2 mannen in gesprek

Informeer klant over servicevergoeding

Volmachten

Vernieuwde Leidraad Klantbelang Centraal Volmacht

26 okt 2023 1 minuut

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) hebben afgelopen september de Leidraad Klantbelang Centraal Volmacht aangepast. Eén van de belangrijkste aanpassingen gaat over de communicatie rondom eventuele kosten die de gevolmachtigde aan de klant in rekening brengt.

Gevolmachtigde moet klant informeren over servicevergoeding
In de aangepaste leidraad staat dat naast de verplichte voorinformatie over kosten, de klant ook geïnformeerd moet worden over eventuele kosten die de gevolmachtigde aan de klant berekent. En dat dit bedrag op het polisblad en de premienota is terug te vinden. Onder de naam 'servicevergoeding voor de gevolmachtigde agent/de naam van de gevolmachtigde'. Zodat de klant direct ziet dat deze kosten niet van de verzekeraar zijn die het risico draagt. Daarnaast hoeft de klant ook niets te betalen voor het beëindigen van het contract.

Meer informatie over klachtenprocedure en oversluiten polis
Een andere toevoeging gaat over het oversluiten of overvoeren van een polis naar een andere risicodrager/verzekeraar, gevolmachtigde agent of tussenpersoon. Minimaal 2 weken voor de vervaldatum van de polis informeert de gevolmachtigde de klant hierover. Een 3e toevoeging is dat de klachtenprocedure makkelijk te vinden moet zijn op de website.

Werk ook verder aan het vertrouwen van de klant
De Leidraad Klantbelang Centraal is er voor iedere volmacht die verder wil werken aan het vergroten van het vertrouwen van de klant in de verzekeringsbranche. Bekijk de aangepaste leidraad en neem de aanpassingen over in uw communicatie en processen.

De nieuwe versie vindt u (na te zijn ingelogd) op volmachtbeheer.nl onder het tabblad NVGA. 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op
Wilt u meer weten over deze cijfers? Onze collega’s van afdeling Volmacht Schade helpen u graag. Kijk voor contactgegevens op Contactpersonen Volmachten.

Ook interessant voor u