Veilig werken in de kas: 5 risico's en tips

Agrarisch

5 risico’s én tips voor veilig werken in de kas

26 okt 2021 3 minuten

Medewerkers zijn kostbaar. Bescherm hen daarom tegen ongevallen of letsel. We hebben 5 risico’s met bijbehorende tips op een rij gezet om schade door een ongeval of letsel te voorkomen.

1. Werken met machines: zorg voor duidelijke instructies en goed onderhoud
Veel ongelukken gebeuren met machines zoals sorteer- en verpakkingslijnen, oprolmachines (voor doek/folie), versnipperaars, buisrailkarren en hoogwerkers. Zorg daarom voor duidelijke instructies en goed onderhoud. Dit verkleint de kans op ongevallen. 

De machines

 • Controleer de CE-markering van machines voordat ze aangeschaft worden.
 • Controleer voordat machines worden gebruikt of de beveiligingssystemen aan staan.
 • Onderhoud machines volgens de opgave van de fabrikant/leverancier. Zorg dat tijdens dit onderhoud alle veiligheidsfuncties worden gecontroleerd.

De medewerkers

 • Neem de tijd om medewerkers op te leiden voor het gebruik van de machines.
 • Geef medewerkers duidelijke instructies en controleer of deze goed zijn begrepen.
 • Controleer of medewerkers de instructies goed uitvoeren.
 • Laat medewerkers alleen die machines bedienen waarvoor ze zijn opgeleid.

2. Werken op hoogte in de kas: tref voorzorgsmaatregelen
Buisrailkarren kunnen kantelen, of medewerkers kunnen er af vallen. Tref voorzorgsmaatregelen om de kans op ongevallen te verkleinen.

Het buisrailsysteem

 • Zorg voor een goed buisrailsysteem met een veilige buisrailwagen, stevige buizen en een stabiele ondergrond.
 • Laat het buisrailsysteem aanleggen volgens de richtlijnen van de fabrikant.
 • Stempel buisrailwagens af die bestemd zijn voor werkzaamheden aan het kasdek.
 • Controleer voor gebruik de veiligheidsvoorzieningen op de buisrailwagen (hekken en scheefstandsignalering).
 • Onderhoud en controleer het buisrailsysteem periodiek.

De medewerkers

 • Wijs medewerkers aan die op de buisrailwagen mogen werken.
 • Informeer ze over gebruik en veiligheidsmaatregelen.
 • Gebruik de buisrailwagen alleen met een hek.
 • Laat alleen medewerkers van 16 jaar en ouder op de buisrailwagen werken.
 • Controleer voor gebruik of de buizen stabiel liggen en de grond niet is verzakt.
 • Laat medewerkers verzakkingen direct melden bij hun leidinggevende of via de padregistratie.

Lees meer in de Arbocatalogus.

3. Communicatie en taalbarrière: elkaar begrijpen en verstaan
Veilig werken begint bij duidelijk communiceren. Bijvoorbeeld door een aangewezen preventiemedewerker. Weten medewerkers waar zij op moeten letten? Begrijpen niet-Nederlandstalige medewerkers de instructies?

Nieuwe medewerkers, niet-Nederlandstalig

 • Zorg dat zij goed begrijpen wat zij wel en niet kunnen doen. 
 • Zet een vertaler in of laat hen begeleiden door een andere medewerker die dezelfde taal spreekt.
 • Zorg voor werk- en veiligheidsinstructies in hun eigen taal.
 • Gebruik meertalige waarschuwingsborden.

Alle medewerkers

 • Zorg dat medewerkers elkaar kunnen verstaan. 
 • Laat medewerkers geen eigen oordopjes of koptelefoon dragen.

Toezicht

 • Houd toezicht en evalueer werkwijzen, risicovolle situaties en instructies in werkoverleggen.
 • Stel een preventiemedewerker aan die toezicht houdt op veiligheid en het naleven van werkinstructies.

4. Gewasbeschermingsmiddelen: gebruik ze zorgvuldig
Gewasbeschermingsmiddelen en andere chemische middelen kunnen ernstig letsel veroorzaken aan bijvoorbeeld ogen of luchtwegen. Er kan zelfs ontploffing ontstaan bij vermenging van stoffen. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen zorgvuldig. En voorkom dat medewerkers onwel worden of letsel oplopen.
 
De middelen en de voorbereiding voor het gebruik

 • Werk alleen met stoffen uit de lijst van toegelaten middelen.
 • Controleer of de chemische middelen voorzien zijn van een etiket. Vraag de leverancier om het Veiligheidsinformatieblad als deze ontbreekt.
 • Doe bij twijfel zelf een check via vib-check.nl.
 • Volg altijd de aanwijzingen op het etiket en het veiligheidsinformatieblad op.
 • Sla middelen op in een afgesloten en geventileerde kast. Bij voorkeur in een 60 minuten brandwerende veiligheidskast.
 • Zorg dat alleen goed geïnstrueerde medewerkers (met spuitlicentie voor gewasbeschermingsmiddelen) toegang tot chemische middelen hebben.
 • Zorg dat meststoffen minimaal zijn opgeslagen in lekbakken. De inhoud van de lekbak moet net  zo groot zijn als de inhoud van de grootste opgeslagen verpakking, plus 10% van de overige verpakkingen.
 • Verwijder ontstekingsbronnen in de buurt van chemische middelen.
 • Hang een duidelijke werkinstructie en een noodprocedure op bij de verwerkingsplaats.
 • Plaats een oogdouche dichtbij de plek waar gewasbeschermingsmiddelen worden klaargemaakt.
 • Kijk voor meer informatie in de Arbocatalogus.

De medewerkers en het gebruik

 • Controleer voor het spuiten of er geen mensen in het gewas zijn.
 • Kies bij voorkeur voor automatisch spuiten.
 • Gebruik beschermende kleding: volgelaatsmasker, overall, handschoenen, laarzen.
 • Werk niet in een gewas dat nog nat is van een toepassing met behandelingsmiddel.
 • Was de handen voor en na het pauzeren.
 • Meer weten over veilig gebruik van chemische middelen in de kas? Kijk dan in de Arbocatalogus.

5. Vallen en uitglijden: houd het schoon en droog
Schone, droge en opgeruimde paden en werkplekken voorkomen dat medewerkers vallen of uitglijden.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze collega’s van de afdeling Acceptatie & Risicodeskundigheid via telefoonnummer 071 568 98 90.

Ook interessant voor u