Premie-index en waarde-index

22 okt 2023
1 minuut
Nieuws

Hoe bepalen wij de verhoging van uw premie?

Ieder jaar passen wij de premie voor uw verzekering aan. Wij doen dit zodat uw verzekering goed aansluit bij prijsontwikkelingen in de markt. Dit heet indexeren. Op deze pagina leest u hoe de indexatie berekend wordt. Ook ziet u hier de indexatiepercentages van de laatste jaren. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met uw adviseur.

Waarde-index: voor de verzekeringen van gebouwen, roerende zaken/inventaris indexeren wij het verzekerd bedrag
Voor de verzekeringen van gebouwen en roerende zaken/inventaris is de waarde-index van het verzekerd bedrag van 2024 van toepassing. We gebruiken daarbij de indexreeks van de waardeontwikkeling bouwkosten en bedrijfsmiddelen van een erkend taxatiebureau. Uw verzekerd bedrag kan hierdoor veranderen. In de tabel hieronder ziet u de indexatiepercentages van de laatste jaren, aangevuld met de index die vanaf 1 januari 2024 gaat gelden. De aanpassing van uw verzekerd bedrag kan door afronding verschillen van het indexatiepercentage.

Vastgesteld voor: Index gebouwen Index roerende zaken /  inventaris 
2021 6,99% 0,79%
2022 8,16%

3,15%

2023 12,45% 14,50%

2024

3,02%

5,32%

Premie-index: voor de overige verzekeringen indexeren wij de premie
Zoals op uw polis staat, geldt hiervoor de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De indexatie wordt vastgesteld door het ‘cijfer CPI van juli 2023’ en het ‘cijfer CPI 12 maanden daarvoor’ met elkaar te vergelijken. Voor 2024 volgen wij de CPI van 4,6% vastgesteld door het CBS. En passen uw premie met dit percentage aan. In de tabel hieronder ziet u de indexatiepercentages van de laatste jaren. Omdat wij het verzekerd bedrag afronden, kan er een verschil ontstaan.  

Vastgesteld voor: % indexatie
2021 1,7%
2022

1,4%

2023 5,15%

2024

4,6%

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.