereniging) waren Acceptabel via brancheconsultant en deze zijn nu Online acceptabel.
2. Tapijtreinigingsbedrijf. Was Niet acceptabel, wordt Acceptabel via brancheconsultant
3. Badhuizen e.d. (niet erotisch). Was Online acceptabel, is nu Niet acceptabel

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op
Wilt u meer weten van deze aanpassingen in de acceptatieregels? Neem dan contact op met uw accountmanager. Wij helpen u graag.