Waarde-index 2023 bekend

Nieuws

Voor gebouwen en roerende zaken waarde-index 2023 bekend

21 nov 2022 1 minuut

Ieder jaar geven wij de nieuwe waarde-indexcijfers door. Wij doen dit zodat het verzekerd bedrag aansluit bij prijsontwikkelingen in de markt.

De voornaamste redenen voor deze stijging zijn:

  • Prijsverhogingen van veel bouwgrondstoffen en materialen zoals onder andere: aardolie gerelateerde producten, hout, staal, kunststof en koper.
  • Stijging loonkosten / ZZP’ers.
  • Stijging energiekosten.
  • Vraag en aanbod (marktwerking).

Een trend die de afgelopen jaren al is ingezet. Dit wordt extra versterkt door de krapte op de arbeidsmarkt en de geopolitieke ontwikkelingen. 

Kans op onderverzekering groter
We zien ook dat er nog verzekeringen zijn waarbij de klant niet heeft gekozen voor een indexatie. Hierdoor blijven deze verzekerde sommen gelijk. De kans op onderverzekering wordt groter, gezien de stijging van de waarde-index van dit jaar. Het is verstandig deze klanten te informeren en eventueel de verzekerde sommen aan te passen of de waarde-index wel mee te verzekeren. 

Basis voor waarde-index is waardeontwikkeling bouwkosten en bedrijfsmiddelen
Voor de verzekeringen van de gebouwen- en roerende zaken is de waarde-index 2023 bekend. We gebruiken daarbij de indexreeks van de waardeontwikkeling bouwkosten en bedrijfsmiddelen van een erkend taxatiebureau. Hierdoor verandert de premie.

In de tabel hieronder ziet u de waarde-indexatiepercentages van de laatste jaren, aangevuld met de waarde-index die vanaf 1 januari 2023 geldt. U kunt deze aanpassing ook vinden op onze website.

Vastgesteld voor: Index gebouwen Index roerende zaken / inventaris
2018 1,98% 2,59%
2019 5,36% 1,68%
2020 4,09% 4,13%
2021 6,99% 0,79%
2022 8,16% 3,15%
2023 12,45% 14,50%

Ook interessant voor u