pensioen

Veelgestelde vragen overzicht

​Veelgestelde vragen overzicht

U heeft via uw (ex-)werkgever een pensioen bij Avéro Achmea. Hier vindt u alle belangrijke informatie bij elkaar. Wel zo makkelijk!

Veelgestelde vragen over
 • Pensioen
 • Beleggen
 • Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
 • Waardeoverdracht
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Overlijden
 • Scheiden en beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwonen
 • Premiebetaling
 • Gewijzigde pensioenregeling
 • Met pensioen
 • U bent een nabestaande
 • Bijna met pensioen
Heeft u nog andere vragen?
Stel deze dan aan uw adviseur. Uw werkgever weet wie dit is.