Premie-indexatie

14 okt 2021
1 minuut
Nieuws

Hoe bepalen wij de verhoging van uw premie?

Ieder jaar passen wij de premie voor uw verzekering aan. Wij doen dit zodat de premie aansluit bij prijsontwikkelingen in de markt. Dit heet indexeren. Op deze pagina leest u hoe de indexatie berekend wordt. Ook ziet u hier de indexatiepercentages van de laatste jaren. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met uw adviseur.

Voor de verzekeringen van gebouwen, roerende zaken / inventaris indexeren wij het verzekerd bedrag
Ieder jaar passen wij de premie voor onze verzekeringen aan. Wij doen dit zodat het verzekerd bedrag aansluit bij prijsontwikkelingen in de markt. Dit heet indexeren. Voor de verzekeringen van de gebouwen, en roerende zaken/inventaris is de waarde index van het verzekerd bedrag van 2022 van toepassing. We gebruiken daarbij de indexreeks van de waardeontwikkeling bouwkosten en bedrijfsmiddelen van een erkend taxatiebureau. De premie kan hierdoor veranderen. In de tabel hieronder ziet u de indexatiepercentages van de laatste jaren, aangevuld met de index die vanaf 1 januari 2022 gaat gelden. De aanpassing van de premie kan door afronding verschillen van het indexatiepercentage.

Vastgesteld voor: Index gebouwen Index roerende zaken /  inventaris 
2018 1,98% 2,59%
2019 5,36% 1,68%
2020 4,09% 4,13%
2021 6,99% 0.79%
2022 8,16%

3,15%

Voor de overige verzekeringen indexeren wij de premie
Zoals op uw polis staat, geldt hiervoor de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De indexatie wordt vastgesteld door het ‘cijfer CPI van juli 2021’ en het ‘cijfer CPI 12 maanden daarvoor’ met elkaar te vergelijken. Wij passen uw premie met dit percentage aan. De indexatie voor 2022 is vastgesteld op 1,4%. In de tabel hieronder ziet u de indexatiepercentages van de laatste jaren. De aanpassing van uw premie kan door afronding verschillen van het indexatiepercentage.  

Vastgesteld voor: % indexactie (CPI)
2018  1,3%
2019 2,1%
2020 2,5%
2021 1,7%
2022

1,4%

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.