pensioen

Bijna met pensioen - de premieovereenkomst

Bijna met pensioen - de premieovereenkomst

U kiest uw pensioeningangsdatum

U kunt uw pensioen volledig in laten gaan op de einddatum

U kiest wie uw pensioen uitbetaalt

U moet uw pensioenkapitaal gebruiken voor het aankopen van een pensioen. U mag zelf kiezen bij welke verzekeringsmaatschappij u dat doet. U kunt op basis van de huidige waarde een offerte opvragen bij verschillende partijen. Wij geven u geen advies over de verschillende aanbiedingen. Avéro Achmea is een onderdeel van Achmea. U kunt Centraal Beheer Achmea uw pensioen laten uitbetalen. 

U kunt uw pensioen eerder laten ingaan

Wilt u uw pensioen eerder ontvangen? Dan kunt u de ingangsdatum van uw pensioen vervroegen. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Mail uw adviseur als u hier meer informatie over wilt.

U kunt uw pensioen (deels) later laten ingaan

Heeft u op de einddatum nog niet direct een pensioen nodig? Stel dan de ingangsdatum van uw pensioen uit. Neem contact met ons op als u uw pensioen (deels) later wilt laten ingaan. Wij sturen u dan een “Verklaring pensioen uitstellen”.

Let op: Pensioen later laten ingaan betekent dat uw pensioenkapitaal meer kan worden. Maar ook minder.
Ook het aan te kopen pensioen kan meer of minder worden. Op de uiteindelijke einddatum stellen wij namelijk de waarde van het pensioenkapitaal vast. Hoeveel pensioen u dan kunt aankopen met het pensioenkapitaal weten wij pas op de einddatum. Dat is onder andere afhankelijk van de rentestand die dan geldt.

U kiest voor wie u pensioen verzekert

U kiest of u ook pensioen voor uw partner na uw overlijden verzekert. U heeft 2 mogelijkheden:

1. U gebruikt het pensioenkapitaal voor uw ouderdomspensioen.

U krijgt pensioen zolang u leeft. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen pensioen.

2. U gebruikt het pensioenkapitaal voor ouderdomspensioen én partnerpensioen.

U krijgt pensioen zolang u leeft. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner pensioen. U gebruikt hier een deel van uw pensioenkapitaal voor. U bepaalt zelf hoe hoog het partnerpensioen is. Dit kan binnen bepaalde grenzen.

Let op: U kunt deze keuze 1 keer maken! 

U kunt een eenmaal gemaakte keuze niet meer terugdraaien.

U kunt kiezen voor een vast of variabel pensioen

U kunt na uw pensioeningang (een deel van) uw pensioenkapitaal doorbeleggen. U krijgt dan een variabele uitkering. Uw pensioen kan dan ieder jaar hoger of lager zijn dan het voorgaande jaar. Wij bieden nu de mogelijkheid van doorbeleggen niet aan. Wilt u na pensioeningang doorbeleggen? Dan kiest u zelf bij welke verzekeringsmaatschappijen u offertes hiervoor aanvraagt.

Dit zijn voor- en nadelen van een vast en een variabel pensioen: 

Vast pensioen Variabel pensioen
Voordelen U weet van tevoren waar u aan toe bent. U heeft kans op een hoger pensioen. Het pensioen is naar verwachting hoger dan bij een vast pensioen.
Nadelen Uw pensioen blijft gelijk als u niet kiest voor een jaarlijks stijgend pensioen. Stijgen de prijzen? Dan kunt u steeds minder met uw pensioen kopen U heeft kans op een lager pensioen dan bij een vast pensioen. De hoogte van het pensioen verschilt per jaar.

U kunt de verschillende keuzes 1 keer maken!

U kunt een eenmaal gemaakte keuze niet meer terugdraaien. 

U kunt kiezen voor een andere verdeling

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt eerst een paar jaar een hoger pensioen ontvangen, en daarna een lager pensioen. U kunt ook eerst een tijd een lager pensioen ontvangen, en daarna een hoger pensioen. De lage uitkering mag minimaal 75% van de hoge uitkering zijn.

U kunt kiezen voor een jaarlijks stijgend pensioen

U behoudt (deels) uw koopkracht door uw pensioen jaarlijks te laten verhogen. U stelt zelf vast met welk percentage dat is. U kunt kiezen tussen 1, 2 of 3%. Dit heet indexeren. Let op: hierbij is uw pensioen aan het begin van de looptijd lager dan bij een pensioen zonder indexatie.

Afkoop van uw pensioen

Afkoop van pensioen op pensioendatum betekent dat u uw pensioen in 1 keer krijgt in plaats van elke maand of elk jaar.

U kunt uw pensioen op pensioendatum afkopen als:
Uw verwachte ouderdomspensioen lager is dan € 497,27 (2020) maar hoger is dan € 2,- per jaar. U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl zien wat uw verwachte ouderdomspensioen is. Heeft u een klein pensioen? Dan krijgt u 6 maanden voor uw pensionering bericht over de mogelijkheden.

Pensioen van € 2 of minder per jaar vervalt vanaf 1 januari 2019
Bouwde u een (verwacht) pensioen van € 2 of minder per jaar op? Dan vervalt dit pensioen vanaf 1 januari 2019. Dat staat in de wet. U ziet op www.mijnpensioenoverzicht.nl of uw pensioen minder of gelijk aan € 2 per jaar is.
Bel ons als u vragen heeft:
(055) 579 8027

Wij zijn u graag van dienst. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17.30 uur.