Zo test u of alarmkiezer nog doorbelt

Agrarisch

Netwerkproviders faseren 2G en 3G netwerken uit tot en met 2025

17 apr 2023 2 minuten

Al sinds januari 2022 zijn netwerkproviders bezig om de netwerken door 4G en 5G telefonie te vervangen. Dit doen zij tot en met 2025. Het 4G en 5G netwerk heeft als voordeel dat het meer data kan verzenden. Een nadeel is dat veel GSM uitvoeringen van alarmkiezers, vaak van voor 2020, op deze netwerken niet meer functioneren. Laat uw relatie daarom op tijd een preventieve check doen.

De alarmkiezer werkt misschien nu al niet meer op het GSM netwerk
Ondernemers merken dit probleem niet op, omdat het alarm vaak als eerste via de vaste lijn uitbelt. De GSM verbinding is dan een back-up. Op het moment dat de netwerkprovider stopt met 2G en 3G kan de alarmkiezer geen signalen meer verzenden via het GSM netwerk. Kiezers die alleen via het GSM netwerk uitbellen, geven geen alarmmeldingen meer.

Laat ondernemers controleren of de doormelding van het alarm nog werkt
Gebruik de afbeelding om duidelijk te maken welke stappen de ondernemer daarbij volgt. Laat ondernemers met twijfels contact opnemen met hun leverancier of installateur. Zeker als er via de GSM verbinding geen alarmmelding binnenkomt. 

Zo test u of de alarmkiezer doorbelt via het GSM netwerk: 
1. Ontkoppel de vaste telefoonlijn van de alarmkiezer. De alarmkiezer kan dan alleen het GSM netwerk gebruiken. 
2. Haal de spanning van de alarmkiezer door de stekker uit het stopcontact te trekken. 
3. Test nu of er een alarmmelding binnenkomt via de GSM verbinding. Lukt dit niet, of heeft u twijfels? Neem dan contact op met uw leverancier of installateur. 

Zorg dat alarmeringssystemen op tijd voldoen aan de nieuwe standaard
Laat ondernemers controleren of de alarmkiezer verbinding maakt via het 4G netwerk, vóór de netwerkprovider aanpassingen doet. Dit geldt voor alle toepassingen van alarmering via de GSM-verbinding: van stal tot kas, van opslagplaats tot industrieterrein, van boot tot huis. Maar bijvoorbeeld ook voor beregeningspompen, tractoren en dieselaggregaten. Het is belangrijk dat cruciale alarmering werkt! 

Het niet ontvangen van een alarm kan bij een agrarisch bedrijf grote gevolgen hebben 
Als de verstoring of uitval van regelapparatuur niet op tijd wordt opgemerkt, kan dat leiden tot verstikking bij dieren, bederf van producten of het niet op tijd opmerken van een brand. 

Meer weten over betrouwbare alarmering? Neem gerust contact op
Elk bedrijf is anders en regelapparatuur kan falen. Ook verandert de techniek snel. Onze agrarisch specialisten adviseren u en uw relatie graag over de beste oplossing in een specifieke situatie. Bel of mail ze gerust voor meer informatie.

Ook interessant voor u