Meer WGA-uitstroom  bij sommige werkgevers

Nieuws

Meer WGA-uitstroom bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA

11 jul 2022 1 minuut

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, is de kans dat een werknemer met een WGA-uitkering blijft werken, groter. Dit blijkt uit cijfers van UWV. Deze werknemer heeft ook meer kans op een hogere uitkering vanuit UWV. Daarnaast zijn de in- en uitstroomcijfers voor werknemers in de WGA beter bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. We zetten de cijfers voor u op een rij.

  • De uitstroom in de WGA is groter bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA.
    Het percentage beëindigde WGA-uitkeringen bij werkgevers die eigen risicodrager zijn voor de WGA, was 7,2% in 2021. Bij werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn, was het percentage beëindigde WGA-uitkeringen 5,8% in 2021. 
  • De instroom in de WGA is fors kleiner bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA.
    Het totaal aantal nieuwe WGA-uitkeringen bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA, stijgt minder hard dan bij werkgevers die dit niet zijn. Zo zagen zij in 2021 een toename van 9,9% vergeleken met 2020. Bij werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn, was de toename 16,1% vergeleken met 2020.
  • Het lukt werknemers van werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA beter om inkomen te verwerven na WIA-instroom. Het totale percentage werkenden met een uitkering is bij deze werkgevers dan ook veel hoger (29,9%) dan bij werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn voor de WGA (18,8%). 


Hogere kans op herstel als werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA
Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA zijn zelf verantwoordelijk om de WGA-instroom te beperken en de WGA-uitstroom te bevorderen. Bij werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn, is UWV verantwoordelijk voor de re-integratie inspanningen. UWV cijfers laten zien dat het percentage beëindigde WGA-uitkeringen door ‘herstel/herbeoordeling’ hoger is bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA, dan bij werkgevers die dit niet zijn. Door meer invloed op de re-integratie lukt het hen dus beter om hun arbeidsongeschikte werknemers inzetbaar te houden. En te zorgen voor meer inkomensbehoud.

Meer weten hoe wij werkgevers helpen bij hun re-integratieverplichtingen? Kijk dan bij onze WGA Uitstapverzekering.

Bron: UWV, Kwantitatieve informatie 2021

Ook interessant voor u