Bij UWV tekort aan verzekeringsartsen

Nieuws

Tekort aan verzekeringsartsen

19 apr 2022 2 minuten

UWV kan de toenemende vraag naar medische beoordelingen niet aan. UWV zoekt naar oplossingen voor dit hoofpijndossier, want zonder aanpassingen loopt de uitvoering vast. Een breed maatschappelijk probleem dat niet alleen bij UWV op het bordje ligt.

Een taai vraagstuk vraagt om creatieve oplossingen
UWV kampt al jaren met een tekort aan verzekeringsartsen. De uitstroom is enorm hoog en UWV slaagt er maar moeilijk in om nieuwe artsen te werven en te binden. Ondertussen stapelen de aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA) zich op. Daarnaast vraagt ook de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling veel capaciteit.

UWV gaat op een andere manier werken om meer keuringen uit te voeren 
De komende 2 jaar experimenteert UWV binnen casemanagement met de bekende ‘verlengde-armconstructie’, met de verzekeringsarts in de regierol. Dit taakdelegerend werkmodel werkt ook bij veel arbodiensten. Maar dat er meer moet gebeuren, staat vast. Daarom wordt er verder gekeken naar aanpassingen in het WIA-stelsel, in lijn met het SER-advies 'Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving' (2 juni 2021).

Er zijn ook aanpassingen nodig in wet- en regelgeving
Hoe kunnen aanpassingen in de WIA de belasting op het keuringsapparaat van UWV verminderen? Er zijn plannen om de arbeidsongeschiktheidsgrens te verlagen van 35% naar 15% en de Whk-premiedifferentiatie te verkorten van 10 naar 5 jaar, waardoor ook de periode van WGA eigenrisicodragen wordt verkort.

Stoppen met de IVA-regeling biedt verzekeringsartsen ook meer ruimte. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten komen dan in de WGA-regeling terecht. Dat levert ook meteen een besparing van de overheidslasten van 5% per uitkering op. 

Over het begrip duurzaamheid in WIA-beoordelingen is al langer discussie. Een verzekeringsarts moet op dit moment kunnen beoordelen in hoeverre iemand over 10 jaar arbeidsongeschikt is. Maar ook artsen kunnen niet in de toekomst kijken. Daarbij hebben medewerkers én werkgevers meer belang bij een IVA-uitkering. Dat zorgt voor extra aanvragen voor een herbeoordeling en drukt dus op de capaciteit van de verzekeringsarts.

Moet je 60-plussers nog wel herbeoordelen?
Doelgroependiversificatie is ook een optie om de beschikbare capaciteit bij UWV effectiever in te zetten. Moet je bijvoorbeeld 60-plussers nog wel herbeoordelen? Dat kan op termijn verlichting bieden, maar raakt ook werkgevers en werknemers. Een maatregel die om zorgvuldige afweging vraagt.

Kiezen voor lapmiddelen of een nieuw stelsel dat voor iedereen werkt?
Alles overziende blijven het lapmiddelen in een systeem dat ten einde loopt en waarvan de integriteit ter discussie staat. Tegen de achtergrond van deze problematiek staat ook de invoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers op stapel. Voor claimbeoordeling een bijna onmogelijke exercitie. Een stelsel dat voor alle werkenden gelijk is, kan er daarom sneller komen dan gedacht.

Bron: Walter Lammerse, beleidsadviseur Sociale Zekerheid bij Achmea

Ook interessant voor u