Hoe u als adviseur van onschatbare waarde bent vóór een crisis

17 aug 2020

Risicomanagement

Een crisissituatie het hoofd bieden zit hem in de praktische details. Details die een ondernemer, samen met zijn adviseur, van tevoren uitdoktert. Maar welke details doen er bij een crisis toe? En hoe kan een ondernemer die toepassen als letterlijk overal om hem heen de alarmbellen rinkelen?

“Het antwoord zit in crisismanagement”, aldus Business Continuity Manager Willy Antonissen van IVM. Hij is als docent betrokken bij de online opleiding Business Continuity Management en Crisismanagement. Elke crisis of calamiteit is anders. Volgens Willy zijn er wel gemene delers. “Een crisis, groot of klein, is een gebeurtenis die in korte tijd tot grote materiële en immateriële schade kan leiden. Er is bovendien sprake van een geringe beslissingstijd en een hoge mate van onzekerheid. Zo’n situatie vraagt altijd om een aanpak die buiten de dagelijkse gang van zaken van een organisatie valt.”

Ondernemer moet zelf voor continuïteit zorgen
Een crisis kan bijvoorbeeld een brand betreffen. Of langdurige stroomuitval of een cyberaanval. Volgens Willy vallen de wereldwijde lockdowns ook onder de definitie van een crisis. “Dat ging allemaal zo plotseling, ook hier in Nederland. De overheid is veel bedrijven te hulp geschoten met steunmaatregelen. Maar deze vorm van continuïteitsmanagement is uitzonderlijk. Bij de ‘gangbare’ crises waar we als adviseurs bij betrokken zijn, gaat het om afzonderlijke bedrijven. Om ondernemingen die als enige met een incident, een crisissituatie te maken krijgen. En dan is het echt aan de ondernemer zelf om voor zijn bedrijfscontinuïteit te zorgen.” Daarmee zijn crisismanagement en continuïteitsmanagement onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Een adviseur biedt de helpende hand met crisismanagementWilly
Hulp van een adviseur is welkom, weet Willy. “De adviseur is de professional die zijn relatie van tevoren handreikingen biedt. Die samen met de ondernemer uitzoekt aan welke touwtjes hij moet gaan trekken in geval van nood. Die zelfs al de processen in kaart brengt die bij een calamiteit onvermijdelijk op gang komen. Zoals media-aandacht, ongeruste klanten, medewerkers, leveranciers of omwonenden, social media-geruchten.”

Neem reële crisisscenario’s voor het bedrijf door
“Stel, je bent ondernemer, zit ’s avonds thuis op de bank en je krijgt een telefoontje: je bedrijfspand staat in brand. 112 bellen is waarschijnlijk het eerste wat je doet. En dankzij de BHV-procedures is de avondploeg veilig naar buiten geleid. Maar hoe pak je het vervolg aan? En hoe zorg je dat het bedrijf op de rails blijft? Een ondernemer die vooraf een adviseur in de arm neemt, heeft die vervolgstappen al doorgenomen. Die ondernemer heeft een crisisteam dat direct in actie kan komen. Dat weet hoe de taken zijn verdeeld, tot aan de perswoordvoering toe. De voorbereiding kan zo gedetailleerd zijn dat ook bekend is wie de honneurs waarneemt als perswoordvoerder #1 met vakantie is. Dat zijn de praktische details, de belangrijke concrete afspraken, die in een crisissituatie enorm waardevol zijn.”

Voorbereiden is het halve werk
“Het is aan adviseurs om hun relaties van deze boodschap bewust te maken: hoe beter een bedrijf is voorbereid op een crisissituatie, hoe sneller een ondernemer kans ziet om de crisis te beheersen, de schade te beperken en weer op volle sterkte te draaien. Dat is natuurlijk exact waar het in Business Continuity Management om draait.”

Een nieuwe kans voor adviseurs die een stap verder willen
Bent u adviseur en wilt u zich specialiseren in Business Continuity Management en Crisismanagement? Dan hebben we goed nieuws. Na het succes van de eerste online opleiding Business Continuity Management start Avéro Achmea in oktober 2020 met een 2e editie. Ook hierin besteden we volop aandacht aan de manier waarop u als adviseur continuïteitsmanagement én crisismanagement met uw relaties in de praktijk brengt. Duur van de opleiding: 4 dagdelen, gevuld met theorie, tooling, praktische opdrachten en individuele coaching. Interesse? Bekijk de opleidingsinformatie of neem contact op met Gerard Rooks: gerard.rooks@achmea.nl

Bekijk ook