De stijging is verdeeld over alle branches

Volmachten

Volmachtmarkt groeit opnieuw in 2022

21 dec 2022 1 minuut

Het totale premievolume van de sectoren Schade en Inkomen in de volmachtmarkt stijgt naar verwachting met 3% tot 4,3 miljard euro in 2022 (2021: 4,1 miljard). Dit blijkt uit het Marktrapport Volmachten 2022 over het 1e halfjaar van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars op basis van de resultaten uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA).

Het rendement in de volmachtmarkt blijft naar verwachting positief
De stijging van 3% is verdeeld over alle branches, zo blijkt uit het Marktrapport. Het resultaat op boekjaar van de sector Schade, uitgedrukt in Combined Operating Ratio (COR) in het volmachtkanaal komt in de 1e helft van 2022 uit op 99,1% (2021: 89,7%).

De verslechterde ratio is grotendeels veroorzaakt door de schade van de februaristormen Dudley, Eunice en Franklin. Het Verbond van Verzekeraars schat voor de gehele Nederlandse markt de verzekerde schade door deze stormen op minimaal 500 miljoen euro. Blijft het in de 2e helft van 2022 rustig qua calamiteiten? Dan valt de schaderatio voor heel 2022 naar verwachting lager uit: rond de 95%. Het rendement in de volmachtmarkt blijft hiermee positief.

Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen per branche
In de branche Motor is er sinds 2019 sprake van een positief resultaat. In 2022 is de COR (in het 1e halfjaar) ten opzichte van 2021 iets hoger: deze stijgt van 92 naar 95%. Dit is het gevolg van een stijging van de schaderatio van 56 naar 59%. De branche Motor laat daarnaast een lichte stijging van het premievolume (2%) zien.

In de branche Brand stijgt het premievolume in 2022 naar verwachting met 4% en komt uit op ruim 1 miljard euro. Dit is 22% van het totale Nederlands premievolume branche Brand. De schaderatio is in het 1e halfjaar van 2022 met 24 procentpunten gestegen van 46 naar 70%. Deze forse stijging is grotendeels te verklaren door de februaristormen.

In de branche Aansprakelijkheid stijgt het volmachtpremievolume in 2022 naar verwachting met 3% en komt uit op 292 miljoen euro. De COR is de afgelopen jaren steeds onder de 100 gebleven. Zoals in 2019 wordt ook in 2022 een goed resultaat verwacht met een COR van 85. De schaderatio in het 1e halfjaar is gedaald van 46 naar 43%.

Het resultaat in de branche Verzuim verbetert verder in 2022 met een COR van 98,2 in het 1e halfjaar. Terwijl de verzuimpercentages in het 1e en 2e kwartaal van 2022 historisch hoog zijn.

Bron: CBS en Verbond van Verzekeraars

Ook interessant voor u