Strategie ontwikkeling

Richting geven aan uw organisatie

  • Afgestemd op vraag en situatie
  • Brengt relevante aandachtspunten in beeld
  • Visiedocument voor toekomstbestendige organisatie

Wat houdt Strategie ontwikkeling in

Samen met u kijken we naar uw organisatie. Waar zit ruimte voor verbetering? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? Hoe kunnen we extra waarde creëren voor uw relaties? We helpen u met het opstellen van een passend business model en we reiken concrete plannen aan die direct uitvoerbaar zijn. Strategie ontwikkeling bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Ondersteuning bij opstellen strategisch plan of ondernemersplan 
Onze consultants staan in 1 op 1 gesprekken of werksessies samen met u stil bij de uitdagingen van uw onderneming. Door de juiste vragen te stellen, komen we snel tot de kern van de strategische issues. 

2. Business Model en Waarde Propositie 
Met het Business Model Canvas creëert u een nieuw bedrijfsmodel of brengt u een bestaande in kaart. Het Waarde Propositie Canvas helpt u waarde te creëren voor uw relaties. Lees meer over ons Business Model traject

3. SWOT-analyse 
De SWOT-analyse is een handige methode om uw organisatie te leren kennen. We kijken samen met u waar uw organisatie staat en naar toe zou moeten. We brengen de sterke en zwakke punten van uw organisatie in kaart. En u ziet direct waar uw kansen liggen en welke punten u nog moet verbeteren. Het maakt de belangrijkste aandachtspunten inzichtelijk. Lees meer over onze SWOT-analyse

4. Opstellen visiedocument 
Met de Kernwaardensessie, een sessie met (alle) medewerkers van uw bedrijf, gaan we op zoek naar de intenties en ambities van medewerkers, de normen en waarden die u en uw mensen belangrijk vinden, de waarde die u toevoegt voor klanten en uw werkterrein. Op wie richt u zich eigenlijk? Het helpt u met de juiste keuzes. Benieuwd of deze sessie iets is voor uw organisatie? Lees meer over onze Kernwaardensessie

Wat levert Strategie ontwikkeling u op?

  • U kijkt weer met een kritische blik naar uw eigen bedrijf. 
  • U krijgt nieuwe inzichten en inspiratie.
  • U krijgt concrete plannen waarmee u direct aan de slag kunt.
  • Het helpt u om uw business model aan te scherpen of te vernieuwen.
  • Het helpt u om beter in te spelen op de wensen van uw relaties.