Q&A over Directe Schadeafhandeling

Volmachten

Veelgestelde vragen Directe Schadeafhandeling

1 jul 2021 2 minuten

We merken dat er bij sommige volmachtkantoren nog vragen zijn over de Directe Schadeafhandeling (DSA). De antwoorden op een aantal specifieke vragen willen we graag ook met u delen. Daarom hebben wij een Q&A gemaakt die u ondersteunt bij schademeldingen die onder de DSA-regeling vallen.  

Veelgestelde vragen over de Directe Schadeafhandeling

Wat is jullie opdracht voor ons? Welke instructies overhandigen jullie ons? 

Hoe moeten we omgaan met reserveringen?

U reserveert op dezelfde wijze als bij Bedrijfsregeling 7: de schuldloze derde regeling.

Kunnen we bij Avéro Achmea gebruikmaken van het aangesloten herstelnetwerk en andersom en hoe gaan we hiermee om?

U kunt gebruikmaken van het netwerk van aangesloten Avéro Achmea schadeherstellers zoals bijvoorbeeld Schadegarant. Er is geen sprake van verplichte sturing. Let goed op bij het verstrekken van een juiste opdracht! Een reparatieopdracht met betalingsgarantie bij een aangesloten hersteller kan alléén verstrekt worden als er sprake is van een 100% aansprakelijkheid van een schadetoekenning aan de tegenpartij. In alle andere gevallen verstrekt u een schadevaststellingsopdracht (expertise) waarbij u aan de klant factureert.

Moeten DSA-schades met een bepaalde codering geregistreerd worden? 

Er is geen speciale codering ontwikkeld. Er wordt bij de verhalende partij de mogelijkheid toegevoegd om bij dekking te kiezen voor WA.

adviseur dsa

Hoe strikt gaat Avéro Achmea om met de bepaling over Bedrijfsregeling 16 bij de DSA?

De DSA is hierin niet anders dan bij reguliere schades. Bedrijfsregeling 16 (regeling bij schadeafwikkeling op basis van totaal verlies) is hierin leidend. Graag als onderwerp van de intake meenemen in de uitleg aan de klant.

Waar ligt het risico voor schades die uiteindelijk toch niet verhaalbaar blijken? 

Bij de volmacht. Net als anders. De schuldvraag moet helder zijn voordat men de schade het DSA traject instuurt.

Wat doet dit met onze uiteindelijke schaderesultaten? 

Deze worden gemonitord en besproken in het portefeuillemanagement.

Hoe gaan we om met de doorlooptijd van 5 weken? Is voor het uitwisselen van gegevens en het opvragen van verklaringen vrij kort.

De doorlooptijd van 5 weken is een richtlijn. Het is vooral belangrijk tijdens het proces in contact met de klant te blijven en de voortgang en eventuele aanpassingen van de doorlooptijd tijdig en duidelijk te communiceren.

Kan de DSA midden in het proces afgebroken worden als blijkt dat de schade toch niet aan alle criteria voldoet? 

Als niet langer wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de DSA dan gaat de schade terug naar het reguliere proces. De klant zal dan doorverwezen worden naar de WAM verzekeraar van de aansprakelijke partij of naar diens Rechtsbijstand. 

Vindt er bij een schade ook nog communicatie plaats over de DSA en wat dit voor de klant betekent?

Bij schademelding wordt de klant gewezen op de spelregels van de DSA.

Bij wie kunnen we met geschillen terecht over de uitvoering van de DSA? De OVS-coördinator of een nieuwe geschillencommissie? 

Er komt geen nieuwe geschillencommissie. De bestaande geschillencommissie van het Verbond is hiervoor de aangesproken partij en geschillen kunnen aangeleverd worden via de bestaande coördinator Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS).

Wat als de ene verzekeraar wel per 1 juli 2021 is gestart met de DSA en een andere verzekeraar dispensatie aanvraagt (en krijgt)? 

Dan kunnen we bij deze schades geen DSA toepassen. Deze schades gaan het reguliere traject in. Alle verbondsleden zijn verplicht te starten per 1 juli 2021. Of tijdig uitstel hiervoor aanvragen als 1 juli niet haalbaar is.

Ook interessant voor u