pensioen

Overzicht pensioenbeleggingsverzekering

Overzicht pensioenbeleggingsverzekering

​Hieronder vindt u de meestgestelde vragen over het overzicht pensioenbeleggingsverzekering.

Model 3 BPR

Waarom heb ik dit overzicht ontvangen?
Het overzicht “informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering” geeft inzicht in de opbouw en kosten van uw verzekering. Hierin wordt weergegeven:

  • hoeveel premie er is ingebracht
  • welke kosten zijn ingehouden
  • wat de unitwaarde op 31 december van vorig jaar is
  • wat u op einddatum eventueel kunt bereiken.

Waarom heb ik meerdere overzichten ontvangen?
Voor elke (pensioen)beleggingsverzekering die bij Avéro Achmea is gesloten, ontvangt u een overzicht. Als u meerdere (pensioen)beleggingsverzekeringen hebt bij Avéro Achmea, dan ontvangt u voor elk van deze verzekeringen een overzicht.

Ik bouw al langer pensioen op bij Avéro Achmea. Waarom mis ik een gedeelte in dit overzicht?
Mogelijk is uw verzekering omgezet. Reden hiertoe is dat uw werkgever de pensioentoezegging heeft gewijzigd. Door deze wijziging is uw oude pensioenbeleggingsverzekering beëindigd en is uw pensioenopbouw verder gegaan in deze verzekering. Er zijn twee mogelijkheden met wat er met uw oude pensioenbeleggingsverzekering is gebeurd. De waarde van uw eerdere pensioenopbouw is opgenomen in de nieuwe pensioenbeleggingsverzekering. De waarde van uw eerdere pensioenopbouw is premievrij achtergebleven in uw “oude” pensioenbeleggingsverzekering.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw adviseur.

Op mijn overzicht ‘informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering’ staat vergoeding beleggingspensioen. Wat betekent dit?
Dit betekent dat u een vergoeding van ons krijgt. U krijgt deze vergoeding, omdat er meer kosten in rekening zijn gebracht dan het door het Verbond van Verzekeraars aanbevolen maximum. Deze aanbeveling is afgestemd met de Stichting van de Arbeid en de Ombudsman Financiële Dienstverlening.

Op mijn overzicht ‘informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering’ staat vergoeding hefboomeffect beleggingspensioen. Wat betekent dit?
U ontvangt een vergoeding voor de nadelige gevolgen van het hefboomeffect. Dit nadelige effect kan optreden als het minder goed gaat met de fondsen waarin wordt belegd. De waarde van uw beleggingen is dan lager. Hierdoor stijgt de premie van de overlijdensrisicoverzekering. Dit komt omdat het verschil tussen de waarde van uw beleggingspensioen en het afgesproken uitkeringsbedrag bij overlijden groter is dan vooraf werd geschat. Dit is dus extra nadelig. U ontvangt hiervoor een vergoeding. 
 
Wat is activiteitenvergoeding?
Avéro Achmea werkt samen met uw adviseur om u het beste advies te kunnen bieden. In deze samenwerking is het voor ons belangrijk om keuzes te maken die uw vertrouwen kunnen waarborgen.
Om uw adviseur te ondersteunen in zijn werkzaamheden ontvangt hij bij aanvang en verlenging van pensioencontracten, en bij het aanmelden van nieuwe deelnemers, een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Dit noemen wij activiteitenvergoeding.

Wat houdt een inkomende waardeoverdracht in?
Een inkomende waardeoverdracht houdt in dat de waarde van pensioenopbouw wat in een andere verzekering is opgebouwd, is ingebracht in uw huidige pensioenbeleggingsverzekering. Dit kan van een verzekering van Avéro Achmea zijn, maar ook een waarde die afkomstig is van een andere pensioenverzekeraar of pensioenfonds.

Hoeveel pensioen kan ik aankopen met het voorbeeldkapitaal?
Naast het overzicht “informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering” ontvangt u het “Uniform Pensioen Overzicht”. Op het UPO vindt u een overzicht van wat u met de waarde van uw verzekering kunt aankopen voor uw ouderdomspensioen.

Als er nog premie betaald wordt voor uw pensioenbeleggingsverzekering, dan ontvangt u jaarlijks een UPO. Wordt er geen premie meer betaald voor uw pensioenbeleggingsverzekering, dan ontvangt u eens in de vijf jaar een UPO.

Bouw ik nu genoeg pensioen op?
Of u met uw huidige pensioenbeleggingsverzekering genoeg pensioen opbouwt kunnen wij niet aangeven. Dit is afhankelijk van veel meer zaken dan alleen uw huidige pensioenbeleggingsverzekering. Als u hier meer inzicht in wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur. Hebt u geen adviseur dan kunt u op deze site een adviseur bij u in de buurt zoeken.

Wat zijn de kosten als ik in een ander fonds wil beleggen?

Het wijzigen van fonds kost niets. U kunt uw toekomstige premiestortingen in een ander fonds beleggen, dit wordt redirection genoemd. U kunt de huidige waarde overbrengen naar een ander fonds, dit wordt een switch genoemd. Elk fonds heeft wel zijn eigen fondskosten.

Als u nog geen beleggerprofiel hebt ingevuld, dan wordt deze wijziging alleen uitgevoerd als u een beleggerprofiel van Avéro Achmea bijvoegt. Voor een beleggerprofiel kunt u contact opnemen met uw tussenpersoon.

Waar kan ik de koersen van het fonds volgen?
De koersen kunt u op deze site vinden. Op de startpagina onder koersen.