pensioen

Bijna met pensioen - Uitkeringsovereenkomst

Uitkeringsovereenkomst

Bij een uitkeringsovereenkomst staat de uitkering vooraf vast. U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen.

U kiest uw pensioeningangsdatum

Mogelijkheden rond uw pensionering

U kunt uw pensioen eerder laten ingaan

Wilt u uw pensioen eerder ontvangen? Dan kunt u de ingangsdatum van uw pensioen vervroegen. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Bel of mail ons als u hier meer informatie over wilt.

U kunt uw pensioen (deels) later laten ingaan

Heeft u op de einddatum nog niet direct een pensioen nodig? Stel dan de ingangsdatum van uw pensioen uit. Neem contact met ons op als u uw pensioen (deels) later wilt laten ingaan.

U kiest voor wie uw pensioen verzekert

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Gaat u met pensioen en is er geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel (een hoger) partnerpensioen als u overlijdt na uw pensionering.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Bouwt u naast ouderdomspensioen ook partnerpensioen op? Dan wilt u misschien partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: U kunt deze keuze 1 keer maken!

U kunt een eenmaal gemaakte keuze niet meer terugdraaien. Als u een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met de keuze.

U kunt kiezen voor een andere verdeling

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt eerst een paar jaar een hoger pensioen ontvangen, en daarna een lager pensioen. U kunt ook eerst een tijd een lager pensioen ontvangen, en daarna een hoger pensioen. De lage uitkering moet minimaal 75% van de hoge uitkering zijn.

Let op: U kunt de verschillende keuzes 1 keer maken!

U kunt een eenmaal gemaakte keuze niet meer terugdraaien.

Stap voor stap naar uw pensioen

1. Pensioeninformatie
U krijgt 6 maanden voor uw pensioendatum een brief over uw pensioen. U neemt contact met ons op als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden.

2. Bankrekening
U geeft uw bankgegevens door.

3. Pensioen
U krijgt in de maand dat u uw pensioendatum bereikt uw 1e pensioenbetaling. U krijgt uw pensioen rond de 25e van de maand.
 
4. Overzicht
U krijgt een uitkeringsoverzicht na de 1e keer dat u pensioen van ons kreeg. U krijgt in januari een jaaroverzicht van uw pensioen.