Crisismanagement en bedrijfscontinuïteit

Blog Gerard Rooks

Risicomanagement

‘Goed crisismanagement is van belang voor de bedrijfscontinuïteit’

17 dec 2020 5 minuten

Crisissituaties stellen de bedrijfscontinuïteit van ondernemers onmiddellijk op de proef. Daarom is goed crisismanagement van belang voor de bedrijfscontinuïteit. Gerard Rooks, sr. consultant bij Voorzie – een initiatief van Avéro Achmea - legt uit hoe crisismanagement een ondernemer helpt om grip te krijgen op een crisissituatie. En hoe u als adviseur uw rol pakt bij het voorbereiden van uw relaties op een crisissituatie. Lees hier zijn blog.

“Crisismanagement en Business Continuity Management (BCM) zijn beide gericht op het verminderen van gevolgschade in de nasleep van een ingrijpende gebeurtenis. Crisismanagement gaat over de eerste minuten, uren en dagen erna. BCM is breder en gericht op de langere termijn, compleet met afspraken over bijvoorbeeld uitwijklocaties. Dit laatste kán niet zonder het eerste, namelijk: grip krijgen op de crisissituatie zelf. Want die moet je eerst te lijf voor je verder kunt met ondernemen.”

Neem als adviseur het initiatief
“Maar hoe doe je dat nou, grip houden op een ontregelende situatie? Dat is complex. In de directe nasleep van een calamiteit ontstaat vaak een speelveld aan factoren waarmeeondernemers nog nooit te maken hebben gehad. De eerste stap voor meer grip kunt u, als adviseur, nu al met uw relatie zetten: ga het gesprek aan over crisisbeheersing. Hiertoe zult u in de meeste gevallen zelf het initiatief moeten nemen. Want crisismanagement staat, net zoals Business Continuity Management, niet heel hoog op het prioriteitenlijstje van ondernemers.” 

Bereid uw relaties voor op chaos
“Met dat gesprek opent u de deur naar de volgende stap: die van ‘voorbereiden’ op een mogelijke crisis. Belangrijk, want de consequentie van ‘niets doen’ is dat uw relaties de vuurdoop om hun oren krijgen als het te laat is. Dan moeten ze ineens, te midden van tumult, iemand uit het management bereid vinden het woord te voeren. En wie gaat wanneer medewerkers informeren? De autoriteiten te woord staan? De geruchtenstroom via social media bedwingen? U kunt uw relaties helpen door deze en andere acties alvast door te spreken en vast te leggen.” 

Crisismanagement gaat over de organisatie van mensen
“Crisismanagement gaat vooral over de organisatie van mensen. U kunt uw relatie bijvoorbeeld ondersteunen bij het samenstellen van een crisismanagementteam. In zo’n team weet iedereen precies wat zijn rol is als de nood aan de man komt, welke verantwoordelijkheid ze dragen en hoe ze samen aan de slag gaan om de nasleep onder controle te houden. U kunt ter voorbereiding zelfs een crisis met ze simuleren om heel concreet te achterhalen welke ‘krachten’ een rol spelen zodra er een ongeluk gebeurt. Daarmee helpt u hen een calamiteit goed gecoördineerd het hoofd te bieden.” 

Leer alles over BCM en crisismanagement in onze online opleiding
Omdat crisismanagement zo nauw samenhangt met BCM, maakt het integraal onderdeel uit van onze BCM-opleiding. Hierin krijgt u in 4 dagdelen handige tips, software en andere hulpmiddelen waarmee u uw relatie op weg helpt met crisismanagement en BCM. Ze zijn bovendien direct inzetbaar in uw dagelijkse adviespraktijk. De opleiding is geheel online, zodat ze te volgen is vanaf elke locatie. Benieuwd hoe andere adviseurs de opleiding hebben ervaren? Of hoe zij hun kennis nu toepassen in de praktijk? Lees de het ervaringsverhaal van Norbert Bakker van B2Bsure of download de brochure. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Gerard Rooks.

Ook interessant voor u