bouwvakkers

Aanpassing staat nu ook in AFD-definitie

Volmachten

Verzekerd bedrag per jaar moet op polisblad BAP Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

24 jan 2024 1 minuut

Voor de BedrijfActiefPolis (BAP) Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moet voor alle DA-dekkingen het verzekerd bedrag per jaar op het polisblad staan. Dit staat in de polisvoorwaarden en is nu ook in de AFD-definitie opgenomen.

We pasten de AFD-definitie aan
In de AFD-definitie is hiervoor label DA_VRZSOMJ opgenomen. De waardebeperking die in de AFD-definitie bij label DA_VRZSOMJ stond, sloot echter alleen aan op de dekkingen 6010 (bedrijfsaansprakelijkheid) en 6011 (werkgeversaansprakelijkheid). De waardebeperking sloot niet aan op de dekkingen 6023 (opzicht) en 6024 (zuivere vermogensschade).

In de AFD-definitie 060-O109-BAP Aansprakelijkheid-002.00 zijn nu alle DA-dekkingen gesplitst. Per dekking is label DA_VRZSOMJ opgenomen, met de waardebeperkingen die bij een specifieke dekking horen.

Doet u dit ook?
Wij vragen u om voor alle DA-dekkingen het label DA_VRZSOMJ op te nemen op het dekkingsscherm. Dit label moet voor nieuwe en bestaande polissen in uw portefeuille gevuld worden en op het polisblad worden afgedrukt.

Het verzekerd bedrag per jaar is altijd tweemaal het verzekerd bedrag per aanspraak voor de betreffende dekking.

Goed om te weten
Solera stuurt het label DA_VRZSOMJ met de juiste waarde uiterlijk vanaf eind februari per dekking mee via OVI.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op
Wilt u meer weten over de DA-dekkingen? Onze collega’s van afdeling Volmacht Schade helpen u graag. Kijk voor contactgegevens op Contactpersonen Volmachten.

Ook interessant voor u