Het nut van een Milieuschadeverzekering

Nieuws

De toegevoegde waarde van een Milieuschadeverzekering

26 okt 2021 1 minuut

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk thema voor veel ondernemers. Toch is milieuschade niet altijd te voorkomen. Werkt uw relatie bijvoorbeeld met schadelijke stoffen? En veroorzaken de bedrijfsactiviteiten onbedoeld milieuschade door bijvoorbeeld lekkage of brand? Dan kan dat leiden tot hoge kosten. Een milieuschadeverzekering (MSV) biedt dan uitkomst.

De Milieuschadeverzekering is geschikt voor bijna elk bedrijf
Bijna elk bedrijf heeft stoffen die vervuilend zijn. Vervuiling treedt al snel op. Denk hierbij aan het saneren van grond dat door vervuild bluswater verontreinigd is.

De Milieuschadeverzekering dekt sanerings- en herstelkosten op eigen locatie
De Milieuschadeverzekering dekt de saneringskosten bij verontreiniging na een onverwachte gebeurtenis. Ontstaan op het eigen terrein. Maar ook de saneringskosten van aangrenzende terreinen kunnen meeverzekerd worden. Naast de saneringskosten zijn ook de herstelkosten van schade ontstaan door de sanering verzekerd.

De Milieuschadeverzekering bij derden biedt ook dekking op de werklocatie
Voert uw relatie werkzaamheden uit op een andere locatie dan het eigen bedrijfsterrein? Dan is er kans op milieuschade op andermans terrein. Deze schade op werklocaties is mee te verzekeren met een bij-derden product. Deze dekt de sanerings- en herstelkosten op de werklocatie.

Een brand- of aansprakelijkheidsverzekering dekt meestal geen saneringskosten
Is er bijvoorbeeld sprake van verontreinigde grond of oppervlaktewater? Dan is de veroorzaker verplicht deze schade op te ruimen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. De brand- en aansprakelijkheidsverzekering bieden meestal geen dekking voor deze saneringskosten. Wel dekt de aansprakelijkheidsverzekering letselschade als gevolg van milieuschade. Ook is inkomende milieuschade meestal beperkt meeverzekerd bij de meeste verzekeraars.

Voor dekking op de Milieuschadeverzekering hoeft er geen aansprakelijkheid te zijn 
Dat er geen aansprakelijkheid nodig is bij dekking op de Milieuschadeverzekering, scheelt enorm veel tijd en onnodig juridisch getouwtrek. Is er sprake van een gedekt evenement (volgens de polisvoorwaarden)? Dan keert de verzekering uit. Er wordt geen beroep gedaan op onderverzekering.

Neem voor vragen en meer informatie contact met ons op
Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur via 088 462 46 18. Mailen kan ook naar CBDschade@avero.nl.

Ook interessant voor u