Business Model

Ondernemen is kansen zien en pakken. Innoveren. En af en toe even stilstaan en om je heen kijken. Ben ik goed bezig? Klopt mijn businessmodel nog wel? Of liggen er kansen die ik niet zie? 

Met het thema Business Model kijken we samen naar uw organisatie. Waar zit ruimte voor verbetering? Hoe kunnen we extra waarde creëren voor uw relaties? We helpen u met het opstellen van een passend businessmodel en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. We reiken concrete plannen aan die direct uitvoerbaar zijn.

  • Altijd maatwerk
  • Programma dat bij u past
  • Afgestemd op vraag en situatie

Onze aanpak

Voorzie biedt altijd maatwerk. We kijken naar uw vraag en situatie en stellen op basis daarvan met elkaar een programma samen. Dat programma bestaat uit 1 of meerdere onderdelen. Net wat past. Bent u geïnteresseerd wat Voorzie voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.

De onderdelen van het thema Business Model: 

1. Strategische sessies met directie/management

Tijdens de sessies maken we gebruik van:

Business Model Canvas
Een gedeelde taal om businessmodellen te beschrijven, visualiseren, onderzoeken, veranderen en te verbeteren.
Waarde Propositie Canvas
Om producten en diensten te ontwikkelen die uw relaties echt willen.

2. SWOT-analyse en confrontatiematrix

De SWOT-analyse is een handige methode om de sterke en zwakke punten van uw organisatie in kaart te brengen. U ziet hiermee direct waar uw kansen liggen en welke punten u nog moet verbeteren. Aan de hand van de SWOT-analyse stellen we een confrontatiematrix op.

In de confrontatiematrix worden de zwakten en sterkten én de bedreigingen en kansen uit de SWOT-analyse met elkaar verbonden. De gedachte hierbij is dat er geen invloed uitgeoefend kan worden op de situatie en ontwikkelingen om ons heen, maar dat we wel kunnen aangeven welke effecten deze ontwikkelingen hebben op onze interne omgeving.

3. Ondersteunen bij opstellen strategisch plan of ondernemersplan

Onze consultants staan in 1 op 1 gesprekken stil bij de uitdagingen van de onderneming. Door de juiste vragen te stellen, komen we snel tot de kern van de strategische issues.

4. Voorzie The Game

Tijdens Voorzie The Game buigt u zich een dag lang met een team over een interessante casus van een bestaand intermediairkantoor, een kantoor zoals elk ander. In deze casus wordt u als deelnemer geconfronteerd met herkenbare dilemma’s die u dwingen tot het maken van keuzes die de toekomst van het bedrijf gaan bepalen.
Lees meer over Voorzie The Game en schrijf u in.

Vragen waar we bij stilstaan

-Wat zijn je kernactiviteiten?
-Wat is je toegevoegde waarde?
-In welke behoefte voorzie je?
-Wie zijn je belangrijkste klanten?
-Wat zijn ze bereid daarvoor te betalen?
-Hoe bereik je klanten?
-Wat voor relatie wil je met klanten?
-Wat zijn de belangrijkste kosten?

Wat levert het op?

Nieuwe inzichten. Inspiratie. Concrete plannen. Met het thema Business Model kijkt u weer met een kritische blik naar uw eigen bedrijf. Het helpt u om op een innovatieve manier te ondernemen en uw businessmodel aan te scherpen of te vernieuwen om beter in te spelen op de wensen van uw relaties.