Avéro Achmea introduceert WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn

19 sep 2019
5 minuten
Nieuws

In september introduceert Avéro Achmea een WIA-oplossing voor werkgevers in de sector Zorg en Welzijn die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De geboden dekking sluit naadloos aan bij het arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds en de WIA-uitkering van UWV.

De WIA-verzekering bestaat uit 3 dekkingen:

1. WGA 35-80; voor werknemers die 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn.
2. WGA/IVA 80-100; voor werknemers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn.
3. Compensatie; voor werknemers die 15% tot 35% arbeidsongeschikt zijn.

De WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn is op dit moment beschikbaar voor grootzakelijke werkgevers en aan het einde van deze maand ook voor het MKB.

Meer over de dekking: WGA 35-80
De WIA Aanvullingsverzekering WGA 35-80 geeft een aanvulling tot 70% van het laatstverdiende loon. Ook wanneer een werknemer niet voldoende werkt of kan werken om zijn restverdiencapaciteit te benutten. Benut een werknemer 50% of meer van zijn restverdiencapaciteit, dan ontvangt deze een extra uitkering van 5%. Het maximaal te verzekeren jaarloon is de WIA-loongrens, €100.000 of €200.000.

Meer over de dekking: WGA/IVA 80-100
De WIA Aanvullingsverzekering WGA/IVA 80-100 dekking kan alleen in combinatie met de WIA Aanvullingsverzekering WGA 35-80 dekking afgesloten worden. Deze verzekering geeft een aanvulling van 10% van het bruto jaarloon bij volledige arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Het maximaal te verzekeren jaarloon is de WIA-loongrens, €100.000 of €200.000.

Meer over de dekking: Compensatie
De Compensatieverzekering geeft een tijdelijke aanvulling bij 15% tot 35% arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Deze verzekering kan, naar keuze, uitkeren aan de werknemer of de werkgever. De uitkering duurt maximaal 3, 5 of 10 jaar en is gelijkblijvend gedurende de uitkeringsduur.  Het maximaal te verzekeren jaarloon is de WIA-loongrens of €100.000. Ook de Compensatieverzekering kan alleen in combinatie met de WIA Aanvullingsverzekering WGA 35-80 afgesloten worden.

Neem gerust contact op voor meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Uw accountmanager of de Commerciële Binnendienst vertellen u graag meer over de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn