adviseur en barman

Past u de waarde-indexatie ook aan in uw systemen?

Volmachten

Waarde-indexatie 2024 voor BAP en VZP bekend

28 sep 2023 3 minuten

Voor de verzekeringen gebouwen, huurdersbelang en inventaris in de BedrijfActiefPolis (BAP) en de Volmacht Zakelijke Producten (VZP) is de waarde-index 2024 bekend. Net als de premie-index voor alle BAP-verzekeringen. Daarnaast informeren wij u over een algemene premieverhoging op alle zakelijke brandverzekeringen.

Let op: kans op onderverzekering groter
We zien dat er nog verzekeringen zijn waarbij de klant niet heeft gekozen voor een indexatie. Dit betekent dat de verzekerde sommen gelijk blijven. Door de stijging van de waarde-index, wordt de kans op onderverzekering groter. Het is daarom verstandig deze klanten te informeren en eventueel de verzekerde sommen aan te passen of wel te kiezen voor indexatie.

De verhogingen gelden vanaf 1 januari 2024
Bij VZP en overige zakelijke verzekeringen is de waarde-index: 

  • gebouwen en huurdersbelang verhoogd van 264 naar 272 (3,02%),
  • en inventaris verhoogd van 349 naar 367 (5,33%).


Bij BAP is de waarde-index: 

  • gebouwen en huurdersbelang 3,02%,
  • en inventaris 5,32%. 


Voor particuliere verzekeringen is er geen waarde-index vanaf 1 januari. Alleen voor CBEP Inboedel is er een waarde-index, maar pas vanaf april 2024. Controleer wel of uw relatie misschien in een hogere categorie ingedeeld moet worden of dat bij de hogere bedragen het verzekerd bedrag aangepast moet worden.

Past u de waarde-indexatie ook aan in uw systemen?
De waarde-indexatie geldt voor alle verzekeringen die vanaf 1 januari 2024 prolongeren. Zo neemt u het geïndexeerde verzekerde bedrag bij de premieberekeningen goed mee. In de tabel hieronder vindt u de waarde-index en indexcijfers op een rij.

 

We indexeren de premie van de BAP verzekeringen met 4,6%
We volgen voor 2024 de consumentenprijsindex (CPI) van 4,6% vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze premie-index geldt voor nieuwe schadeverzekeringen met de ingangsdatum 1 januari 2024 en voor verzekeringen die vanaf 1 januari 2024 prolongeren. Alle BAP verzekeringen in de tabel hieronder worden met de premie-index verhoogd. 


We verhogen de premie voor alle zakelijke brandverzekeringen met 3,2%
De premieverhoging van 3,2% op alle zakelijke brandverzekeringen is nodig door de toegenomen schadelast. Weersveranderingen zorgen voor meer en hogere schades. Zo was zomerstorm Poly dit jaar de zwaarste storm ooit gemeten in Nederland. Daarnaast zorgen ook grote(re) brandschades voor een hogere schadelast. Hieronder ziet u een overzicht van de zakelijke brandverzekeringen met een premieverhoging.


De premieverhoging en indexering los van elkaar toepassen
Bij sommige verzekeringen vindt een verhoging én indexering van de premie plaats. Deze moet u los van elkaar toepassen. Dit betekent eerst de premie indexeren en daarna verhogen. 

Let op! 
De premieverhoging van VZP Brand geldt voor alle zakelijke verzekeringen, waarvoor wij 100% risicodrager zijn of de lead hebben in de pool, die prolongeren of nieuw worden afgesloten.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op
Wilt u meer weten over deze cijfers? Onze collega’s van afdeling Volmacht Schade helpen u graag. Kijk voor contactgegevens op Contactpersonen Volmachten.

Ook interessant voor u