Dick Visser over veilig werken in glastuinbouw

Agrarisch

Glastuinbouwspecialist Dick Visser in gesprek met kwekers over veilig werken

6 dec 2021 3 minuten

Het werk van glastuinbouwondernemers gaat verder dan het runnen van het bedrijf alleen. Ze hebben ook een grote verantwoordelijkheid voor de mensen die voor hen werken. En dat werken, dat moet veilig. Dick Visser is glastuinbouwspecialist bij Avéro Achmea. De gesprekken die hij voert met ondernemers gaan al lang niet meer over verzekeren alleen. Het gaat over continuïteit en alles wat daar invloed op heeft. En dan gaat het niet alleen over risico’s zoals brand of kasonderhoud, maar ook over veilig werken, want: “Ieder ongeluk is er 1 teveel.”

De basis is goed volgens Dick, maar het kan nog beter
Dick: “Als je bedenkt hoeveel bewegingen er zijn in kassen. Hoeveel uren er gemaakt worden door hoeveel mensen. Dan valt het aantal ongelukken in de glastuinbouw misschien nog wel mee. Maar ieder ongeluk is er 1 teveel.” De basis is goed volgens Dick, maar het kan nog beter. “Veel van wat ik tegenkom past in de top 5 van risico’s en tips voor veilig werken in de kas. Werken met machines, werken op hoogte, communicatie en taalbarrière, gewasbeschermingsmiddelen, en vallen en uitglijden.” Een ongeluk is heel vervelend voor de medewerker. Maar niet alleen voor de medewerker. Dick: “De arbeidsinspectie neemt forse maatregelen bij letsel door nalatigheid. En dat is een extra reden om de boel goed te regelen volgens de eisen uit de Arbowet.” 

Oh, moet ik de ladders laten keuren?
Op de vraag of Dick veel tegen komt tijdens zijn gesprekken bevestigt Dick dat aandacht voor veilig werken altijd belangrijk is. “Onlangs sprak ik een ondernemer die niet wist dat hij zijn ladders moest keuren. Hij pakte het daarna grondig aan. De oude ladders, die niet meer voldeden aan de wet, gingen door de slijptol zodat ze niet meer gebruikt konden worden. Hij kocht direct 5 nieuwe. Dat was dus snel opgelost.” 

Niet betreden, wat betekent dat?
Dick geeft een ander voorbeeld. “Niet betreden stond er op een machine in de kas. Dat bordje heeft de machinebouwer erop geplaatst. Duidelijk zat, denk je dan. Maar helaas onleesbaar voor de 10 buitenlandse medewerkers die de Nederlandse taal niet beheersen. Ik wees hem hierop en de ondernemer paste het via getekende symbolen en pictogrammen aan. Een mooie oplossing. Zo merk je echt dat deze gesprekken niet voor niets zijn. Het lijken kleine dingetjes, maar het helpt bij de bewustwording en zeker bij het vergroten van de veiligheid.”

Is alles dan ook meteen op te lossen? Helaas niet
Je kunt van alles regelen, maar de mensen moeten het wel uitvoeren. 1 van de ondernemers die Dick bezocht, was bewust bezig met veilig werken. Hij wees Dick op een behoorlijke rij veiligheidsschoenen die hij had gekocht voor zijn medewerkers. Met stalen neuzen en antislip. De medewerkers trokken ze niet aan. Veel te warm in de kas. Ze liepen liever op hun sandaaltjes. “Ja, dan is het lastig voor de ondernemer om dat voor elkaar te krijgen.” In de schuur waar medewerkers staan te sorteren werden de schoenen wel gedragen. Daar is het minder warm. “Dat is maar goed ook, want daar werken ze met pallets en heftrucks. Die moet je echt niet op je voeten krijgen, je moet er niet aan denken.”

Veiligheid gaat echt om gedrag en organisatie. Daar moet je je constant bewust van zijn. De schoenen hierboven waren een voorbeeld. Duidelijke instructie en de naleving hiervan zijn op veel plaatsen nodig. Vooral bij het werken met meststoffen in substraatruimtes.
 
De belangrijkste tip van Dick: “Maak tijd voor veilig werken in de kas”
Bij grote bedrijven adviseert Dick een preventiemedewerker. “Dat moet dan iemand zijn die de luis in de pels is en die een beetje vervelend mag doen. In het belang van de organisatie. Op een groter bedrijf kan dat.” Dick ziet dat dat ook wel gebeurt. De mensen die verantwoordelijk gemaakt worden, regelen de brandblussers, verzorgen de BHV en organiseren instructies. 1 van zijn klanten heeft het onderwerp ‘arbeidsincidenten’ ook op zijn maandelijkse teamoverleg gezet. Dick: “Daar lopen meer dan 200 mensen. Dat hóórt gewoon in je organisatie terug te komen. Het is wel waar ik op probeer te sturen. Dat het een plek krijgt in de organisatie. Maar ook voor ondernemers met een handvol (seizoens)medewerkers blijft de aandacht voor veilig werken belangrijk.”

Breng het in kaart met de RI&E
Dick: “De verantwoordelijkheid van een veilige werkomgeving ligt bij de ondernemer. Hij pakt dat op met zijn mensen. Ik adviseer hem altijd zich hierbij goed te laten helpen. Met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op je bedrijf in kaart. Zo kun je op een overzichtelijke manier maatregelen nemen die zorgen voor een veiligere en betere werkplek.” De RI&E is verplicht voor werkgevers die personeel hebben (ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en inhuur krachten). Een goed opgestelde RIE helpt ongelukken en gezondheidsklachten te voorkomen

Meer weten over veilig werken?
Medewerkers zijn kostbaar, bescherm hen tegen ongevallen of letsel. Bekijk de top 5 van risico’s en tips voor veilig werken in de kas om schade door ongeval of letsel te voorkomen. 

Ook interessant voor u