pensioen

Wat is pensioen?

Wat is pensioen?

U kunt op 3 verschillende manieren pensioen krijgen in Nederland.

 1. Algemene Ouderdomswet (AOW). Iedereen die in Nederland woont, krijgt dit automatisch.
 2. Het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt. Bijna alle werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan.
 3. De verzekeringen of bankspaarproducten die u zelf afsluit voor uw oude dag.
  Gaat u met pensioen? Dan krijgt u uw opgebouwde pensioen van alle 3 de manieren.

In dit filmpje ziet u op welke manier u pensioen opbouwt in Nederland het scherm volgen.

1: De Algemene Ouderdomswet (AOW)

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan krijgt u een basisinkomen van de overheid. U berekent hier wat uw AOW-leeftijd is . Dat is voor iedereen anders. Maar de leeftijd is minstens 67 jaar. U krijgt de uitkering tot u overlijdt.

De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Het is niet afhankelijk van of u werkt of niet. Heeft u in het buitenland gewoond? Dan kan het zijn dat u een minder hoge uitkering van de AOW krijgt.

2: Pensioen via uw werkgever

In dit filmpje ziet u wat een pensioenregeling is. In de meeste gevallen heeft u een premieovereenkomst of uitkeringsovereenkomst. U leest in uw Pensioen 1-2-3, uw Uniform Pensioenoverzicht of op www.mijnpensioenoverzicht.nl welk soort pensioenregeling u heeft.

U krijgt een uitkering via een werkgeverspensioen in verschillende situaties:

 • U gaat zelf met pensioen.
 • Uw partner overlijdt.
 • Uw ouder overlijdt.

U leest in uw polis of in de polis van uw ouder of partner of u deze uitkeringen krijgt.


U kunt uzelf extra verzekeren
Krijgt u geen nabestaanden uitkering? Dan kunt u zich hiervoor verzekeren. U kunt u ook verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. U bouwt dan nog steeds pensioen op als u arbeidsongeschikt bent, zonder dat u premie betaalt.

Wij sturen u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO):
In het UPO staat:
 • wat u tot nu toe aan pensioen heeft opgebouwd;
 • hoeveel pensioen u krijgt als u bij uw werkgever in dienst blijft tot u met pensioen gaat;
 • waar u voor verzekerd bent.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een overzicht van al uw opgebouwde pensioenen. Dus ook van uw pensioen bij vorige werkgevers.

3: Verzekeringen of bankspaarproducten die u zelf regelt

U kunt zelf bijsparen voor uw oude dag. Bijvoorbeeld met lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Maar ook met een gouden handdruk en stamrecht. Dit zijn vormen van uitgesteld loon. Hier betaalt u geen belasting over tot uw pensioen ingaat.

U kunt het gespaarde geld gebruiken om bijvoorbeeld uw pensioengat te vullen. Dat heeft u als u te weinig pensioen via een werkgever heeft opgebouwd. Of als u minder AOW krijgt omdat u bijvoorbeeld in het buitenland heeft gewoond. U kunt het ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan.