Welke toeslagen gebruikt u bij termijnbetalingen van collectieve inkomensverzekeringen?

26 nov 2020

Volmachten

Voor termijnbetalingen kennen collectieve inkomensverzekeringen termijntoeslagen. Wat zijn de verschillende mogelijkheden voor de premiebetaling en de bijbehorende toeslagen?

 De te hanteren termijntoeslagen zijn:1% bij premiebetaling per half jaar, 1,6% bij premiebetaling per kwartaal en 2,1% bij premiebetaling per maand.