pensioen

Over uw pensioen

Communicatie over uw pensioen

Documenten die u ontvangt

Pensioen 1-2-3

U krijgt een Pensioen 1-2-3 van ons, als uw pensioenregeling bij Avéro Achmea start. De Pensioen 1-2-3 geeft informatie over uw pensioen. De Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen:

  • Laag 1: uitleg van de pensioenregeling in 5 minuten: Wat krijgt u wel? En wat krijgt u niet?
  • Laag 2: gedetailleerde informatie over uw pensioen in 30 minuten.
  • Laag 3: documenten met alle details.

Uniform Pensioenoverzicht

In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u wat u aan pensioen heeft opgebouwd. En wat er voor u verzekerd is. U ontvangt van ons jaarlijks een UPO. Zo blijft u goed op de hoogte. Bent u niet meer in dienst bij uw werkgever? Dan ontvangt u eens in de vijf jaar een UPO van ons.

Misschien krijgt u meerdere overzichten
Dat gebeurt als u ook in een andere pensioenregeling pensioen opbouwt. U krijgt dan ook van de andere pensioenuitvoerder een UPO. Kijk voor een totaaloverzicht op Mijn Pensioenoverzicht.

Een vraag over uw UPO? Wij hebben het antwoord!
Wij hebben de antwoorden op de meestgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Handig!

Informatie over uw beleggingsverzekering

Wanneer u een premieovereenkomst heeft dan ontvangt u van ons jaarlijks informatie over uw beleggingsverzekering. Hierin leest u hoe uw beleggingen zich ontwikkelen. En wat de kosten van uw beleggingen zijn. Ook krijgt u inzicht hoeveel de risicopremies waren. Risicopremies worden betaald voor bijvoorbeeld het verzekeren van een partner- of wezenpensioen of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Bevestiging van wijzigingen

Voorwaarden

De voorwaarden Waardewijs Pensioen WWP-19 zijn van toepassing op de pensioenverzekeringen in het Vermogensgroeiplan, het Profielplan, het Vermogensgroei Pensioen, het Vermogensplan, het Pensioenplan, het Koersgarantie Pensioenplan, het Beursindex Pensioenplan, het Premie Beheer Pensioen, het Standaardmaatwerkplan, het Lijfrentemaatwerkplan en het Pensioenmaatwerkplan die op 31 december 2014 premievrij waren en die zijn omgezet naar premievrije verzekeringen onder het WaardeWijs Pensioen.

Deze pensioenverzekeringen vielen tot nu toe onder de oude verzekeringsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 1 lid 57 van deze voorwaarden. Per de omzettingsdatum zijn deze oude voorwaarden vervallen en zijn deze voorwaarden WWP-MA19 van het Waardewijs Pensioen van toepassing.

Voor werknemers waarvan de pensioenverzekering al voor 1 januari 2015 was vrijgesteld van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid zijn de voorwaarden Waardewijs Pensioen WWPM19PVA van toepassing.

Waardeoverdracht

Bouwde u eerder pensioen op? Dan kunt u dit meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit noemen we waardeoverdracht. Wij kunnen berekenen wat dit voor uw pensioen betekent. Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar ons op:

AvéroAfdeling
Pensioenservice
Antwoordnummer 297
7300 VB APELDOORN

Meer informatie over waardeoverdracht vindt u onder veranderingen in uw leven ‘een nieuwe werkgever’.